Munins underättelser juli

Under den varma och soliga sommarmånaden juli har fem artiklar publicerats på Nyskapande. En milstolpe ägde rum den 17 juli då Nyskapande hade uppdaterats med en ny artikel varje onsdag i 6 månader. Detta kommer vi fortsätta att leverera under året.

Munin

 

För att vi ska lyckas tilltala det svenska folket så måste den svenska nationalismen vara utformad för svenskar och tala till dem på ren svenska. Den måste genomsyras av genuin svenskhet i allt från ideologins tankemönster till det retoriska och estetiska språket. Det är det enda som kan ena det svenska folket – vilket är ett måste – för att någon större politisk framgång att tala om överhuvudtaget ska vara möjlig.

Framtidens nationalism är 100% svensk http://nyskapande.com/framtidens-nationalism-ar-100-svensk/

Med en positiv inställning kommer vi få med oss anhängare per automatik. Alla vill delta i det vinnande laget. Det kommer alltid finnas de som väntar med att aktivera sig innan strömmen har vuxit sig tillräckligt stark. Så har människor alltid fungerat. Vissa personer aktiverar sig först när de upplever att det ligger i deras egna intressen, vilket det gör genom att ansluta sig till det vinnande laget. Därför bör vår opinionsbildning och kulturkamp alltid utstråla ett positivt och vinnande intryck.

Vinnare väljer nationalism http://nyskapande.com/vinnare-valjer-nationalism/

Nordisk sommarkväll (1889-1900) av Richard Bergh.

Nordisk sommarkväll (1889-1900) av Richard Bergh.

 

En av våra utmaningar är att engagera fler aktivister. Ett problem är att begreppet aktivism är abstrakt – det finns inget tydligt definierat sätt att bedriva aktivism på. Detta skapar förvirring och brist på handling, vilket kan undvikas med mätbara resultat. Mätbara resultat är en förutsättning för framgång. Detta gäller såväl inom sport, yrkesliv och politik. Därför bör vi se till att kampen blir mätbar och därmed framgångsrik. Om vi tillämpar sådana metoder kan vi se till att den sunda opinionsbildande systemkritiken som etablissemanget kallar för näthat växer sig ännu starkare.

Mätbara resultat för effektivare näthat http://nyskapande.com/matbara-resultat-for-effektivare-nathat/

Eftersom dagens propagandakrig står i huvudsak på nätet har det aldrig förr i historien varit lika riskfritt och enkelt att sprida information. Med några musklick kan hundratals eller tusentals personer nås av informationen. Denna form av aktivism är alltså otroligt enkel, men samtidigt väldigt viktig. Att läsa och besöka sidor, att donera pengar emellanåt, att sprida länkar man uppskattar, att diskutera viktiga ämnen med ens vänner är mer effektivt än vad de flesta tror. Utan sådana vardagshjältar skulle inte nyhetssidor, bloggar och musiker ha någon effekt med sin verksamhet.

Näthatare är vardagshjältar http://nyskapande.com/nathatare-ar-vardagshjaltar/

Nyskapande. Nyskapande symbolen.

Nyskapande uppdateras med en ny artikel varje onsdag.

 

 

 

 

 

 

Vi uppmärksammade även en av våra största konstnärer: Carl Larsson. På samma sätt som Carl Larsson skapade och vidareutvecklade vår kultur behöver vi idag fler svenska kulturskapare. Ett folk utan en aktiv och livskraftig kultur har ingen chans att överleva på sikt. Vi behöver kulturskapare som kompletterar de politiska aktivisterna. Den politiska arenan är endast ett av flera områden vi måste kontrollera för att segra. Kulturkamp är dessutom en förutsättning för framgångsrik opinionsbildning. Vi ska sträva efter nordmannamakt inom alla områden.

Carl Larsson – en svensk kulturskapare http://nyskapande.com/carl-larsson-en-svensk-kulturskapare/

Följ oss på sociala medier:
Nyskapande på Facebook
Nyskapande på Twitter

Framtidens nationalism är 100% svensk

Genom tiderna har det ofta funnits tendenser till att omfamna olika idéströmningar från utlandet. Givetvis ska vi lära oss av både nutida och historiska, utländska såväl som inhemska politiska tankegångar som vunnit framgång. Politisk framgång är emellertid ingenting som kan importeras eller uppnås genom att på ytan efterapa svunna tiders politiska rörelser. För att vi ska lyckas tilltala det svenska folket så måste den svenska nationalismen vara utformad för svenskar och tala till dem på ren svenska. Den måste genomsyras av genuin svenskhet i allt från ideologins tankemönster till det retoriska och estetiska språket. Det är det enda som kan ena det svenska folket – vilket är ett måste – för att någon större politisk framgång att tala om överhuvudtaget ska vara möjlig.

