Principer

FRAMTIDENS NATIONALISM
Framtidens nationalism är ett alternativ till den konservativa nationalismen. När konservativa vill bevara så vill vi istället utveckla. För att inte stagnera måste vi fortsätta framåt hela tiden. Vi kan aldrig upphöra i vår utveckling. Till skillnad från de konservativa så vill vi inte bromsa utvecklingen, vi styr istället om den i önskad riktning.

Vi har framtiden framför oss och den tänker vi forma och anpassa efter våra behov. När andra ser problem, så ser vi möjligheter. Konstruktivt tänkande är ett viktigt verktyg, misstag är till för att läras av. Varje motgång ska leda till att vi går stärkta ur processen.  Mångkulturen har inte brutit ned vår identitet – den har stärkt oss. Nationalismen går framåt inte bara i Sverige utan i hela Europa.

Vi ska ta vara på möjligheterna i framtiden. Alternativ som ersätter det misslyckade mångkulturella samhällsprojektet ska bildas. Vi ska erbjuda visioner som förverkligas och inspiration som stärker svenskvänliga krafter – visioner som baserar sig på vetenskapliga och ekocentriska perspektiv. Framtidens nationalister måste även ta det demokratiska samhällsansvaret. Varje medlem av folket är en kraft att räkna med. Tillsammans kan vi uträtta storverk.

DEN NORDISKA VÅREN
Vår strävan består inte endast av vissa reformer som ska genomföras. Det handlar om något betydligt djupare. Vi vill väcka den nordiska folksjälen som så länge slumrat – vi vill väcka Wotan inom oss. Inspirerade av hur psykologen Carl Gustav Jung såg Wotan som en manifestation av den germanske anden, ser vi framför oss en norrön renässans som väcker vår livsglädje, folkgemenskap och erövringslystnad.

Vi vill se hur nordbor inspireras, väcks och aktiveras. För att det ska ske måste de beväpnas med en oövervinnerlig attityd som kännetecknas av storhet och ära. Sett ur ett längre tidsperspektiv så är detta det enda som spelar roll. Inget annat har någon betydelse.

Som kämpar måste nationalister gå först i ledet för att skapa denna förändring. Vi måste bli förändringen vi vill se i samhället. Den nordiska återfödseln finns inom oss, endast fängslad och tillbakahållen av destruktiva attityder. Frige den norröna renässansen och låt den påbörja sitt erövringståg!

 

Maktstrategisk doktrinNORDMANNAMAKT
Viljan till makt ses sällan med blida ögon i dagens samhälle. Detta ifrågasätter vi. Makt är något naturligt. Det ska inte ses som något felaktigt att sträva efter utökad makt för en själv och ens fränder. Ökad makt innebär ökad kontroll av våra liv. För att inte tala om ökade möjligheter att skapa den framtid vi önskar. Sålunda bör vi se makt som ett verktyg.

Livets lott tillfaller alltid en själv. Det går inte att skylla ifrån sig. Gör man det går man miste om möjligheten till förändring som hör samman med det. Vi måste lära oss att ansvar och makt hör ihop. Gör vi inte det kommer vi stå stilla medan fientliga grupperingar avancerar.

Makt erövras genom kompetens, ledarskap, organisationsförmåga, strategi, taktik, kommunikation och planering. Det viktiga för nationalister idag är att införskaffa makt, inte att diskutera vad vi skulle göra om vi hade makt idag. Vi ska vara pragmatiker och realister. Ska något ämne diskuteras så bör det handla om hur vi ska agera för att erövra mer makt. Vår strävan är att fler nationalister lär sig fundamenten för att vinna reell makt.