Redaktion

Arbetsgemenskap
Vi nyskapare är en gemenskap som väver samman våra förmågor i en unik synergi.

Vi välkomnar utmaningar som ett sätt att pröva oss själva, utvecklas och bli bättre. Den livsstil vi förespråkar präglas av bärsärkaranda – att alltid ge allting vad man än gör, att aldrig ge sig. Vi förkastar det mediokra och halvhjärtade. Vill man tända en glöd hos andra är det viktigt att själv brinna för det man gör. Vi vill tända glöden som väcker vårt folks inre kraft och frigör vår obegränsade potential.

Vårt ideal är den strategiska krigaren – konfliktens mästare som symboliseras av den visaste av norröna gudar: Oden. För oss är strategi nyckeln till framgång och konkurrens något lika naturligt som det är oundvikligt. Det samhälle som gör åtskillnad mellan sina lärda och sina krigare, överlåter sitt tänkande åt ynkryggar och sina strider åt dårar. Vi föraktar konflikträdsla lika mycket som planlöst konfliktsökande. Vi strävar efter en rationell och känslomässigt balanserad attityd, som innebär att man målmedvetet välja sina strider och utkämpar dem så effektivt som möjligt.

Arbetsmetod
Vi har en positiv inställning till kritik. Kritik är avgörande för utveckling. Utan ett fritt och dynamiskt debattklimat kan inte förslag förbättras, vilket stannar upp utvecklingen. Med rätt debattklimat förhindras så kallat grupptänkande – en destruktiv idémiljö där kritik ses som farligt och därför inte tillåts, vilket leder till undermåligt beslutsfattande.

Vi författar alltid våra texter tillsammans och därför är alltid våra artiklar resultatet av flera skribenters bidrag. Vi värdesätter det gemensamma resultatet över personlig prestige.