Framtidens nationalism är 100% svensk

Genom tiderna har det ofta funnits tendenser till att omfamna olika idéströmningar från utlandet. Givetvis ska vi lära oss av både nutida och historiska, utländska såväl som inhemska politiska tankegångar som vunnit framgång. Politisk framgång är emellertid ingenting som kan importeras eller uppnås genom att på ytan efterapa svunna tiders politiska rörelser. För att vi ska lyckas tilltala det svenska folket så måste den svenska nationalismen vara utformad för svenskar och tala till dem på ren svenska. Den måste genomsyras av genuin svenskhet i allt från ideologins tankemönster till det retoriska och estetiska språket. Det är det enda som kan ena det svenska folket – vilket är ett måste – för att någon större politisk framgång att tala om överhuvudtaget ska vara möjlig.

Engelbrekt Engelbrektsson

Precis som Engelbrekt visade sker revolter genom folkligt uppror. Endast svenska bud kan rädda Sverige.

Alla idéer som ska genomsyra vårt samhälle ska genomgå en seriös granskning av oss svenskar innan de godkänns. Ideologisk import av politik och idéer från utlandet kommer endast att splittra det svenska folket. Som nationalister är det självklart att kämpa för självstyre i alla avseenden. En del av detta självstyre innebär att vi tar tar kontroll och ansvar och ser till att utforma den svenska nationalismen efter svenskarnas behov. Även om det finns positiva drag hos någon politisk rörelse i utlandet så spelar det mindre roll i sammanhanget. Det finns positiva och negativa drag hos de allra flesta ideologier, men det legitimerar inte införandet av dessa på svensk jord. Gemensamt för alla framgångsrika politiska rörelser är också att de genomgått just denna process. Det har och kommer aldrig att finnas några populistiska genvägar till större politisk framgång.

Hjalmar Branting

Genom att ge sitt parti en svensk prägel kunde Hjalmar Branting skörda stora framgångar. Porträtt av Hjalmar Branting, målad av Richard Bergh.

Att en ideologi inte kan vinna framgångar utan att vara förankrad i folket den vill vinna till sig torde vara en självklarhet och historien är full av exempel som visar på hur politiska koncept som fungerar i ett land inte kan kopieras till andra länder. I Italien vann fascismen framgång, men exporterna blev sällan framgångsrika. Samma sak skedde för nationalsocialismen i Tyskland. I Sverige beundrade många i kultureliten Tysklands ledning och dess politik, men trots det fick de nationalsocialistiska rörelserna aldrig något starkt fäste på svensk mark. Kommunisterna hade också stora problem med att vinna framgångar, trots att de finansierades av Sovjetunionen. Istället tilltalades svenskar av svensk socialdemokrati när det gällde vänsterfrågor. Denna svenska socialdemokrati skapades av män som Hjalmar Branting som såg till att bryta med bolsjevikerna och istället försvenska de marxistiska idéerna. Lärdomen vi ska dra av historien är att den svenska nationalismen måste vara sprungen ur oss själva och anpassad till oss för att den ska kunna vinna det svenska folket.

Framtidens nationalism är 100% svensk.

Framtidens nationalism är 100% svensk. Nyskapande vill inspirera fler svenskar att väcka liv åt sin kreativitet, sitt kritiska sinne och bli en del i arbetet att staka ut framtidens svenska nationalism.

En del svenska nationalister lider av ett mindervärdeskomplex som är sprunget ur den rotlöshet som vårt folks fiender lurat på oss. I stället för att en gång för alla ta saken i egna händer och staka ut den svenska nationalismen så föredrar man att konstant snegla mot kontinenten för att hitta nya, gamla – eller sedan länge begravda – ideologiska inriktningar att importera. Att skapa en sammanhängande världsbild som är utformad för att gynna svenskarnas långsiktiga intressen behöver inte vara svårt. Men vi måste börja i rätt ände. Vi måste få igång en kreativ diskussion nationalister emellan där utgångspunkten inte är eventuella lojaliteter till utländska teoretikers tankegods utan där den enda lojaliteten som ska råda är den till vårt folk och dess framtid. Nyskapande vill inspirera fler svenskar att väcka liv åt sin kreativitet, sitt kritiska sinne och bli en del i arbetet att staka ut framtidens svenska nationalism.

Morgondagens samhälle behöver starka, livskraftiga och självsäkra ledare. En nordisk vår sker först när vi själva skapar den med våra idéer, konst och kultur. Det är upp till oss att skapa framtiden – precis som vi svenskar vill se den!

Läs även:
- Sverige åt svenskarna!
- Vi måste ifrågasätta svenskheten

Hitta oss på sociala medier:

- Nyskapande på Facebook
- Nyskapande på Twitter

En reaktion på “Framtidens nationalism är 100% svensk

  1. Pingback: Munins underrättelser juni - NyskapandeNyskapande

Kommentera