Mångkultur medför inavelsproblem

En vanlig propagandalögn som de politiskt korrekta använder sig av när massinvandringen ifrågasätts är att den behövs för att undvika inavel. Detta är självklart rent nonsens vilket vetenskapliga källor bevisar. Inavel skulle aldrig vara ett problem för oss svenskar då den genetiska variationen är så pass stor inom folket. Inavelsproblem är däremot väldigt vanligt förekommande i Mellanöstern där mellan 40 och 60 procent av alla giftermål sker inom den närmsta släkten. Massinvandringen har alltså fört med sig inavelsproblem till Sverige som tidigare inte fanns här.

Inavelsproblem

Bilden visar professor Alan Bittles karta över graden av inavel i världen.

Inavel kan föra med sig genetiska sjukdomar och efterblivenhet. Även latenta sjukdomar, försämrat immunförsvar, ärftliga missbildningar och skadliga genetiska mutationer kan höra samman med inavel. En studie i Botkyrka visade att barn av icke-europeiskt ursprung hade betydligt fler fall av svår mental retardation än vad de europeiskättade hade, vilket sattes i samband med den utbredda inaveln i gruppen.

Nästa gång du hör en politiskt korrekt tala om inavel så säg att det är invandrarna som kommer hit som har problem med inavel. Ett nej till mångkultur är ett nej till inavelsproblem.

Källförteckning:
Läkartidningen nr 35/1998. Elisabeth Fernell, docent, överläkare, barnkliniken, Huddinge sjukhus. [länk]

Nyhetsartiklar om mångkulturell inavel:
- Tvåspråkiga elever fyller danska särskolor
- Inavel bakom invandrarvåldet?
- Nordiska experter: ”Inavel” och ”låg intelligens” bakom bilbränderna

Normalisera nationalism med fikabordsaktivism

Den Sverigevänliga folkrörelsen har lyckats med att nå framgång genom många mindre steg. På 90-talet blev det kalabalik i maktens korridorer när Sverigedemokraterna fick kommunala mandat, idag sitter de i riksdagen och är ett av de största partierna i opinionsundersökningarna samt har ett av de största ungdomsförbunden. Samtidigt har Svenskarnas parti börjat ta kommunala mandat. Något som förut skulle setts som omöjligt och extremt har blivit normalt. Samma sak har hänt på internet. Att tala öppet om den pågående massinvandringen och länka till sidor som Avpixlat, Fria tider, Realisten och Nordfront är idag helt normalt. Det är ingen som låter sig censureras av kulturmarxisternas förtryck längre. Det svenska folket har helt enkelt tröttnat på deras demokratiförakt.

FikabordsaktivismSveriges nationalister har normaliserat många saker och gjort stora framsteg. Nu är det dags för nästa steg i normaliseringsprocessen. Efter att vi har blivit en del av vardagen både på internet och i parlamentet ska vi utöka de alternativa mediernas makt. Det ska vara en lika självklar del av vardagen att tala om alternativa medier som det är att tala om gammelmedia idag. Hänvisa till dessa sidor när du pratar med andra, du kommer blir förvånad när du inser hur många av dem du känner som faktiskt läser dem, använd uttryck som vitpixling, massinvandring och kulturmarxism. Det ska vara en normal del av samtalet runt fikabordet. Fikabordsaktivism är både enkelt och effektivt. Genom att ta upp mångkulturens misslyckanden kring fikabordet kan man göra en viktig insats på sin arbetsplats.

Nordmannamakt genom familjen

Konservativa kritiker har misslyckats med att förklara varför samhällets nutida syn på familjen är orimlig. De har gjort ett stort misstag genom att tala om rätt och fel utifrån sin egen värdegrund. De talar inte om den organiska familjesynens naturliga ursprung eller vilka fördelar familjen har. Sällan nämner de ens varför makthavarna inte vill att vi bildar familjer. Familjeupplösande propaganda har de ifrågasatt med argument som att ”de som inte växer upp i en organisk familj riskerar att bli olyckliga” eller att ”det inte är förenligt med våra traditioner”. De förklarar aldrig varför familjen finns från första början eller varför den behövs.

Familj

Den kulturmarxistiska familjesynen grundar sig i att förhållanden endast är för nöjes skull och att om det inte alltid känns som en romantisk Hollywoodfilm så har man inte hittat den rätta. Samtidigt är det omöjligt att leva lycklig i ett förhållande där man inte fungerar som en enhet utan där två individer ska sköta sig själva och sträva efter sina egna mål som inte gynnar familjen. Det hela faller på sin egen orimlighet och resultatet blir istället en rotlös massa av ensamma och olyckliga individer.

