Nationalister måste tala klarspråk

Ett vanligt misstag inom kommunikation är att endast fokusera på vad man säger och samtidigt förbise hur man säger det. Om budskapet inte går fram så finns det ingen större poäng att försöka förmedla det. Snarare blir det problematiskt om missförstånd sker. Detta måste undvikas. Nationalister måste bemästra konsten att tala klarspråk. Vi har allt att vinna på att förbättra våra retoriska färdigheter.

Vissa skribenter har en förkärlek till att omge sig med svåra begrepp som förvirrar mer än vad de förklarar. Onödigt komplicerat språk bör ifrågasättas. Om det inte går att förklara en idé på lättbegriplig svenska så är det med största sannolikhet en dålig idé. De tillfällen då läsaren upplever att texten är komplicerad eller svår att förstå så är det skribenten som gjort ett misstag, inte läsaren. Skribenten har alltid ansvaret att skriva så att läsaren förstår. Om ingen invänder finns risken att detta otydliga språkbruk lever kvar medan nationalismen minskar i inflytande. Att inte våga ifrågasätta av rädsla för att framstå som mindre klok eller bildad är oftast ett avgörande skäl till varför inte fler väljer att ge konstruktiv kritik.

Kalle och Hobbe

Ett exempel på det beteendet finns i H.C. Andersens berömda bok Kejsarens nya kläder. Berättelsen handlar om hur kejsaren ska få nya kläder sydda av ett par skräddare. Skräddarna, som egentligen är svindlare, lyckas lura kejsaren att den tråd de använder sig av är magisk och att endast korkade personer inte kan se den. I rädslan för att framstå som dum vågar inte kejsaren säga att han är naken och går med på att bära de nya ”kläderna”. Varken hans ministrar eller gemene man vågar framstå som korkade, vilket gör att alla låtsas beundra skräddarnas verk. Under en procession utbrister en liten pojke: ”Han har ju ingenting på sig!” Folkmassan ropar samma sak vidare medan kejsaren får skämmas.

Samma företeelse sker när en svårförståelig text förmedlas. Eftersom ingen vågar erkänna att de inte riktigt förstått budskapet tiger de flesta. Det som borde ske är att någon agerar likt pojken i berättelsen och säger högt att det som skrivs är oförståeligt eller meningslöst. Vi har inget att vinna på att tiga medan nytillkomna, intresserade läsare missförstår texten och vandrar vidare. Inte heller finns det någon poäng i att formulera oss otydligt eller överdrivet krångligt.

Våga ifrågasätt! Sanningen tål granskning.

Våga ifrågasätt! Sanningen tål granskning.

Istället bör vi vara kortfattade, tydliga och rakt på sak. Inspiration kan fås från våra förfäder. Exempelvis är diktverket Havamal fyllt med kärnfulla visdomar. Varje strof består av större visdom än majoriteten av det som skrivs i dagens bloggosfär. Det är just det enkla och kortfattade som vi minns och för vidare. Om nationalister klarar av att kommunicera ut budskap på ett sådant sätt så kommer fler att lyssna på oss.

Vägen till att uppnå detta sker genom konstruktiv kritik. Vi bör ifrågasätta varandras texter om tveksamheter råder. En förutsättning för att kunna utvecklas är förmågan att ta till sig konstruktiv kritik. Att vara ärlig, rak och våga påpeka misstag och oklarheter är kriterium för framgång. Tillämpar vi denna taktik får vi en konkurrensfördel gentemot våra motståndare. Vår retorik blir mer slipad och vi vinner ännu fler anhängare. Se till att ifrågasätta mer så kan vi alla utvecklas och nå framgång!

Läs även:
- Nationalister måste tala klarspråk – del 2

Hitta oss på sociala medier:
Nyskapande på Facebook
Nyskapande på Twitter

8 reaktion på “Nationalister måste tala klarspråk

 1. Pingback: Uppdateringstakt under 2013 | Nyskapande

 2. Pingback: Nationalister måste tala klarspråk – del 2 | Nyskapande

 3. Kan ni ge exempel på dåligt formulerade nationalistiska texter? Ert resonemang är lite abstrakt. Är det Oskoreis sätt att skriva ni ogillar? Jag tycker han mestadels är bra men kanske ibland är onödigt kompicerad.

  Jag håller i stort sett med om vad ni säger. Visst bör man uttrycka sig enkelt. Men det får för den skull inte bli simpelt.

  Man bör sträva efter att förenkla. Men vid en viss gräns kan man inte förenkla mer utan att det blir dunkelt.

  Nåväl. Epigrammatisk enkelthelt à la Havamal är härlig. Så ni på den här bloggen som gillar slagord — ni kanske kunde författa ett ”förslag till tio budord för nationalister”…?

  Not: ”epigrammatisk”, av epigram = aforism, kärnfull sentens som i Havamal.

 4. Tack för era kommentarer.

  Det är inte vår roll att sätta oss till doms över enskilda bloggare. Vår poäng var att vi vill se fler personer hjälpa nationalistiska medieaktörer att tala mer klarspråk så att dessa aktörer enklare kan föra fram sina budskap. Vad som bedöms som klarspråk är upp till den enskilda läsaren att bedöma. Det är de som är målgruppen och som bäst kan bidra med värdefull kritik.

  I vår redaktion är vi medvetna om utmaningarna med att tala klarspråk. Av den anledningen uppmuntrar vi våra läsare att komma med förbättringsförslag så att vi kan utvecklas.

 5. Var tveksam till en del av era tidigare artiklar, men den här hittade hem.

  T ex William Pierce(raketforskare) och Revilo P. Oliver(språkforskare) är exempel på högintelligenta nationalister som skrev enkelt för att kunna nå en bredare publik. (Samt, förstås, för att de inte hade något behov att låtsas vara intelligentare eller mer pålästa än de var. (*Host, Motpol, host.*))

 6. Pingback: Sverige åt svenskarna! - NyskapandeNyskapande

Kommentera