Segregera, söndra och härska!

När lösningar till problemet massinvandring diskuteras omnämns repatriering, vilket är en långsiktig strategi. Ofta saknas en plan för hur vi ska nå dit (utöver den sedvanliga parlamentarismen). Eftersom det är en tidskrävande uppgift bör vi implementera en segregationsstrategi.

Det spelar ingen roll hur många miljoner etniska främlingar som väller in över våra gränser om vi kan segregera oss från dem. Integration innebär utblandning, även om vi väljer att endast integrera oss med några hundratusen förstörs vår etniska karaktär för alltid, precis som skett förr i tiden med andra indoeuropeiska folk i andra delar av världen.

En segregationsstrategi ger oss ett övertag. Det krävs endast isolation av några tusen nordbor för att kunna segra i slutändan (givetvis kommer vi att isolera betydligt fler). En mycket enkel uppgift. Som exempel kan nämnas att det idag finns sju miljarder människor på jorden som härstammar ifrån några tusen individer av olika förhistoriska människoarter. Tänk hur enkelt vi skulle kunna öka i antal om vi skyddade oss ifrån utblandning. En annan fördel är att vi inte måste utvisa alla främlingar i Sverige i en och samma process; så länge vi utför arbetet i olika etapper vinner vi mycket tid på att gradvis bygga upp vårt inflytande och utföra vår uppgift.

De etniska främlingarnas heterogenitet är deras svaghet. Gentemot dem skulle vi kunna söndra och härska – divide et impera. De kommer att ha svårt att enas över de etniska banden, vilket vi kan använda till vår fördel. Konflikter kan enkelt bryta ut mellan dem. Vi svenskar däremot kommer enkelt att stå enade, precis som vi gjort förr i historien. Denna strategi förutsätter ökat etniskt medvetande, vilket kommer efter ökad kontakt med mångkultur och stärkt kulturellt inflytande från nationalister.

Siktet är inställt på skapa samhällen i samhället av informell statskaraktär. På längre sikt och med rätt resurser och med rätt politisk situation skulle mindre statsbildningar kunna ske. Expansion skulle kunna ske genom frivillig anslutning, uppköp och erövring av omgivande territorier. Vi behöver inte heller begränsa oss till Norden, vi kan ha mindre grupper av nordbor runtom jordklotet på strategiska positioner.

Folk ska inse följande: Vi svenskar är en biologisk enhet, redo att omgruppera och expandera. Nackdelar vänder vi till fördelar. Förlorartänkande hör inte hemma hos svenskar. Under millennier har våra förfäder övervunnit motgångar som köld, krig, sjukdomar, missväxt och andra svåra umbäranden. Denna tid av massinvandring och destruktiva ideologier kan vi enkelt ta oss an!

Kommentera