Mångkultur medför inavelsproblem

En vanlig propagandalögn som de politiskt korrekta använder sig av när massinvandringen ifrågasätts är att den behövs för att undvika inavel. Detta är självklart rent nonsens vilket vetenskapliga källor bevisar. Inavel skulle aldrig vara ett problem för oss svenskar då den genetiska variationen är så pass stor inom folket. Inavelsproblem är däremot väldigt vanligt förekommande i Mellanöstern där mellan 40 och 60 procent av alla giftermål sker inom den närmsta släkten. Massinvandringen har alltså fört med sig inavelsproblem till Sverige som tidigare inte fanns här.

Inavelsproblem

Bilden visar professor Alan Bittles karta över graden av inavel i världen.

Inavel kan föra med sig genetiska sjukdomar och efterblivenhet. Även latenta sjukdomar, försämrat immunförsvar, ärftliga missbildningar och skadliga genetiska mutationer kan höra samman med inavel. En studie i Botkyrka visade att barn av icke-europeiskt ursprung hade betydligt fler fall av svår mental retardation än vad de europeiskättade hade, vilket sattes i samband med den utbredda inaveln i gruppen.

Nästa gång du hör en politiskt korrekt tala om inavel så säg att det är invandrarna som kommer hit som har problem med inavel. Ett nej till mångkultur är ett nej till inavelsproblem.

Källförteckning:
Läkartidningen nr 35/1998. Elisabeth Fernell, docent, överläkare, barnkliniken, Huddinge sjukhus. [länk]

Nyhetsartiklar om mångkulturell inavel:
- Tvåspråkiga elever fyller danska särskolor
- Inavel bakom invandrarvåldet?
- Nordiska experter: ”Inavel” och ”låg intelligens” bakom bilbränderna

Kommentera