Kulturkamp stoppar massinvandringen

Invandringspolitik är ett ständigt debatterat ämne. När det förs på tal blir det naturliga för en förnuftig person att visa på det absurda med en politisk linje som medför att nordbornas intressen hotas genom undanträngning och assimilering. Det blir ännu värre av att denna förändring för med sig kriminalitet, otrygghet, kostnader och andra försämringar av levnadsvillkor.

När man hör någon försvara denna destruktiva utveckling är den naturliga reaktionen att med hjälp av logiska argument försöka styra personen i rätt riktning. Vissa personer kan tänka sig att omvärdera sina politiska åsikter efter en diskussion, men de tillhör en minoritet. De allra flesta motiveras av andra faktorer såsom personlig identitet och influenser från närstående och medier angående vad som förväntas av dem. Dessutom har många politiskt korrekta betingats till en sedvanlig reaktion så fort någon yttrar sig kritiskt mot invandringen och tillhörande frågor. För vissa är det rentav en hederssak, vilket gör det lönlöst att få över dessa människor genom att förkunna faktum. Av den anledningen är det mer fruktsamt att tilltala deras känslor – att vinna deras hjärtan.[1][2]

Väx som person genom att knyta an till vårt arv. Målningen heter "Hjalmars avsked av Orvar Odd efter striden på Samsö" och är skapad av Mårten Eskil Winge.

Väx som person genom att knyta an till vårt arv. Målningen heter ”Hjalmars avsked av Orvar Odd efter striden på Samsö” och är skapad av Mårten Eskil Winge.

Det är just det som kulturkampen handlar om. Innan vi kan få dem att ställa sig kritiska till den destruktiva utvecklingen som mångkulturen för med sig, ska vi beröra dem emotionellt och hjälpa dem att utveckla sin nordiska identitet. Med detta inte sagt att vi ska undvika att tala om problemen med invandringen; självfallet ska vi ständigt lyfta upp detta i den politiska arenan. Kulturkampen och opinionsbildningen kompletterar varandra.[3]

Att hjälpa till att skapa någons identitet innebär att man hjälper denne att få ett mer meningsfullt och rotfast liv. Detta kan genomföras med hjälp av att tala om svensk historia och nordisk mytologi. Eftersom dessa ämnen vanligtvis har förmedlats ur en negativ synvinkel är det enkelt att väcka intresse genom att berätta om det på ett levande och positivt sätt. Intresset växer ytterligare när man knyter an dessa ämnen till frågor som de har ett personligt intresse i. Om personen är intresserad av kvinnofrågor kan man tala om hur kvinnosynen var i Norden för tusen år sedan, och sedan jämföra det med den kristna kvinnosynen som kom senare. Om det är någon som är kritisk mot kristendomen kan man kontrastera de kristnas försök att styra människors liv med den mer pragmatiskt och individualistiskt betonade norröna livsåskådningen.[4][5]

Kulturkampen stoppar massinvandringen!

Även för svenskar som inte är etniskt medvetna så tänds en gnista av stolthet i deras hjärtan när de lär sig om sitt ursprung och därmed sitt nordiska sinnelag. Denna gnista ska vi se till att nära så att en riktig eld tänds. När vi knyter oss an till dem på ett emotionellt plan så kommer de att bli mer logiskt klarsynta. När bindeln tas från deras ögon kommer de att ifrågasätta mångkulturen som en naturlig följd. Genom framgångsrik kulturkamp så kommer opinionsbildningen underlättas avsevärt!

 

Läs även artikeln om svensk överlägsenhet
Sanningen om svensk överlägsenhet

 

Hitta oss på sociala medier:
Nyskapande på Facebook
Nyskapande på Twitter

———————————————————————————————————–

Referenser
[1] Laurelli, Rolf (2010). Affärsmannaskap: för ingenjörer, jurister och alla andra specialister : en bok om hur du lockar fram dina affärsinstinkter. 1. uppl. Malmö: Liber, s. 76
[2] Ekedahl (2013). ”Social identitet viktigare än sanningen vid bedömning av rätt och fel”. Hämtad 21 mars 2013 från https://www.realisten.se/2013/02/08/social-identitet-viktigare-an-sanningen-vid-bedomning-av-ratt-och-fel/
[3] Ellul, Jacques (1973). Propaganda: the formation of men’s attitudes. Vintage Books ed. New York: Vintage Books, s. 15
[4] Kjellman, Sten (2011). Den Forna Seden Vol 1. Arktos Media Ltd
[5] Kjellman, Sten (2011). Den Forna Seden Vol 2. Arktos Media Ltd

8 reaktion på “Kulturkamp stoppar massinvandringen

 1. Varenda gång jag hör vår vackra nationasång så känner jag just den gnistan av stolthet i mitt hjärta, samtidigt känner jag en annan gnista av stolthet av att vara från Skandinavien med Svensk/Norsk ursprung(dock så är det väldigt långt tillbaka i tiden med min norska sida, runt 1600-1800 talet så gifte sig min släkt då och då med en norsk kvinna).

  Jag är helt och hållet emot massinvandringen i Norden och jag tycker att det ska vara extremt stränga krav på massinvandringen till Norden, håll Norden Nordiskt, det är vad som driver mig, ett exempel av krav är att man måste ha ett visst själ till att få flytta hit (exempelt att man är jagad i sitt hemland (typ Irak) för att man inte är Muslim)!

  Och att muslimer ska i det hela inte få några som helst special behandlingar (som att få bygga en Moské eller få skattefrihet i 24 månader), Norden ska hållas Nordiskt och icke religöst, som hon ska vara!

 2. Något annat man kan göra är att prata om var ens egen familj kommer ifrån. Brukar ibland bara naturligt hamna i en konversation och om man då är påläst var farmor o farfar o mormor o morfar o ännu längre tillbaka, var de kom ifrån och vad de arbetade med. Det får människor att tänka på sin egen härkomst och det är nästan omöjligt att angripa.

  • Det här stämmer väldigt bra med mina egna erfarenheter, att påtala andra människors härkomst i en vardagssituation gör dom medvetna om hur de är unika och vad de har att knyta an till, det är nästan förbluffande lätt att väcka den där gnistan. Och man behöver inte göra det genom att knyta an till nationalism och politisk aktivism, att ha den här medvetenheten om sin identitet ska ju vara något självklart och opolitiskt. Som blogginlägget säger så kommer resten av sig självt ändå.

 3. Bra artikel, detta behövs verkligen i Sverige idag. Marxisterna i skolan har tagit bort allt som kan väcka nationalistiska känslor för barnen.

 4. Jättebra inlägg!
  Kulturkampen är viktigare än den politiska för att omvända folk.
  Kampen må ändå föras på alla sätt. Egentligen är flertalet svenskar o svenskor mot massinvandringen. Det ser man om ej annat på att den stora majoriteten av svenska folket tycker bäst om SDs invandrings o flyktingpolitik. Av riksdagspartiernas i varje fall. Då tror jag även att NDs o Svenskarnas Partis mfl politik är populärare än invandringsextremisternas.
  Jag tror det ser likadant ut i resten av Norden.
  Jag tror att segern är inom räckhåll. Ty ännu 40-50 år sedan var fosterlandet, inklusive de flesta politiker från vänster till höger, åtminstone patriotiska.

 5. Pingback: Carl Larsson - en svensk kulturskapare | Nyskapande.comNyskapande

 6. Pingback: Nationalistisk kulturkamp ska vara normsättande - NyskapandeNyskapande

Kommentera