Nordisk frihet – naturlig sexualitet!

Konservativt och reaktionärt tänkande går ut på att motverka förändring eller försöka återställa en förändring som redan ägt rum. Den taktiken är ingen riktig lösning. Det finns anledningar till varför kulturmarxismen lyckats bryta ner det gamla samhället och dess normer. Det är för att det led av inbyggda systemfel som kulturmarxisterna kunde lyfta fram och exploatera för att senare implementera sitt destruktiva tänkande.

Nordisk naturlig sexualitetEtt exempel på det är synen på sexualitet, där det är extra tydligt hur den ena sidans extremism drivit folket i armarna på den extrema motpolen. Sex och forskning därom skuldbelades och sågs som något fult, istället för att se på det som något naturligt. Fältet lämnades då öppet för kulturmarxister att diktera forskningen och de kunde på så vis vinna enkla poänger när de invände mot skuldbeläggningen av sex. Detta ledde till att de fick en legitimitet som de inte borde ha fått från första början. Om samhället hade haft en mer naturlig syn på sex så hade inte kulturmarxisterna kunnat vinna mark i detta avseende. Pendeln slog över från den ena onaturliga extremen till den andra.

Nordisk frihet - naturlig sexualitetVägen bort från den kulturmarxistiska sexualsynen till en naturlig sexualitet är inte att försöka ställa tillbaka klockan till det som varit som de konservativa vill. Något som förkastas för dess ofullkomlighet kommer att förkastas igen. Vi ska istället hitta vägen som är i harmoni med vår biologiska natur. Meningen med normer är att de ska verka främjande för folkets fysiska och psykiska välmående i ett långvarigt perspektiv som sträcker sig in i framtiden. Vi behöver rättesnören och ideal anpassade efter vår folksjäl och vår biologiska särart – ideal som kan leda vårt folk mot en ljusare framtid!

Rekommenderad artikel:

Med dagens teknik kan bilder skapas och spridas enkelt. Använd dig av din kreativitet för att skapa bilder som både stärker oss svenskar och som provocerar de svenskfientliga! Läs mer om detta i artikeln: Provocera med nordisk skönhet!

Följ oss på sociala medier:
Nyskapande på Facebook
Nyskapande på Twitter

2 reaktion på “Nordisk frihet – naturlig sexualitet!

  1. Men åhhh. Nu är det en sån där artikel som man vill läsa hur mkt som helst om så är den jättekort… :/

    Jättebra ämne ju!

Kommentera