Anledning till att vi människor bildar familjer är för att evolutionen har gynnat dem som varit sociala. I familjen uppstår en synergieffekt när individerna stärker gruppen, som i sin tur stärker individerna. Den organiska storfamiljen är en överlägsen gemenskap och det är inte en slump att det är starka organiska storfamiljer som har mest makt i världen. Det är inte endast för nöjes skull som vi bildar familjer, utan också för att den ger oss andra fördelar.

Odalrunan är en symbol för ärvd makt. Genom att skapa makt via familjer kommer våra ättlingar att ha ett bättre utgångsläge i framtida generationer.

Odalrunan är en symbol för ärvd makt. Genom att skapa makt via familjer kommer våra ättlingar att ha ett bättre utgångsläge i framtida generationer.

Ekonomin förbättras för samtliga inblandade, eftersom utgifterna delas på flera personer. Hjälp kan enkelt ges mellan olika släktingar. Lojaliteten är given i familjesammanhang. Ju större familj man har desto större nätverk har man, vilket leder till större möjligheter att erhålla arbeten, bostäder och affärsmöjligheter. Företag kan behållas i familjen och bli en maktbas. Ju större och starkare familjer vi svenskar har, desto bättre liv kommer vi att leva. Och desto enklare kan vi arbeta för svenskarnas väl!

Följ oss på sociala medier:

Nyskapande på Facebook
Nyskapande på Twitter

Hemligheten bakom alla valsegrar

Vi står inför ett spännande valår med ännu mer framgångar för den Sverigevänliga folkrörelsen. I september står valet som lär ge högst intressanta resultat. För partier, organisationer och medier är detta startskottet på en tålmodig kamp. För tålamod är precis vad som behövs. All framgång grundas på ihärdigt, regelbundet och outtröttligt arbete. I det långa loppet kommer vi längre genom målmedvetet och taktfast arbete än korta, intensiva spurter.

Svensk seger

När idrottare ställer sig på prispallen och tar emot sin medalj är det inte alla som tänker på den oerhörda mängd arbete som ledde fram till deras seger. Endast slutresultatet är synligt. Mycket sällan som vi ser all tid och ansträngning som ledde fram till medaljerna. Samma situation råder inom opinionsbildning och kulturkamp. För att bli framgångsrik krävs tid och ansträngning under en lång period.

Vi är en summa av alla små handlingar vi genomför varje dag. Vi tänker oftast inte på dessa små handlingar, eftersom de inte medför en direkt effekt. Det är först efter en längre tid som resultat syns. Samma princip gäller för politiska rörelser som söker framgång. Detta är precis vad den Sverigevänliga folkrörelsen behöver göra för att stå segrandes högst upp på prispallen.

Följ oss på sociala medier:

Nyskapande på Facebook
Nyskapande på Twitter

Näthatare i Nobels fotspår

Igår inledde politiskt korrekt media ett mediadrev mot vad de kallar näthatare – alltså verklighetens svenskar som tröttnat på sjuklöverns vansinnespolitik. Orsaken till detta drev är att det politiskt korrekta etablissemanget är desperat då de vet med sig att deras dagar i maktens korridorer är räknade. Vi ska hjälpa dem i deras rusch mot ruinens brant. För att bekämpa dem bör vi ta inspiration av den man som hedrades igår – Alfred Nobel. I sedvanlig ordning delades Nobelpriset ut den 10 december.

Nobelpris

Hela världen ser på medan svenskar utser pristagare inom olika kategorier. Alfred Nobel kan ses som en symbol för den nordiska uppfinningsrikedomen och nyskapandeförmågan. Världen behöver nordiska uppfinnare och tänkare för att berikas kulturellt, tekniskt och intellektuellt. Nobel uppfann bland annat dynamit, spränggelatin och röksvagt krut. Han beviljades cirka 350 patent under sitt liv och byggde upp ett affärsimperium av ett trettiotal företag över hela världen, däribland världens näststörsta oljebolag Branobel som han drev med sina bröder.

Alfred Nobels arv hedras bäst genom att sträva efter innovation. Där i finns också lösningen till vår nuvarande situation. Låt oss därför vandra i Alfred Nobels spår genom att vara innovativa i vår kulturkamp och opinionsbildning. Det handlar om att se lösningar istället för problem. Vi måste alltid vara nytänkande och släppa fram nya idéer inom strategi, organisationslära, marknadsföring med mera.

Näthatare hävdar och främjar svenskarnas intressen genom vad som i militära sammanhang brukar benämnas som informationsoperationer. Oavsett om man arbetar ideellt eller som militär är kompetens inom områden som bland annat marknadsföring, kommunikation, psykologi, sociologi, antropologi och analys en fördel.

