Kan Annie Lööfs nybyggare bygga Sverige?

Sverige har alltid utvecklats. Vi har alltid strävat framåt. För 6000 år sedan kom ett fåtal personer hit. Sen dess har vår befolkning ökat explosionsartat. Vi har byggt städer, våra universitet har gjort stora vetenskapliga upptäckter och vi har blivit ett världsledande land. De första som kom hit skulle aldrig kunna föreställa sig vad de lade grunden till. Utveckling har inte stannat, om femhundra år kommer folk se på 2012 som vi idag ser på 1512.

Utvecklingen är knappast ett hot mot svenskheten. Vi har alltid haft samma folksjäl och samma grund i vår kultur oavsett om vi varit stenåldersmänniskor, bönder, fabriksarbetare eller moderna kontorsarbetare. Dock ska man komma ihåg att det senaste århundradets förfall inte är en del av vår utveckling. Vi har firat midsommar i tusentals år trots att vi har levt helt olika liv under den tidsperioden. Vi har gått bakåt det senaste århundradet. Det förfall som vi har sett det senaste århundradet ska inte blandas ihop med 6000 års utveckling.

Utvecklingsmässigt handikappad?

Anledningen till detta är att vi har en dynamisk kultur. Vi inser att vi, precis som alla andra djur, alltid måste utvecklas. Evolutionen är vår vän. Vi ska inte ersätta Sverige med något annat som vänstern och högern vill, vi ska göra Sverige bättre. Det är den inställningen som gjort att vi har gått ifrån grottmänniskor till att bygga rymdskepp.

Alla folkgrupper har dock inte den inställningen. Muslimer håller stenhårt fast vid en flera tusen år gammal lära som de vägrar utveckla. Mycket av islam var vettigt när det skapades. Att äta griskött var farligt på grund av parasiter för 1500 år sedan, idag finns kylskåp och det är helt ofarligt. Man måste kunna utveckla och anpassa sina regler och sin kultur efter det som händer i omvärlden.

Jas 39 Gripen är utveckling

Hur ska Annie Lööfs nybyggare utveckla Sverige om de sätter en gammal ökenlära före vetenskap? Hur ska de bli fysiker om de tror att Allah skapade världen och inte big bang? Hur ska de bli läkare och biologer om de inte tror på evolutionen? Att vi inte haft bromsklossar och okompromissbara regler är en av hemligheterna bakom vår framgång. Vi har inte matregler som är 1500 år gamla, vi har matregler som är anpassade till dagens verklighet. När vi tar in folkgrupper med en helt annan inställning till utveckling riskerar vi att ta in en bromskloss av regler och traditioner som bara var vettiga för tusentals år sedan i en öken. Istället ska vi värna och utveckla vår förmåga att utvecklas. Vi förlorade inte vår svenskhet när vi gick från järnålder till stormaktstid och vi kommer inte förlora den när vi går in i nästa tidsepok.

Kommentera