Ett svenskt alternativ till maffian

Ett vanligt problem för nationalister har varit de geografiska distanserna. För att en aktion ska genomföras måste en betydande logistisk operation ske. Deltagarna måste samlas, terrängen måste rekogniseras, utrymme för matpauser måste finnas, transport till och från platsen ska ske med mera. Allt det här hade underlättats om det skett i ett känt närområde.

Den autonoma folkgemenskapen

Nationalister borde samlas geografiskt i lämpliga områden. Vi gynnas alla av det. Istället för att sända barnen till destruktiva genuspedagoger på dagis kan sunda föräldrakooperativ grundas. Att få inflytande i näringslivet underlättas också. Genom ett större nätverk kan vi samarbeta enklare och ge varandra fördelar i det ekonomiska arbetet, fördelar som ingen annan utanför vårt nätverk får. Det ger oss konkurrensfördelar, vilket får oss att avancera. Aktioner mot korrupta politiker, förljugna journalister och andra oetiska människor kan snabbare och enklare koordineras om aktivisterna finns i ett närbeläget område och föremålet för aktionerna också finns i närheten. Resekostnaderna blir lägre, tidsåtgången blir mindre, lokalkännedomen och etableringen i området är större.

Jack Nicholsons karaktär i maffiafilmen The Departed: ”Twenty years after an Irishman couldn’t get a fucking job, we had the presidency. May he rest in peace. That’s what the n*ggers don’t realize. If I got one thing against the black chappies, it’s this – no one gives it to you. You have to take it.”

Lokalmedierna kan enkelt influeras genom opinionsbildande grupper, som ifrågasätter journalistiska snedsteg. Dessutom kan företagsnätverket köpa upp lokalmedier och sprida sin version av samhällsutvecklingen. Den parlamentariska kampen underlättas avsevärt, det går enklare att få in genuina nationalister i kommunfullmäktige. Ju mer etablerade och kända vi är inom ett område, desto större framgång får vi. Uppskattade sociala aktiviteter som sammanbinder det parlamentariska arbetet, företagsnätverkandet och opinionsbildande aktioner blir relativt enkelt att samordna eftersom kontakter till lokaler och catering redan finns och har skett upprepade tillfällen.

Allt det här går att samverka för att skapa synergieffekter. För att ta ett enkelt exempel. Om det finns en högstadielärare som ger eleverna lägre betyg för att de har nationalistiska sympatier kan en kampanj enkelt mobiliseras. De lokalmedier som står under ens kontroll kan bedriva en journalistisk kampanj mot läraren. Samtidigt kan aktionsgrupper protestera utanför skolan mot lärarens odemokratiska beslut och även utöva påtryckningar mot de medier som försvarar läraren. Om de opinionsbildande grupperna behöver finansiella resurser kan företagsnätverket bistå med det. Och givetvis knyts de olika aktörerna samman genom sociala aktiviteter. Med en sådan koordinerad aktion kan de enkelt besegras.

Inflytande kommer inte gratis, man måste kämpa för det.

Självfallet ska ens släkt bo nära, vilket underlättar projekt som föräldrakooperativ, ens verksamhet i det lokala näringslivet, sociala aktiviteter och även den parlamentariska kampen. På så vis kan vi aktivera våra släktingar indirekt i det politiska arbetet, vilket stärker oss ännu mer. Med stora släkter i ryggen kan vi enklare säkra vårt inflytande i de geostrategiska zoner vi väljer att befästa.

Ett exempel på en grupp som implementerat dessa idéer är maffian. Deras osympatiska, kriminella verksamheter har givetvis även berott på andra faktorer, men dessa idéer har haft en viktig roll. De har involverat sina släkter i sin strategi bestående av företagsnätverk, sociala aktiviteter och utövat lobbyism mot medier och politiker i ett avgränsat område. Om sådana osympatiska människor har lyckats anta en sådan strategi så ska inte vi vara sämre. Dags att sätta planen till verket!

Glöm inte att gilla och dela Nyskapande på Facebook
- Länk

Du kan även följa oss på Twitter
- Länk

3 reaktion på “Ett svenskt alternativ till maffian

 1. En ”maffia” är helt enkelt inget annat än en primitiv statsmakt. Det måste ha varit så det började, med småkungar och hövdingar. Precis samma fenomen som i en apflock. Den starkaste silverryggen samlar en grupp lojala anhängare och underhåller lojaliteten med privilegier. Den råa makten byggs senare på med ideologi eller religion som motiverar maktordningen. Religionerna kan också vidareutvecklas och reformatörer slår tillbaka mot makthavarna och dialektiken är igång.
  När den nationella staten urartat, som idag, kommer vi att få en upplösning och kanske halka tillbaka till sådan tribalism. Om vi är förberedda inte minst ideologiskt kan vi snart börja bygga en sundare nation.
  En modell att redan innan sammanbrottet praktiskt förbereda oss är att bygga ett nytt samhälle med en ny moral i liten skala runt t.ex. en fabrik, kollektivt jordbruk eller mindre samhälle. Det är otroligt viktigt att lyckas visa en överlägsen moralisk styrka. Utopiska socialister, ofta rika idealister, initierade en del sådana experiment redan i slutet av 1700-talet, början av 1800-talet. Även om det ibland var blåögt och urartade (utopiskt i dålig bemärkelse) samlade man erfarenheter utan vilka många sociala framsteg inte hade blivit tänkbara.

 2. Hittade den här sidan via Riktiga Nyheter, KimmoA.se.
  Det är så härligt att hitta människor som gör exakt precis samma analys som jag gör. Fantastiskt! Varje text jag läst här går från klarhet till klarhet och känns bara rätt, rätt, rätt.

  Jag håller på och letar efter en ny bostad i stockholmsregionen själv. Men tittar även på mark att köpa utanför städerna. Jag har mejlat SvP, NU och realisten frågat varför de inte har rekommendationer var nationalister bör bosätta sig på väl synliga platser på deras hemsidor. Fick svar att det nog är en bra ide men inte mycket mer. NU baserar sig ju i Vallentuna och Patrik Forsén skrev en gång en artikel om det. Men ärligt talat så var det ingenting de sätter kraft bakom. Jag är övertygad om att det här är det absolut viktigaste vi kan göra, dränera dåliga områden på vår egen närvaro och förgylla begynnande nationella center med vår närvaro. Då blir våra områden ännu populärare, vi påverkar de som bor där och markpriserna går upp.

  Vi Nationella måste gå ut med boenderekommendationer för varje del av landet vi mäktar med. Och starta en tjänst där vi kan rapportera in i vilket område vi bor.

 3. Pingback: Mångkulturen stärker svensken | Nyskapande

Kommentera