Nationalister måste tala klarspråk – del 2

Ett sätt att försöka ändra om attityder är att skapa begrepp som exempelvis synliggör svenskfientlighet. Av den anledningen använder vissa nationalister sig av ord som etnomasochism. Ett annat ord som importerats är metapolitik, vilket innebär att sprida värderingar och attityder på ett djupare plan. Det ursprungliga syftet med dessa termer må vara välmenande, men man bör fråga sig om de verkligen har den effekt som skribenten avser.

Låt oss studera begreppet etnomasochism. Det första ledet etno upplevs som främmande och oetablerat, förutom för vissa snäva, akademiska kretsar. Det andra ledet masochism står för sexuell njutning genom smärta. De som blir introducerade till ett sådant begrepp lär drabbas av förvirring. De associationer som väcks leder till helt andra tankegångar än vad som var syftet. Om man måste förklara vad ens terminologi innebär har man misslyckats som kommunikatör, i synnerhet om orden kan tolkas som en kombination av etnicitet och sexuell njutning genom smärta.

Hands tied

Om man vill ge svenskfientliga en beteckning så bör en term som redan finns i vårt språkbruk tillämpas: självhatare. Det är en term som förklarar sig själv – ytterst få lär ha svårigheter att förstå vad det handlar om. Om det skulle röra sig om några tvetydigheter, t.ex. att det skulle uppfattas som att självhataren avskyr sig som individ och inte som svensk skulle denne kunna beskrivas som svensk självhatare, vilket implicerar att det rör sig om att han hatar sin egen folkgrupp.

Ytterligare ett begrepp som tål att ifrågasättas är metapolitik. Även det upplevs främmande och otydligt. Om man vill förmedla att man ska sprida idéer och attityder för att åstadkomma en djupare förändring kan termen kulturkamp användas istället. Det begreppet är svenskt och läsaren förstår innebörden enklare, eftersom begreppet förklarar sig självt.

Kulturkamp innebär en strävan efter en ny människa.

Kulturkamp innebär en strävan efter en ny människa.

Det ska inte uppstå någon förvirring när vi kommunicerar. Begreppen som förmedlas ska helst vara rotade i svenskan, inte i grekiskan. De ska vara enkla att förstå den första gång de omnämns. Framförallt bör alla nya begrepp testas av oberoende grupper av slumpvis utvalda människor. Om dessa testpersoner förstår och uppskattar begreppet samt kan tänka sig använda sig av det, bör det användas. Just så arbetar framgångsrika marknadsförare, och så ska även vi arbeta. Tillämpar vi professionella arbetsmetoder kommer vi erhålla ännu större framgångar!

 

Läs även denna relaterade artikel:

Nationalister måste tala klarspråk

 

Hitta oss på sociala medier:
Nyskapande på Facebook
Nyskapande på Twitter

8 reaktion på “Nationalister måste tala klarspråk – del 2

 1. En tanke som slagit mig och slog mig igen är att ‘de nationalistiska’ kan ha ett intellektuellt mindervärdeskomplex som gärna kompenseras med främmande terminologi. Möjligtvis på grund av den etablerade stereotyp som erbjudits att nationalister är dumma, men genom användandet av importerade termer visar man minsann att det är fel. Avancerad terminologi kanske behövs till en viss del trots allt, så att nationalistiska kulturkämpar tas mer på allvar i det stora? Eller så har jag fel och det hela är ett typiskt akademiskt beteende att urskilja sig från den ‘outbildade massan’ genom att slänga runt avancerade ord som ingen förstår.

  Hur som haver, bra att Nyskapande upplyser detta och jag kan inte instämma mer i att försvenska importerade termer därmed göra dem förståeliga för alla. Ur en lingvistisk synvinkel ser jag också positivt på försvenskandet av importerade ord och termer.

  God natt önskar Ragnar.

 2. I akademiska sammanhang är det nog bra att ha kvar termer som etnomasochism o metapolitik.
  Men oftast är mycket riktigt termer som kulturkamp o svenskt självhat mycket bättre.
  Som alternativ till svenskt självhat är nationellt självhat, om en vill tala i mer allmänna termer.
  Ett mycket bra inlägg!

 3. ”Kulturkamp” istället för ”metapolitik”…? — Jag förstår er vilja att förenkla. Men detta låter som en idé från en programmerare: ”Term X är dålig. Ersätt med term Y. Verkställ!”

  Kulturkamp kan väl få vara en synonym till metapolitik. F.ö börjar ”metapolitik” bli etablerad som ”högerns idédebatt och idédiskussion”. Vänstern har inte tagit till sig begreppet i samma mån som vi.

  Därför bör man bejaka vissa nya termer. Håller dock med om att ”etnomasochism” är otympligt och ineffektivt som begrepp i debatten.

 4. Tack för era kommentarer.

  Tiden för utvisa framgången för olika begrepp. Preliminärt sett misstänker vi att nya begrepp får enklare fotfäste om de känns bekanta för läsaren och om läsaren förstår begreppet utan att någon förklaring behövs.

 5. Pingback: Nationalister måste tala klarspråk | NyskapandeNyskapande

 6. Pingback: Munin skildrar en framgångsrik inledning av året | NyskapandeNyskapande

 7. Pingback: Sverige åt svenskarna! - NyskapandeNyskapande

Kommentera