Engelbrekt Engelbrektsson

Precis som Engelbrekt visade sker revolter genom folkligt uppror. Endast svenska bud kan rädda Sverige.

Alla idéer som ska genomsyra vårt samhälle ska genomgå en seriös granskning av oss svenskar innan de godkänns. Ideologisk import av politik och idéer från utlandet kommer endast att splittra det svenska folket. Som nationalister är det självklart att kämpa för självstyre i alla avseenden. En del av detta självstyre innebär att vi tar tar kontroll och ansvar och ser till att utforma den svenska nationalismen efter svenskarnas behov. Även om det finns positiva drag hos någon politisk rörelse i utlandet så spelar det mindre roll i sammanhanget. Det finns positiva och negativa drag hos de allra flesta ideologier, men det legitimerar inte införandet av dessa på svensk jord. Gemensamt för alla framgångsrika politiska rörelser är också att de genomgått just denna process. Det har och kommer aldrig att finnas några populistiska genvägar till större politisk framgång.

Hjalmar Branting

Genom att ge sitt parti en svensk prägel kunde Hjalmar Branting skörda stora framgångar. Porträtt av Hjalmar Branting, målad av Richard Bergh.

Att en ideologi inte kan vinna framgångar utan att vara förankrad i folket den vill vinna till sig torde vara en självklarhet och historien är full av exempel som visar på hur politiska koncept som fungerar i ett land inte kan kopieras till andra länder. I Italien vann fascismen framgång, men exporterna blev sällan framgångsrika. Samma sak skedde för nationalsocialismen i Tyskland. I Sverige beundrade många i kultureliten Tysklands ledning och dess politik, men trots det fick de nationalsocialistiska rörelserna aldrig något starkt fäste på svensk mark. Kommunisterna hade också stora problem med att vinna framgångar, trots att de finansierades av Sovjetunionen. Istället tilltalades svenskar av svensk socialdemokrati när det gällde vänsterfrågor. Denna svenska socialdemokrati skapades av män som Hjalmar Branting som såg till att bryta med bolsjevikerna och istället försvenska de marxistiska idéerna. Lärdomen vi ska dra av historien är att den svenska nationalismen måste vara sprungen ur oss själva och anpassad till oss för att den ska kunna vinna det svenska folket.

Framtidens nationalism är 100% svensk.

Framtidens nationalism är 100% svensk. Nyskapande vill inspirera fler svenskar att väcka liv åt sin kreativitet, sitt kritiska sinne och bli en del i arbetet att staka ut framtidens svenska nationalism.

En del svenska nationalister lider av ett mindervärdeskomplex som är sprunget ur den rotlöshet som vårt folks fiender lurat på oss. I stället för att en gång för alla ta saken i egna händer och staka ut den svenska nationalismen så föredrar man att konstant snegla mot kontinenten för att hitta nya, gamla – eller sedan länge begravda – ideologiska inriktningar att importera. Att skapa en sammanhängande världsbild som är utformad för att gynna svenskarnas långsiktiga intressen behöver inte vara svårt. Men vi måste börja i rätt ände. Vi måste få igång en kreativ diskussion nationalister emellan där utgångspunkten inte är eventuella lojaliteter till utländska teoretikers tankegods utan där den enda lojaliteten som ska råda är den till vårt folk och dess framtid. Nyskapande vill inspirera fler svenskar att väcka liv åt sin kreativitet, sitt kritiska sinne och bli en del i arbetet att staka ut framtidens svenska nationalism.

Morgondagens samhälle behöver starka, livskraftiga och självsäkra ledare. En nordisk vår sker först när vi själva skapar den med våra idéer, konst och kultur. Det är upp till oss att skapa framtiden – precis som vi svenskar vill se den!

Läs även:
- Sverige åt svenskarna!
- Vi måste ifrågasätta svenskheten

Hitta oss på sociala medier:

- Nyskapande på Facebook
- Nyskapande på Twitter