Styrka förintar feminism

Styrka i karaktären är essentiellt för all utveckling. Grupper som har svaga ledare kan aldrig avancera. Oavsett hur stora resurser en grupp får kommer den att misslyckas med ett svagt ledarskap.

En god ledare som får förbättringsförslag blir aldrig förnärmad, snarare tacksam över att gruppmedlemmarna engagerar sig för gruppens bästa. Inte heller tar ledaren illa vid sig av att få kritik för sin person, eftersom det möjliggör att denne kan förbättra sig. Starka människor vill bli ifrågasatta så att de kan utvecklas. Starka ledare känner heller aldrig sig hotade över andras prestationer; istället lyfts andra högpresterande fram i rampljuset och får beröm för sin insats. Ytterligare en egenskap som kännetecknar starka människor är deras förmåga att kunna ta konflikter.

Endast de som tror på sin egen styrka har förmågan att motstå dem som vill att de förslavas.

Inom politiken får svaghet i karaktären utlopp i politiska åsikter. Svaga män står för kvinnoförakt och svaga kvinnor står för mansförakt. En vanlig reaktion till mansförakt från feminister är tyvärr att det bemöts med kvinnoförakt från män. Mansförakt kan aldrig bekämpas av kvinnoförakt, de göder endast varandra. De är varandras spegelbilder och de kanaliserar sin destruktiva energi till politiska ideologier. Svaga kvinnor blir manshatande feminister och svaga män blir kvinnohatande konservativa.

Det bästa sättet att få dessa svaga människor att stärkas, dvs. att bli mer stabila, trevliga, lugna och självsäkra är genom att agera förebilder, att själva leva upp till dessa egenskaper. Påverkan sker oftare genom observation än genom diskussion. Att demonstrera dessa egenskaper är avgörande. Dessutom är människor flockdjur. Om du är populär i gruppen blir dina åsikter mer legitima, andra kommer att ta efter dina åsikter omedvetet. Se därför till att de andra vet vad du tycker.

Ett annat grepp är att synliggöra deras oattraktiva egenskaper på ett diplomatiskt sätt. Eftersom de är rädda för kritik, så bör utdelandet av kritik ske genomtänkt, lugnt och sansat. I likhet med psykologer får man undvika att komma med anklagelser, istället ska man uttrycka hur man känner sig behandlad och hur man mår över det. Exempelvis i en diskussion med en mansföraktande feminist kan man säga: ”När du uttalar dig så om män, så upplever jag som att du är starkt misstänksam mot män i överlag. Dina omotiverade misstankar skapar en tråkig stämning för oss alla. Jag önskar att du kunde vara mer glad, lugn och trevlig.”

”God Speed” av Edmund Blair Leighton

Män med en kvinnofientlig konservativ inställning som trycker ned kvinnorna som om de vore trälar, gör kvinnorna bara till ett lovligt byte för den feministiska propagandan, vilket gör att de vänds mot folket. Istället ska vi se till att även kvinnornas energi kan kanaliseras till någonting utvecklande och positivt som både de och folket gynnas av så att feminismen inte längre fyller någon funktion.

Om vi lyckas få med oss rätt personer som uppskattar kritik och utveckling finns det inga hinder för våra framgångar. Vi kommer kunna förutse problem och undvika dem långt innan de dyker upp. Vi kan upptäcka våra brister och lägga energi på att åtgärda dem istället för att oroa sig över dem. Dessutom kommer vi ha en trivsam, utvecklande arbetsmiljö som attraherar rätt slags individer – vi attraherar vinnarna istället för förlorarna!

2 reaktion på “Styrka förintar feminism

Kommentera