Make Spacecraft, Not War!

Ett samhälle har ofta ett yttre hot för att binda det samman. Dessa yttre hot kan ofta vara mycket positiva. När ett samhälle är hotat klagar folk mindre, de blir mer lojala till sitt samhälle och blir beredda att offra mer. Men i brist på verkliga hot är detta något som kan missbrukas av makthavarna i samhället. Detta sker när de skapar yttre hot som endast tjänar deras agenda. USA:s krig mot terrorism är ett tydligt exempel på detta idag, ett annat är ”klimatkrisen”. Under kristider så får samhällen saker gjorda snabbt. Ingenting sätter fart på nybyggandet som en jordbävning och inget ökar produktionen som ett stort krig.

Hot har dock ett problem. De är negativa, de sprider skräck. Istället för att kämpa för något bra kämpar man för att överleva. Ett krig kan öka den tekniska och industriella kapaciteten av ett land något enormt men samtidigt är priset alldeles för högt. Vi behöver ett annat sätt för att uppnå den effekten, helst via ett inre mål. Vi behöver gigantiska projekt som kräver ett bidrag från alla, projekt som kan förändra vår civilisation, projekt som är större än oss själva. Varför har alla framgångsrika civilisationer haft enorma byggnadsprojekt som verkar ha ett syfte i sig som t.ex. pyramiderna, Stonehenge eller Eiffeltornet?

Dessa projekt har haft som syfte att stärka landets identitet, att visa världen storheten av ens civilisation och att inspirera folket att kämpa för högre ideal. De senaste årtiondena har vi inte haft några liknande projekt i väst. USA:s månlandning var det sista riktigt stora projektet där ett helt land gick ihop och gemensamt kämpade i många år för att uppnå något som ingen trodde var möjligt. Drömmen om att nå månen, kampen för att nå dit och den enorma lyckokänsla som uppnåddes hos ett helt folk när de såg sin flagga planteras på en annan himlakropp hade en fantastisk effekt på landet. Det blev en del av USA:s identitet. Dessutom ledde det till en stark utveckling av teknik och vetenskap.

Genom världshistorien har många stora och fantastiska projekt drivits igenom. Det är ett signum för framgångsrika civilisationer och ett ypperligt alternativ till konstanta krigshot. Att satsa på bemannade resor till Mars, permanenta bosättningar på månen samt byggandet av nya underverk och kulturella projekt skulle stärka oss enormt och ge oss en själslig och teknisk styrka för en ny storhetstid. Tidigare generationer har lämnat sitt avtryck i historien med hjälp av stora projekt, även vi måste lämna ett arv till kommande generationer.

Kommentera