Statistik hotar mångkulturen

En svensk som utsågs av Time Magazine till en av världens hundra mest inflytelserika personer under 2012 är statistikern och professorn Hans Rosling.[1] Han har blivit känd genom konferenshemsidan TED Talks och genom sin stiftelse Gapminder vars syfte är att göra svårbegriplig statistik enkel att förstå för gemene man. Det är inte svårt att förstå hur detta enkla koncept har lyckats nå en sådan framgång. I dagens informationssamhälle är problemet inte att skapa information, utan att tolka informationen och därmed skapa kunskap om världen.

Professor Hans Rosling.

Statistik som inte presenteras på rätt vis bidrar inte till förståelse. Hur det paketeras är av stor vikt. Roslings nämnda stiftelse Gapminder har tagit fram statistik om viktiga trender och förpackat det genom rörliga grafer, där tittaren kan följa varje lands utveckling i frågor som inkomstnivåer, barnadödlighet, livslängd, koldioxidutsläpp och hälsofrågor.[2] Rosling har även gjort sig känd genom sina berättartekniker. I sina underhållande föredrag som finns på Gapminders hemsida har han använt sig av IKEA-lådor och legobitar för att illustrera populationsfördelningen och inkomstfördelningen.

En annan statistiker som bidrog till opinionsbildning genom att visualisera den abstrakta informationen var sjuksystern Florence Nightingale som var verksam under Krimkriget i mitten av 1800-talet. Eftersom hennes mål var att upplysa om hur många som dog av sjukdomar som kunde ha förhindrats så förde hon noggrann statistik och skapade lättöverskådliga diagram. I nedanstående diagram representerar den blåfärgade delen dödsfall som kunde ha förhindrats, den rödfärgade delen representerar dödsfall av skador och den svarta delen dödsfall av andra orsaker. Genom sådan framställning lyckades hon vända opinionen och därmed reformerades sjukvården i grunden.[3]

Statistik av Florence Nightingale.

Detta är viktigt att lära och inspireras av när svenskvänliga krafter ska utforma sin kommunikation. Siffror är svåra att övertyga med. Diagram och grafer visualiserar det så mycket enklare. Områden som skulle kunna beröras är inkomstnivåer, arbetslöshet och brottslighet för invandrare samt hur politiker och journalister är geografiskt centrerade i högavlönade områden. Statistik är ett hot mot de styrande. De räds att statistiken kommer fram. Därför vore det ytterst välkommet med ett sådant statistiskt center.

För att möjliggöra sådana initiativ borde fler nationalister bli statistiker och lära sig de program som behövs för att skapa visuellt tilltalande statistik. De skulle kunna arbeta som statistiker och under fritiden involvera sig i sådana projekt. Ännu en fördel är att vi lär attrahera fler seriösa, kunniga medarbetare om vi kommunicerar på ett professionellt sätt. De allra flesta siffror finns redan tillgängliga. Hämta hem dem, paketera om dem snyggt och kommunicera ut det!

[1]http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2111975_2111976_2112170,00.html
[2]http://www.gapminder.org/world
[3]http://www.sciencenews.org/view/generic/id/38937/title/Florence_Nightingale_The_passionate_statistician

4 reaktion på “Statistik hotar mångkulturen

  1. Pingback: Svensk, individualist, nationalist – javisst! | Nyskapande

Kommentera