Nationalism är ett roligt äventyr

Alla framgångsrika politiska rörelser har åtminstone en sak gemensamt – deltagarna upplever att det är roligt att engagera sig. De motiveras av engagemanget i sig, inte genom påtryckningar utifrån att de måste utföra uppgiften. Skuldbeläggande påtryckningar och ett gnälligt internklimat dödar motivation. För att nationalismen ska kunna växa till en massrörelse krävs att vi lyckas motivera aktivisterna till att bidra.

Vill man locka fler personer till en demonstration eller annan slags tillställning ska man väcka känslan av att folk missat något när de inte deltagit. Aktiviteter drar många på grund av att de är sociala händelser. Att träffa människor man känner och träffa nya likasinnade människor motiverar en. Därför är det viktigt att aktivister talar med varandra om att åka och delta på aktiviteter. Om många ska dit kommer ännu fler vilja åka dit.

Att träffa andra nationalister skapar alltid god stämning.

Att träffa andra nationalister skapar alltid god stämning.

Det ska inte endast vara roligt, det ska även vara spännande, utvecklande och tillfredsställande. Detta ska nationalister trycka på ännu mer. Det finns många exempel på detta, exempelvis är det spännande att läsa avslöjanden om hur etablissemanget och massmedia ljuger, att läsa om historiska hemligheter, om hur överlägsna vi nordbor är, att studera vårt historiska arv.

När något nytt sjukt dyker upp i samhället är det betydligt mer motiverande och spännande att läsa om hur några gjort en aktion mot det än att läsa om hur någon beklagar sig över det. Det är roligt att provocera politiskt korrekta samt träffa likasinnade svenskar som delar ens ideologi. Det är utvecklande att öva upp sina färdigheter inom retorik, organisationsförmåga och ledarskap.

Kom ihåg att det viktigaste oftast är det roligaste. Vi kan endast vinna om vi säkrar vår framtid, vilket vi gör genom våra barn.

Självfallet så har pliktkänslan en roll att spela i sammanhanget. En rörelse bestående av människor som endast söker omedelbar behovstillfredsställelse i form av att ha roligt röner inga större framgångar. Mindre roliga moment förekommer alltid i alla verksamheter, vilket gör att man måste utföra dessa moment motiverad av pliktkänsla. Däremot så ska den roliga delen överväga den tråkiga delen. Och pliktkänslan ska inte motiveras genom skuldbeläggning, den ska komma inifrån, från ens personliga samvete.

När man möter problem kan man antingen beklaga sig eller ägna sig åt konstruktiva lösningar, det vill säga gå till motangrepp. En gnällig internkultur fungerar som en glädje- och motivationsdödare och skapar i det långa loppet inaktivitet, medan en internkultur av handling inspirerar, motiverar och hjälper oss att avancera. Det mesta som regimen kommer med kan användas till vår fördel. Vi ska konstant hålla ögonen öppna och utnyttja varje tillfälle att flytta fram våra positioner och det ska ske genom inspirerande handlingskraft och inte desillusionerade gnäll. Ett exempel på det är när vi tar fiendens introducerade ord, som kulturberikare och ensamkommande flyktingbarn, och sedan förlöjligar dem. Efter att nationalister började beskriva gruppvåldtäkter och annan främlingskriminalitet som kulturberikning spreds den betydelsen av ordet till allmänheten, varefter de politiskt korrekta var tvungna att sluta använda det ordet.

Följ med på äventyret!

Följ med på äventyret!

På ett liknande sätt har begreppet ensamkommande flyktingbarn förlöjligats, i synnerhet när vi talat om skäggiga flyktingbarn och skäggbarn. Alltfler svenskar hånar asylpolitiken genom att skämta om skäggiga flyktingbarn. När vi arbetar på det viset blir det våra fiender som reagerar på det vi gör. Vi ska alltid inneha initiativkraften. Det är vi som ska styra och sätta agendan. Och vi ska se till att njuta av hela processen, vi ska utvecklas och växa som personer. Det nationalistiska engagemanget ska vara ett roligt äventyr!

Läs även artiklarna:
- Provocera, kämpa och ha roligt
- Sanningen om svensk överlägsenhet

Följ oss på sociala medier:
Nyskapande på Facebook

Nyskapande på Twitter

En reaktion på “Nationalism är ett roligt äventyr

  1. Pingback: Munins underrättelser augusti -Nyskapande

Kommentera