Så ska nationalister angripa Pride

Sedan homorörelsens uppkomst har deras anhängare försökt legitimera sina familjefientliga ideal och försökt skapa ett samhälle utan normer och värderingar. Konservativa har då svarat med att sexuella avvikelser är omoraliska och okristligt, vilket resulterat i att det moraliska förfallet kunnat fortgå.

Homorörelsen har aldrig presenterat några hållbara alternativ till familjen. De försöker endast beröva människor den gemenskap som alltid varit deras yttersta trygghet. De har bit för bit ändrat den etiska grunden i samhället samtidigt som de konservativas kritik hela tiden avtagit i styrka. Vad som är moraliskt rätt och inte avgörs nämligen av hur väl något lever upp till dess etiska värdegrund. Svenska nationalister måste därför angripa problemet ifrån nya anfallsvinklar. Vi måste sluta vara en reaktion på dekadensen och börja lyfta fram varför vi förespråkar starka svenska familjer.

Äktenskapet är norm därför att det är praktiskt. Av samma anledning så lever vi även i större grupper av människor där vi hålls samman genom att kämpa för en gemensam framtid. Vi förenas genom ceremonier som knyter samman blodsbanden, som binder människors livsöden till varandra. Giftermålet är ett högtidligt firande av att man har bestämt sig för detta. Andra högtider som jul, midsommar, födelsedagar och så vidare är till för att stärka gemenskapen. De håller samman familjen och folket genom att skapa en gemensam identitet.

Familjen är värdefull eftersom det är ett effektivt sätt att organisera människor på. Beviset för detta är att alla andra sätt förr eller senare har dött ut. Utan en man och en kvinna så blir det inte barn. Och om familjen inte har något värde så finns det ingenting som håller människor samman. Över hela världen är det norm med heterosexuella familjer. Vi behöver starka familjer för att skapa de starka svenskar som ska säkerställa folkets suveränitet. Det är just detta vi måste belysa istället för att fastna i debatter om vad som är tradition eller moraliskt rätt.

Läs också:
- Du har bara en familj
- Vi måste bryta PK-normen

2 reaktion på “Så ska nationalister angripa Pride

  1. ”Vi måste sluta vara en reaktion på dekadensen och börja lyfta fram varför vi förespråkar starka svenska familjer.”
    Men hur ska vi angripa dekadensen? Vi måste göra det svårt för HBT-människorna på något socialt acceptabelt och rättfärdigt sätt.

Kommentera