Svensk ungdom är framtidens ledare!

Det är den svenska nationalistiska ungdomen som är framtidens ledare, och så länge vi lever kommer vi aldrig att underkasta oss de fientliga politiker som än så länge styr i vårt land. Vi är självständiga men vi är också lagspelare, vi är ledare som samarbetar med varandra.

Vi önskar varken ha någon härskare eller härska över andra, men då och då händer det att någon av oss nordbor kliver fram och axlar ansvaret som vägvisare genom att agera förebild. När uppdraget är slutfört, stiger vi åt sidan igen.


Vi lever i en komplex värld och anledningen till att vi varit så framgångsrika är att vi faktiskt försökt att förstå hur den fungerar. Trångsynta dogmatiska idéer är ingenting som går hem hos kulturskapande nordbor. Det enda som betyder något för oss är sanningen. Vi underkastar oss inte simpla lögner som om vi vore boskap. Endast en träl låter sig luras av någon som säger sig vara den sista profeten. Om deras gud är så mäktig att vi måste underkasta oss honom så borde han väl uppenbara sig för oss istället för att skicka sändebud?

Detta är en enorm styrka, eftersom det betyder att vi är en flock vargar och våra motståndare en skock med får. Deras akilleshäl är deras fåraherdar, en liten men högljudd och splittrad grupp som saknar folkligt stöd. Att politiskt korrekta makthavare kanske tror att de har ett folkligt stöd beror på att de är en liten klubb för inbördes beundran, de är oförmögna till att utvecklas eftersom all kritik censureras. De representerar inte folket utan endast sig själva, de har bara upprepat lögnen så många gånger att de tror på den själva.

Idag skapar vi framtidens ledare, imorgon kliver vi fram som folkets vägvisare. Det finns inte plats för fåraherdar i framtiden som vi skapar. Det finns en enkel förklaring till varför fåraherdarna massimporterat främlingar – lydiga hundar är något som måste avlas fram först. Det går inte att dressera en flock med vargar. Som vargar ska vi sätta oss högst upp i näringskedjan och angripa dem som försöker tämja oss.

2 reaktion på “Svensk ungdom är framtidens ledare!

  1. Pingback: Bluffen Paula Bieler viker ut sig | Nyskapande

  2. Pingback: Bluffen Paula Bieler viker ut sig - NyskapandeNyskapande

Kommentera