Demokrati förutsätter terrorbalans

Statens makt är något som folket alltid ska reglera. Annars riskeras det att staten får eget liv. Ger folket staten fria händer så blir följderna att staten endast ser efter sina egna intressen och struntar i folket. Detta är redan verklighet i Europa. Bankerna får stödpaket, somalier bussas in och det krigas i Afghanistan. Det är exempel på odemokratiska projekt som staten driver för sin egen agenda och som inte gynnar folket

Det behövs en terrorbalans mellan staten och folket. Staten måste ha kontroll på folket så att lagar uppehålls och folket måste ha kontroll på staten för att staten inte ska bli totalitär. I USA har man fria vapenlagar i syfte att upprätthålla en balans mellan folket och staten. Ett beväpnat folk kan försvara sig, ett beväpnat folk är ett fritt folk som inte kan förtryckas. När en av sidorna missköter sig måste det bli konsekvenser. Staten måste agera mot skattefifflare och folket måste agera emot korrupta politiker.

Våra förfäder visste hur man behandlade en stat med för mycket makt. Bilden är tagen från Olaus Magnus verk Historia om de nordiska folken.

Idag har vi en väldigt sned terrorbalans i Sverige. Folket har ytterst begränsade möjligheter att straffa korruption på högsta nivå. Våra politiker respekterar inte oss, de ser ner på oss. De ser oss inte som ett folk som de ska tjäna utan de vill att vi ska tjäna dem. Därför behövs det fler initiativ för att visa att det är vi som bestämmer. När staten begår grovt olagliga handlingar behöver deras hemsidor släckas ner och gatorna fyllas med demonstranter, det är ett hälsotecken. Det måste bli lättare för folket att kräva politiker och myndighetschefers avgång och även rättsliga följder när de har misskött sin tjänst. Det är folket som ska sitta på makten, inte politiker och tjänstemän.

Glöm inte att gilla och dela Nyskapande på Facebook
- Länk

Du kan även följa oss på Twitter
- Länk

Kommentera