Främlingarna ska frukta svenskarna

Vi svenskar skyr underkastelse lika mycket som vi älskar friheten. Självständighet är därför en egenskap som starkt präglat vår livsfilosofi. Självständighet förutsätter att vi är ansvarsfulla och kan försvara oss själva ifrån de som vill beröva oss vår frihet och de som hotar oss, våra familjer och våra hem. Trots dagens råa samhällsklimat är det alldeles för få svenskar idag som tar ansvar för sin egen säkerhet och som kan bekämpa kriminella och andra orättvisa människor. Detta är en trend som vi ska vända. Vi ska åter till den tid då fria nordbor bar vapen.

Det är aldrig de som kan försvara sig som är problemet, utan de som går över gränsen. De som gör det, kommer att göra det oavsett vilka regler som finns eller under vilka villkor alla andra tvingas leva. Det är därför bara de laglydiga som drabbas av inskränkningar i rätten till självförsvar.

De som tror att ödet eller en högre makt avgör deras framtid tar inte ansvar. I ett demokratiskt samhälle kan inte medborgarna välja bort det egna ansvaret, det skulle innebära att de offrade sin frihet. Därför är rätten till självförsvar fundamental för en demokrati. Rättigheter är ingenting som vi frågar staten om. Vi tar de rättigheter vi vill. Vi kan inte förlita oss på att staten ska garantera vår trygghet, för det gör den inte. Det är inte vår stil heller. Det är ovärdigt att se oss själva som offer. Vi ska väcka den germanske krigaren i vår själ, bärsärken som med sitt dödsförakt satte skräck i Roms legioner.

Det enklaste viset att hantera de kriminella är att avskräcka dem. Vi ska hålla våra kroppar i form genom konditionsträning och styrketräning. Kriminella element drar sig för att angripa vältränade personer. Självförsvar ska vi lära oss så att vi kan utdela den hårdhänta behandling som de förtjänar. När de kriminella får alltfler erfarenheter från den välförtjänta behandlingen sprider sig ryktet och de avskräcks ännu mer. Ännu bättre effekt blir det av att ännu fler lär sig hantera vapen och får vapenlicens. Ytterligare ett sätt är att lära sig var lagens gränser går för juridiskt korrekt självförsvar, både sett till grad av våld och typ av våld. Exempelvis finns det många verktyg som ses som oskyldiga trots att de kan tillföra stor skada, och som är enklare att försvara sig juridiskt med i rätten i jämförelse med ett traditionellt vapen.

Vi ska även visa nolltolerans mot de politiskt korrektas ”tolerans och förståelse” mot förbrytarna. Varje gång de uppvisar deras omoraliska tendenser att försvara kriminella gentemot laglydiga, anständiga medborgare uppmärksammar vi hur omoraliska de är. De ska inte komma undan med att förespråka en politik som lett till tragedier och lidande för hundratusentals goda människor.

Vår attityd ska vara den av vikingarnas – vi accepterar endast den rättvisa vi skapar. Inte den ”rättvisa” som staten skapat. Nog för att staten använder sitt våldsmonopol för att påtvinga sin vilja, men vi finner vägar runtomkring den för att skapa vår rättvisa, en rättvisa som vi och ingen annan definierar!

2 reaktion på “Främlingarna ska frukta svenskarna

  1. Dags att skaffa en 90 pound compound båge med skarpa pilar och samt koger och armskydd, då är jag delvist färdig.

  2. Pingback: Nyskapande: Gå bärsärk mot främlingsgängenNyskapande

Kommentera