Svenska nybyggare skapar fler arbetstillfällen

Förstamajdemonstrationer har länge varit ett sätt att protestera mot dåliga arbetsvillkor för arbetstagare. Protester är såklart en bra metod för att uppmärksamma viktiga frågor. Emellertid så bör man inte begränsa sig till protester – om man vill förbättra situationen för svenskar bör man sträva efter utökat inflytande i politik, näringsliv och massmedia. Rättvisa är ingenting man ber om, det är någonting man tar. Ju mer makt vi sunda svenskar har desto större möjlighet har vi att styra vår framtid i rätt kurs.

Civilisationer skapas genom att män och kvinnor tar för sig. Målningen heter ”Ingolf Arnarson tar Island i besittning” och är skapad av Johan Peter Raadsig.

Nordmannamakt. Målningen heter ”Ingolf Arnarson tar Island i besittning” och är skapad av Johan Peter Raadsig.

I ett alltmer otryggt samhälle kan vi endast förlita oss på vår egen förmåga. Istället för att beklaga oss över utvecklingen kan vi kavla upp ärmarna och ta tag i problemet. Världsmarknaden är ombytlig, vilket kräver god anpassningsförmåga. Det är enkelt att moralisera över förlorade arbetstillfällen i samband med nedläggningar, men i sådant fall missar man den stora bilden – helt enkelt att inte finns tillräckligt med kunder som vill köpa det som produceras.

Här kommer svensk initiativkraft och intelligens in i bilden. Med våra kunskaper och talanger kan vi producera överlägsna produkter som världen vill ha. Det handlar enbart om att vi ska identifiera dessa produkter, utveckla, producera och marknadsföra dem. Därför behövs svensk entreprenörsanda. Skapar man arbetstillfällen kan man ge dessa till personer i ens närhet, till svenskar med sunda åsikter.

Svensk entreprenörsanda kan således hjälpa svenska nationalister. Om vi är våra egna herrar kan vi bedriva opinionsbildning och kulturkamp samtidigt som vi slipper riskera att vara beroende av arbetsgivare med tveksamma politiska åsikter.

De som arbetar med marknadsföring kan använda kunskaperna därifrån till opinionsbildning. De som arbetar med musikrelaterad verksamhet eller förlagsverksamhet kan föra över sina kunskaper till kulturkampen. Ytterligare en fördel är att vi enkelt kan understödja varandra med kunskaper inom våra respektive områden genom att skapa våra egna företagsnätverk.

Med svensk ingenjörskonst kan överlägsen teknologi skapas och exporteras. På bilden syns artilleripjäsen Archer, utvecklad av Bofors.

Med svensk ingenjörskonst kan överlägsen teknologi skapas och exporteras. På bilden syns artilleripjäsen Archer, utvecklad av Bofors.

Det är hög tid att vi inser att framtiden tillhör dem som erövrar den. Centerpartisten Annie Lööf har tidigare försökt släta över massinvandringens misslyckanden genom att kalla främlingar för ”nybyggare”, men det är uppenbart för envar att det endast är en svenskfientlig floskel. Det är vi svenskar som är de nybyggare och kulturskapare som framtiden är beroende av. Nu är det upp till oss att skapa den framtid vi vill se och vi ska skapa den precis så ljus och vacker som vi vill se den!

Läs även om hur svenskar ska bli mer inflytelserika:
Nordmannamakt – janteslakt!

 

Hitta oss på sociala medier:
Nyskapande på Facebook
Nyskapande på Twitter

En reaktion på “Svenska nybyggare skapar fler arbetstillfällen

  1. Pingback: Munins underrättelser maj - NyskapandeNyskapande

Kommentera