Symbolen

SYMBOLEN
Vår symbol står för världspelaren och kosmos. Världspelaren som benämndes Yggdrasil av våra förfäder är en idegran. Cirkeln symboliserar kosmos, omvärlden och helheten. Idegranen symboliserar upplysning, målmedvetenhet, stabilitet och drivkraft. Symbolen kan sålunda ses som ett uttryck för stabilitet i en ständigt föränderlig omvärld.