Näthatare hävdar och främjar svenskarnas intressen genom vad som i militära sammanhang brukar benämnas som informationsoperationer. Oavsett om man arbetar ideellt eller som militär är kompetens inom områden som bland annat marknadsföring, kommunikation, psykologi, sociologi, antropologi och analys en fördel.

Vi behöver svenskar som studerar hur militären och framgångsrika företag arbetar då dessa strävar efter att vara överlägsna sina motståndare genom att hela tiden utvecklas. Detta måste vi nationalister implementera i vår egen verksamma miljö. Vi kan inte förlita oss på metoder som fungerade igår, vi måste bemästra nutidens metoder och skapa framtidens metoder. Nationalister ska bli världsledande inom områdena organisation och strategisk kommunikation. På detta vis kan vi bli innovatörer som hedras och hyllas i framtiden på samma sätt som Alfred Nobel hyllas idag!

 

Fler artiklar av intresse för dig som kallas näthatare

NÄTHATARE ÄR VARDAGSHJÄLTAR

Gammelmedia kallar verklighetens svenskar som ifrågasätter den vansinniga massinvandringen för näthatare. I själva verket är alla de tiotusentals svenskar som kallas näthatare vardagshjältar vars engagemang är av stor betydelse för Sverige och svenskarna.

GUSTAV II ADOLF – DEN NYSKAPANDE KRIGARKUNGEN

Gustav II Adolf var ett nyskapande militärgeni som revolutionerande stridskonsten på sin tid – det ska vi som hävdar och främjar svenska intressen idag också göra. Läs artikeln och låt dig inspireras!

Följ oss på sociala medier:

Nyskapande på Facebook
Nyskapande på Twitter

Nolltolerans ska utrota svenskfientlighet

Nationalister ska se till att stoppa svenskfientliga tendenser i ett tidigt stadium. Det kräver mycket mindre resurser att stoppa ett problem när det är litet. Detta kan stödjas på den kriminologiska teorin om de sönderslagna fönstren. Forskarna James Wilson och George Kelling insåg att om fönster som slogs sönder inte reparerades tenderar vandaler att slå sönder ännu fler fönster på samma byggnad. De använde nedskräpning som exempel. Om någon börjar skräpa ned lite kommer större mängder sopor komma på sikt. Enligt teorin så är alltså det första steget det mest dramatiska. Om man använder sig av nolltolerans löses problemet – få personer vågar ta det första steget. [1]

Nolltolerans ska utrota svenskfientlighet

Forskarna James Wilson och George Kelling insåg att om fönster som slogs sönder inte reparerades tenderar vandaler att slå sönder ännu fler fönster på samma byggnad.

Vi ska praktisera nolltolerans mot svenskfientlighet. Så fort den minsta svenskfientliga kommentaren yttras, ska vi hugga till. De kommer försöka förklä det som ”legitim kritik”, men det stämmer inte. Vi ska hugga till varje gång de yttrar sig. De ska aldrig få känna sig bekväma med sina åsikter. Skälet till att de yttrar sig är för att de tror att de har många med sig. När vi krossar den illusionen kommer de att retirera. Varje gång någon visar minsta fientlighet mot oss som svenskar ska vi besvara det och gå till motattack. De ska känna obehag varje gång de tänker tanken att angripa svenskar. Nolltolerans kommer att leda till utrotning av svenskfientlighet!

Nolltolerans ska utrota svenskfientlighet. Var orädd och driv fienden på flykt!

Var orädd och driv fienden på flykt!

Följ oss på sociala medier:
Nyskapande på Facebook
Nyskapande på Twitter

Referenser:
[1] Kelling, George L., Wilson, James Q. (1982) “Broken Windows: The police and neighborhood safety”. Hämtad 17 oktober 2013 från http://www.manhattan-institute.org/pdf/_atlantic_monthly-broken_windows.pdf

Nationalistisk kulturkamp ska vara normsättande

TAKTIK. Svenskfientliga journalister använder sig av en effektiv metod för att forma människors åsikter och attityder till olika fenomen. När de vill belysa olika händelser och åsikter så lyfter de fram personer med en subjektiv agenda som om de vore vem som helst. Dessa tillåts sedan att uttrycka sina känslor om en speciell händelse som om de vore objektiva. Detta är en metod som syftar till att forma människors åsikter och attityder till olika fenomen. Man väljer ut en åsikt som anses vara i linje med mediets agenda och lyfter fram den som om det vore en självklarhet.

