Sverige åt svenskarna!

I takt med att nationalismen vinner politisk framgång så uppkommer nya utmaningar för nationalister. En sådan utmaning är att kommunicera korrekt till våra olika målgrupper. För vissa nationalister kan det vara frestande att söka acceptans genom att låta som etablerade politiker. Risken är dock stor att åhörarna missförstår budskapet om det lindas in och anpassas efter journalisters och politikers språkbruk. Det nationalistiska budskapet riskerar att gå förlorat på vägen.

Ett enkelt, tydligt och kraftfullt budskap som Sverige åt svenskarna! är effektivt och svårt att misstolka. Det övergripande budskapet måste alltså vara enkelt och det måste hamras in. Alla framgångsrika opinionsbildare använder sig av en viktig princip: att begränsa sig till ett fåtal punkter och upprepa dessa. Opinionsbildning handlar inte om att förmedla ett budskap i en fin förpackning, det handlar om att uppnå ett visst resultat. Poängen med opinionsbildning är att influera den allmänna opinionen i rätt riktning. En god idé vinner inte bara för att den är god. Den måste framföras på rätt sätt också om den ska vinna.

Sverige åt svenskarna

”Vad Sverige i dag är, det har döda och levande svenskar gjort det till, och ingen annan. Sverige är idag vårt genom svensk strävan. De levande svenskarnas uppgift är att bevara det och förkovra det genom att fortsätta denna strävan – på frihetens grund.” – Vilhelm Moberg

Ett kraftfullt budskap motverkar missförstånd som annars skulle försämra effekten av opinionsbildningen. Det är emellertid viktigt att det inte ges något utrymme åt tvivel och hårklyverier. En duktig officer exempelvis inspirerar och motiverar sina soldater med raka budskap. Han frågar sig inte vem som tillhör fiendesidan och vem som tillhör det egna lägret. Sådant trams vore destruktivt för den egna moralen. Alla vet redan vilka som hör hemma på respektive sida. På samma sätt vet vi svenskar vilka som är svenskar respektive icke-svenskar. Distraherande pladder som ”vem är egentligen svensk?” missgynnar oss svenskar. Det behövs ingen diskussion. När vi skanderar Sverige åt svenskarna! råder det inget tvivel kring vilka vi åsyftar, det är uppenbart – alla svenskar begriper detta. Våra motståndare vill gärna distrahera oss, komplicera saker och lura in oss i onödiga diskussioner. Vi varken behöver eller ska debattera självklarheter som om de ej vore självklara. Den som ställer frågan om vem som är svensk vet det mycket väl innerst inne.

Tors strid med jättarna

Låt budskapet ljuda lika kraftfullt som ett dundrande tordön! Målningen heter ”Tors strid med jättarna” och är målad av Mårten Eskil Winge.

Det finns ingen framgångsrik politisk rörelse som inte har haft enkla paroller som sammanfattat dess väsen. Det är vår uppgift att se till att den nationalistiska rörelsen går under enkla paroller. Vi ska kommunicera vårt budskap på ett enkelt och kraftfullt vis. Låt budskapet vara lika kraftfullt som ett dundrande tordön! Skandera enkla svenskvänliga budskap: Sverige åt svenskarna!

Läs även:
-
Nationalister måste tala klarspråk – del 1
- Nationalister måste tala klarspråk – del 2

Hitta oss på sociala medier:
- Nyskapande på Facebook
- Nyskapande på Twitter

——————————————————————————————————————–

Referenser

Försvarsmakten (2011), Militärstrategisk Doktrin M7739-354023, Stockholm

Haglöf, Erik (2002). Tänk tvärtom!: Joakim Jonason och en väg till framgångsrik reklam. Stockholm: Ekerlid

Alinsky, Saul David (1971). Rules for radicals: a practical primer for realistic radicals. Vintage Books ed New York: Vintage Books

Dahlkwist, Matts (2007). Kommunikation. 5. uppl. Stockholm: Liber

Gustafsson, Conny & Rennemark, Rune (2002). Säljande reklam. 1. uppl. Malmö: Liber

6 reaktion på “Sverige åt svenskarna!

 1. Det är, som antytt, dags för offensiv. Jag tror de flesta som läser denna blogg är med på att svenskar existerar och att vi har rätt till detta land. Man kan säga: sedvanerättsligt har vi rätt till detta land. Denna rätt är förvärvad genom flera tusen års existens i Sverige som vita nordgermaner.

  Men nu hamnade jag i juridik. Och på denna blogg talas mer om kamp. Gärna det. Och i det sammanhanget är ”Sverige åt svenskarna” en bra paroll. Den kan man droppa här och där.

  Själv brukar jag lyfta Jan Millds paroll: ”Vi svenskar existerar och har rätt till detta land.” När jag läste den 2010 var det som en uppenbarelse: slagkraftigt, enkelt att fatta och innebördsrikt. Just det som PK-isterna förnekar (att vi finns och har rätt att bo här) formulerades här som en appell på nio ord.

  För övrigt har jag börjat använda ordet ”kulturkamp” som ni lanserade i något av ”Klarspråks”-inläggen, om jag minns rätt. Men jag använder även ”metapolitisk”, som ni dömde ut. Synonymer behövs om man skriver mer än korta kamptexter. För att nå min favoritmålgrupp, ”den bildade mannen på gatan”, måste mer än slagord till.

  Men alla sätt är bra om de för framåt. Enkla slagord plus mer invecklade resonemang är två vapen för två olika nivåer i kampen.

  Det är till exempel bra att säga: massinvandring förekommer. Det är slagkraftigt. Själva ordet ”massinvandring” har symbolisk kraft, som något som styr själva tänkandet. Men om du då möter en PK-ist som säger: nej, massinvandring förekommer inte. Hur ska du då övertyga denne? Då måste du skriva ett långt inlägg, som detta:

  http://lennart-svensson.blogspot.se/2011/12/massinvandring-eller-inte.html

  Slagord är bra men de måste ibland kompletteras av längre texter.

  • Det är välkommet att se att fler svenska kämpar uttrycker sig slagkraftigt och övertygande. Det är även trevligt att du använder dig av termen kulturkamp.

   Vi instämmer att olika målgrupper påverkas annorlunda. Det viktigaste är dock att det underliggande budskapet sprids, oavsett vilken term som visar sig mest framgångsrik. Och givetvis bör korta och enkla budskap kompletteras med ingående och djupdykande förklaringar i de fall som behövs.

 2. Nu är det ju inte valet mellan tre eller nio eller fjorton ord för att beskriva essensen av vår strävan som är det viktiga. Det viktiga är att inte förirra sig till någon kristen konservativ återvändsgränd.

  Man kanske kan argumentera för att det inte är så betydelsefullt huruvida man svänger sig med ord som ”metapolitik” eller inte, men verkligheten visar oss att det verkligen inte har varit till gagn för oss.

  Vi har fått se hur HBTQ-toleransen vuxit fram i samhället, och det är på samma sätt med metapolitik-toleransen. Inledningsvis låtsades HBTQ-propagandisterna som att det bara handlade om att ”leva och låta leva”, idag låter det lite annorlunda.

 3. Pingback: Munins underrättelser juniNyskapande

Kommentera