Nationalister måste vara först på bollen

Nationalister måste sluta låta sig manipuleras utav makthavarna och majoritetens provokationer som väller in på alla fronter. Om vi på allvar ska kunna utmana makthavarna så måste vi agera offensivt. Vi ska lyfta fram vår egna agenda och ifrågasätta makthavarnas politik. Det är de som skall tvingas att agera i försvarsläge. De som styr idag är långsamma och det tar många år för dem att reagera på utveckling, medan vår beslutsprocess är snabbare vilket ger oss ett taktiskt överläge. Det ska vara de som försvarar sig och vi som erövrar nya positioner. Det är först då, när vi gör det som vi kan vinna, vi måste vända på steken och pressa systemet. Vi måste vara en folkrörelse som tar initiativ och visar framåtanda.

De flesta flyter med strömmen, de röstar på Moderaterna eller Miljöpartiet för att alla andra gör det. Vi måste skapa en ny ström i en ny riktning. Vi måste göra det enkelt att byta riktning och flyta med i vår ström. Att spy galla över sossar, moderater och kontrajihadister är fel taktik. Då skapar vi motsättningar mellan oss och deras anhängare, vi ska istället närma oss dem och vara vänliga så att de ser vilka det är som har rätt och vilka det är som har fel.

På Nyskapande tror vi att alla vår idéer måste omsättas i konkret handling. Det har teoretiserats alldeles för mycket och agerats för lite. De reaktionära och konservativa kampanjerna måste upphöra. Förändring är oundvikligt. Vi ska inte motsätta oss förändring och motsätta oss det som redan har hänt. Som opposition får vi aldrig bli en reaktion på den sittande maktens politik. Det vore att kämpa förgäves. Istället ska vi styra dynamiken och skapa den förändring vi önskar se i världen. Vi måste vända på tidvattnet och förvandla den svenskfientliga regimen till en opposition mot den kommande nordiska renässansen.

Vi ska lyfta frågor där makten inte har en lösning. Detta har CasaPound gjort i Italien. De de väntade inte på att makten skulle agera, de tog bostadsfrågan. En fråga som de idag driver hårt. De ockuperar hus och ger dem till fattiga, de arbetar för förändring med en fråga där systemet är bakbundet av lojalitet till banker och en vilja att massimportera människor. CasaPound har vunnit den striden innan de förklarat krig, eftersom de löser ett problem som den italienska staten inte kan lösa.

En reaktion på “Nationalister måste vara först på bollen

  1. Pingback: Kompetens, målmedvetenhet och initiativkraft! | Nyskapande

Kommentera