Vi människor fungerar på så vis att vi lär oss av att se andra människor göra saker. Vi lär oss av berättelser och genom att se hur andra människor reagerar och agerar i olika situationer. Detta är en utstuderad vetenskaplig process som kallas socialisation. Denna process sker omedvetet genom kontakt med andra människor och som innebär att vi anpassar oss efter de värderingar och den kultur som finns i vår omgivning. Detta gör vi för att det sociala samspelet i samhället ska fungera bättre, vilket ökar våra överlevnadsmöjligheter. Denna likriktning förekommer även såväl avsiktligt som oavsiktligt i barnprogram, dokumentärer, komediserier, filmer med mera. Det är även detta som sker när svenskfientliga dårar släpps fram i medier och uttrycker sitt svenskhat.

Sverigedemokraterna har inlett sin socialisation. Genom att sprida bilder på nordiska barn visar de hur Sverige ska se ut.

Sverigedemokraterna har inlett sin socialisation. Genom att sprida bilder på nordiska barn visar de hur Sverige ska se ut.

Att styra folkets känslor i en positiv riktning är av väsentlig betydelse för den nationalistiska kulturkampen. Vi ska bli bättre på att förmedla känslor och reaktioner på nyheter och andra händelser. Våra fiender gör redan detta. Men de förmedlar en falsk och förljugen bild av verkligheten – de manipulerar folket. För att sanningen ska segra måste vi vrida svärdet ur handen på lögnarna och använda metoden emot dem. Vissa skulle invända med tanken att sanningen står på egna ben. Men om den tanken skulle stämma, hur kommer det sig då att vi lever i vårt nuvarande sjuka samhälle? Sanningen kan endast segra mot vansinnet om den förmedlas på rätt sätt.

Vi har ingen anledning att göra en hemlighet av att vi genomskådat våra fiender eller att vi tänker bekämpa deras lögner genom att använda samma vapen i sanningens tjänst. Vi ska agera på samma sätt. På så sätt kommer vi sätta exempel som fler kommer att följa. Det är vi som ska sätta normerna. Exempelvis kan kommentarer likt dessa yttras i nationalistiska medier:

- Det är verkligen jättekul att det går så bra för nationalismen. Man blir glad i hela kroppen av att nationalister demonstrerar på stan.

 

- När jag hörde den otacksamma främlingen beklaga sig i radio blev jag illamående.

 

- Jag blev så förbannad när jag fick höra hur illa våra pensionärer behandlas samtidigt som skäggbarn i lyxvillor kostar oss skattebetalare miljontals kronor varje dag!

 

Det är viktigt att nationalistiska skribenter på våra tidningar börjar använda sig av socialisationens kraft genom att sprida det svenska folkets verkliga åsikter och känslor och lyfta fram svenskvänliga kommentarer som en naturlig del av sina texter. Nationalistiska skribenter bör även bli mycket bättre på att lyfta fram kommentarer från sina egna aktivister och ledare i sina texter, för att på så vis skapa känslan hos läsarna av att det finns vettiga politiska förebilder i Sverige som man kan se upp till och inspireras av. Vissa av dessa aktivister och ledare bör systematiskt göras till våra experter, som kan uttala sig och agera en naturlig och mer attraktiv motvikt till de svenskfientliga fanatiker som lyfts fram som gammelmedias ”experter”. Slutligen är det även viktigt att alla nationalistiska läsare kommenterar artiklar både i vår media och i våra motståndares media och då använder sig av denna kraftfulla teknik.

Socialisation för Sveriges väl!

Det är av stor vikt att sprida rätt känslor. Bilder på blonda och blåögda barn upprör svenskfientliga och sprider glädje till verklighetens svenskar.

Kom ihåg att det är våra normer och ideal som ska spridas. Och för att det ska ske måste vi ständigt förmedla folkets sanna känslor och åsikter om det politiskt korrekta vansinnet. Vi ska bedriva aktiv socialisation för Sveriges väl. Nationalistisk kulturkamp ska vara normsättande. Tack vare denna metod kommer fler att vakna upp och ifrågasätta mångkulturen!


Läs även dessa relaterade artiklar:

- Provocera med nordisk skönhet
- Kulturkamp stoppar massinvandringen


Följ oss på sociala medier:
Nyskapande på Facebook

Nyskapande på Twitter

——————————————————————————————————————–

Rekommenderad läsning
:

Bernays, Edward L. (2005[1928]). Propaganda. Brooklyn, N.Y.: Ig Publishing

Ellul, Jacques (1973). Propaganda: the formation of men’s attitudes. Vintage Books ed. New York: Vintage Books

McRaney, David (2011). You are not so smart: why you have too many friends on Facebook, why your memory is mostly fiction, and 46 other ways you’re deluding yourself. New York : Gotham Books, c2011

Ringquist, Anne Charlotte (2010). Människan socialt och kulturellt. 4., [omarb.] uppl. Stockholm: Liber