Svenskar måste lära sig att hata

Ett kännetecknande drag hos nordborna är vår känsla för objektivitet. Att den vetenskapliga revolutionen skedde i Europa är ingen slump. Det faller sig naturligt för nordbor att söka logiska förklaringar till världens mysterier samt att kategorisera och organisera vår omvärld. Ett exempel på detta är Carl von Linné som grundlade den moderna systematiken och namngav termer och beteckningar för växter och djur. Ytterligare ett exempel på svenskars förmåga att organisera och kategorisera är Tabellverket som infördes 1749 i Sverige, och som skapade den äldsta sammanhängande befolkningsstatistiken i världen.[1]

Staty föreställandes en ung Carl von Linné

Staty föreställandes en ung Carl von Linné

Det finns även vetenskapliga studier som visar på att germaner tenderar att vara mer objektiva än andra folkslag sedan födseln. I ett utvecklingspsykologiskt experiment sattes spädbarn till att titta på bilder på främmande människor. Gruppen med germanska spädbarn visade ingen rädsla inför de främmande ansiktena, medan gruppen med barn med härstamning från Mellanöstern visade stor rädsla inför bilderna och blev ”otröstligt uppskakade”.[2]

Dock så kan denna objektiva kultur gå överstyr. Det finns således en risk med att vi blir för objektiva för vårt eget bästa. En överdrivet objektiv världsbild dränerar kamplusten. Samtalar man med någon som ständigt vill balansera upp bilden och se på de goda sidorna hos destruktiva och fientliga krafter så försvinner viljan att kämpa. Varje beskrivning man ger av deras destruktiva sidor möts med ett omnämnande av deras positiva sidor, oavsett hur obetydlig dessa än är. Det är destruktivt, energislukande och oönskat. Att leta efter positiva egenskaper hos fientligt inställda personer är lika felaktigt som att leta efter negativa sidor hos dem som vi tycker om och älskar.

Vi ska inse att det finns flera sanningar. Politiskt korrekta kan komma med argumentet om att det finns skötsamma invandrare. Det påståendet må stämma. Det spelar ingen roll. Det enda vi ska bry oss om är vår överlevnad och framgång. Och vi kommer inte att överleva om vi låter oss bli undanträngda och utblandade med etniska främlingar, oavsett hur godhjärtade de än må vara. Det är också ett faktum – så mycket mer relevant, aktuellt och viktigt än något annat i dagsläget. Det är hög tid att nordborna väljer att sortera bort irrelevanta faktum och istället se på det mest relevanta faktumet – att vi måste återta våra länder och driva ut de oönskade.

I strid måste beslut tas resolut och kvickt.

I strid måste beslut tas resolut och kvickt.

En nackdel med ett alltför objektivt sinnelag är just oförmågan att sortera bort irrelevant information. Beslut måste tas. Ska alla alternativ genomgå en noggrann och tidsödande granskning och sedan värderas exakt rättvist i förhållande till varandra blir det svårt att ta beslut. Om en officer under en strid skulle låta alla handlingsalternativ genomgå en noggrann och tidsödande granskning skulle hans trupper förlora slaget.

Vår världsbild ska alltså styras av medvetna val. Det krävs en balans mellan objektivism och passion. I vårt fall behöver vi frångå den överdrivet objektiva inställningen och anta en mer svenskvänlig attityd. Vårt ledord ska vara: Det som gynnar svenskarna är positivt, och det som missgynnar svenskarna är negativt. I linje med dessa tankar ska vi lära oss att uppskatta och högakta alla som kämpar för våra etniska intressen. Och vi ska lära oss att hata och förgöra alla som försöker förinta oss som folk!

 

Hitta oss på sociala medier:
- Nyskapande på Facebook
- Nyskapande på Twitter

———————————————————————————————————–

Referenser

[1] http://www.gapminder.org/videos/the-joy-of-stats/

[2] Macdonald, Kevin (2006), Kritikkulturen, Nordiska förlaget, s. XXXI

11 reaktion på “Svenskar måste lära sig att hata

 1. Ännu en klockren artikel av Nyskapande. Inget nonsens och ”vi älskar alla”-mentalitet som alltför länge förvridit sinnelaget hos medlemmar av vårt folk.

 2. Japp, det måste bli ett slut med fjantandet. Nu finns det ju politiker som t.o.m. påstår att vi är barbarer och att invandrare har byggt upp Sverige. Undrar om galningarna tror på det själva eller om det är ett stadie i politiska korrekthetens sjuka.

 3. Tack för ännu en bra artikel. Jag gillar verkligen detta; ”Det som gynnar svenskarna är positivt, o det som missgynnar svenskarna är negativt”. Enkelt o välformulerat.
  Hat däremot, nej. Kan vara en felformulering eller fel infallsvinkel.
  Min nationalism bygger på kärlek, plikt o lojalitet till min folkstam o mitt fosterland. En soldat strider ej för han hatar det som är framför honom, utan för han älskar det som är bakom honom.
  Annars instämmer jag med allt.

 4. Hatten av för ännu en klarsynt nyskapande artikel!
  Precis på pricken, slutsatsen avtäcker det försåtliga i den nonsens argumentation som ofta uppstår när objektivitet in absurdum sätts i främsta rummet så förloras fokus och de inbördes viktningarna av tingens relativa värde i avseende prioriteringsordning går om intet i förvirrings dimma.

 5. Pingback: Uppdateringstakt under 2013 | Nyskapande

 6. Mycket väl talat. Jag håller helt med artikelns slutsats. Även om det är otroligt att vi kan återta sverige. Vi bör koncentrera oss på områden inom sverige snarare än hela landet. Att nationalister koncentrerar sig i vissa områden får många goda effekter. En av dem är att när nationalister flyttar ifrån ett område blir det sämre och Svenskarna där blir snabbare i minoritet och förstår snabbare allvaret i situationen. Och att i de områden dit nationalister flyttar påverkas icke nationalistiska Svenskar genom grupptryck och genom att vad som är socialt acceptabelt förändras.

  • Intressant artikel du länkar till.

   Vi kan instämma i att dagens Sverige har till viss del konformistisk kultur. Det är en av flera förklaringar till varför samhället ser ut som det gör. Dock så yttrar sig denna konformistiska kultur i form av objektivitet, exempelvis att svenskar inte ska ha företräde framför andra folkslag.

 7. Pingback: Arminius och nationalismens viktigaste principNyskapande

 8. ”Det som gynnar svenskarna är positivt, och det som missgynnar svenskarna är negativt. I linje med dessa tankar ska vi lära oss att uppskatta och högakta alla som kämpar för våra etniska intressen. Och vi ska lära oss att hata och förgöra alla som försöker förinta oss som folk!”

  Excellent formulering – Låt oss nu följa denna såsom en svuren ed!

Kommentera