Nyskapande

VISION
Vi ser framför oss en vision av fria, starka nordbor som ständigt söker nya horisonter att erövra, vare sig det rör sig om territoriella, finansiella eller politiska områden. Makt ska tas, kultur skapas och nordbornas namn ska åter klinga respektingivande.

SYFTE
Svenskarnas intressen skall hävdas och främjas. Nordens folk kan emellertid endast försvara sig själva om de besitter kulturell styrka. I kulturen ligger fröet till den etniska kampen. Genom Nyskapande vill vi ingjuta inspiration och framtidstro samt utveckla och sprida idéer, tankar och visioner för hur samhället ska förbättras. Vi vill se hur ljusa ideal om system och samhällsmodeller sprids, så att ett nytt samhälle kan bildas.

MÅLGRUPP
Vi vill stärka nationalister genom bildning och inspiration. Genom att stärka dem kan de enklare vinna framgång inom respektive område. Vi arbetar för en mer konstruktiv och positiv attityd. Istället för att se problem, vill vi att fler ser lösningar.