Mätbara resultat för effektivare näthat

Mätbara resultat är en förutsättning för framgång. Detta gäller såväl inom sport, yrkesliv och politik. Därför bör vi se till att kampen blir mätbar och därmed framgångsrik. Om vi tillämpar sådana metoder kan vi se till att den sunda opinionsbildande systemkritiken som etablissemanget kallar för näthat växer sig ännu starkare.

Kampen för att befria Sverige från främmande inflytande kommer vi att vinna. En av våra utmaningar är att engagera fler aktivister. Ett problem är att begreppet aktivism är abstrakt – det finns inget tydligt definierat sätt att bedriva aktivism på. Detta skapar förvirring och brist på handling, vilket kan undvikas med mätbara resultat.

Våra förfäder kunde bekämpa fienden med stridsyxan. Idag får vi strida genom kulturkamp och opinionsbildning. Bilden är från serien Vikings och föreställer karaktären Floki som spelas av den svenska skådespelaren Gustaf Skarsgård.

Våra förfäder kunde bekämpa fienden med stridsyxan. Idag får vi strida genom kulturkamp och opinionsbildning. Bilden är från serien Vikings och föreställer karaktären Floki som spelas av den svenska skådespelaren Gustaf Skarsgård.

En idrottare som inte vet hur snabbt denne springer har svårt att känna av framsteg, vilket minskar motivationen. Inte heller vet idrottaren hur mycket som förväntas för att framsteg ska ske. Mätbara resultat skapar alltså bättre förutsättningar för prestation och förtydligar vad man förväntas prestera. Det blir enklare att utvärdera resultaten likväl som att belöna goda resultat. Dessutom blir det enklare att följa utvecklingen och se så att man är på rätt väg, vilket höjer motivationen.

En metod som ofta har kritiserats är flygbladskampanjer. Kritiken har baserat sig på det har varit dyrt och tidsödande jämfört med kommunikation över nätet. Dock så finns det en anledning varför de har varit så pass populära. De har varit enkla att mäta. Det har funnits ett tydligt mål i form av ett visst antal delade blad. Eftersom målet har varit konkret och möjligt att nå har aktivisterna blivit motiverade till att realisera dessa målsättningar. Alla har kunnat utföra arbetet, vilket har mobiliserat många. På samma sätt har insamlingar oftast visat sig vara framgångsrika. Alla har kunnat delta och ett tydligt mål har funnits.

Mätbara resultat. Din insats gör skillnad!

Ett annat exempel är nätkampanjer, till exempel att en grupp uppnår ett visst antal gilla-markeringar på Facebook. Det är enkelt, realistiskt och genomförbart. Det blir ett projekt som fler kan sympatisera med och stödja. Fler personer involveras och identifierar sig med projektet. Samma sak sker om man försöker sälja ett visst antal av en viktig bok eller skrift och är öppen med antal sålda exemplar. Annars finns risken att gruppen isoleras från den stora massan som vill hjälpa den att växa och nå framgång.

Till skillnad från forna dagar finns det idag inget slagfält dit man kan bege sig med stridsyxan. Den kamplust man känner övergår till frustration och uppgivenhet såvida den inte går att kanalisera på något vis. Nutidens kämpar som beger sig till det politiska slagfältet behöver därför tydliga metoder att arbeta efter. Alltså bör aktivism definieras tydligare och bli mätbar. Ju mer mätbar kampen blir desto mer framgångsrik blir den!

Läs även artiklarna:
- Näthatare är vardagshjältar
- Nationalismens inre hot

Följ oss på sociala medier:
Nyskapande på Facebook

Nyskapande på Twitter

5 reaktion på “Mätbara resultat för effektivare näthat

 1. Viktig och bra artikel.

  Det vore intressant att mäta hur mycket konkret resultat Internetkampanjer och Facebookkampanjer leder till, så att vi får en värdemätare för hur mycket verklig utdelning den energi som läggs ned på nätkrigande ger.

 2. Jävligt viktigt ämne!

  Vi måste konkretisera vår kamp. Den som kommer på några smarta idéer hur måste dela med sig!

 3. Mycket bra krönika med vettiga tankar!

  Här är några utkast till mätbara egenskaper:
  - Gilla-markeringar på nationella mediers facebooksidor (realisten.se, och i viss mån friatider.se) kontra antal gilla-markeringar på antivit media
  - Gilla-balansen för/emot våra idéer per kommentar i debatter på facebook. Övertag ska etableras och sedan behållas.
  - Andelen debatter där vi totalt besegrar motståndaren så rejält att han/hon inte vågar/vill/orkar posta någon mer kommentar i debatten. Motståndaren måste själv uppleva sig besegrad på ett emotionellt, moraliskt och logiskt plan – bra argument är inte tillräckligt.
  - Studera per debattämne hur väl vi nått dominansmålet, t.ex. invandringsfrågan, ekonomifrågor, kvinnofrågor osv, per debattarena. En debattarena kan t.ex. vara en viss facebook-sida. Eftersom det finns många debattarenor bör man fokusera på några områden som man mäter på.

 4. En väldigt intressant krönika och en helt klart läsvärd blogg.
  Det märks att det har använts en hel del tankeverksamhet bakom varje författat inlägg.

  Jag har hämtat lite inspiration bland annat härifrån när jag har försökt förstå
  de främsta anledningar till att invandringskritiker skapas och hur de tänker,
  hur deras uppvaknande ser ut och vad som ligger bakom.

  http://hurtankerinvandringskritiker.wordpress.com/

 5. Pingback: Munins underrättelser juli - NyskapandeNyskapande

Kommentera