Nordmannamakt genom familjen

Konservativa kritiker har misslyckats med att förklara varför samhällets nutida syn på familjen är orimlig. De har gjort ett stort misstag genom att tala om rätt och fel utifrån sin egen värdegrund. De talar inte om den organiska familjesynens naturliga ursprung eller vilka fördelar familjen har. Sällan nämner de ens varför makthavarna inte vill att vi bildar familjer. Familjeupplösande propaganda har de ifrågasatt med argument som att ”de som inte växer upp i en organisk familj riskerar att bli olyckliga” eller att ”det inte är förenligt med våra traditioner”. De förklarar aldrig varför familjen finns från första början eller varför den behövs.

Familj

Den kulturmarxistiska familjesynen grundar sig i att förhållanden endast är för nöjes skull och att om det inte alltid känns som en romantisk Hollywoodfilm så har man inte hittat den rätta. Samtidigt är det omöjligt att leva lycklig i ett förhållande där man inte fungerar som en enhet utan där två individer ska sköta sig själva och sträva efter sina egna mål som inte gynnar familjen. Det hela faller på sin egen orimlighet och resultatet blir istället en rotlös massa av ensamma och olyckliga individer.

Anledning till att vi människor bildar familjer är för att evolutionen har gynnat dem som varit sociala. I familjen uppstår en synergieffekt när individerna stärker gruppen, som i sin tur stärker individerna. Den organiska storfamiljen är en överlägsen gemenskap och det är inte en slump att det är starka organiska storfamiljer som har mest makt i världen. Det är inte endast för nöjes skull som vi bildar familjer, utan också för att den ger oss andra fördelar.

Odalrunan är en symbol för ärvd makt. Genom att skapa makt via familjer kommer våra ättlingar att ha ett bättre utgångsläge i framtida generationer.

Odalrunan är en symbol för ärvd makt. Genom att skapa makt via familjer kommer våra ättlingar att ha ett bättre utgångsläge i framtida generationer.

Ekonomin förbättras för samtliga inblandade, eftersom utgifterna delas på flera personer. Hjälp kan enkelt ges mellan olika släktingar. Lojaliteten är given i familjesammanhang. Ju större familj man har desto större nätverk har man, vilket leder till större möjligheter att erhålla arbeten, bostäder och affärsmöjligheter. Företag kan behållas i familjen och bli en maktbas. Ju större och starkare familjer vi svenskar har, desto bättre liv kommer vi att leva. Och desto enklare kan vi arbeta för svenskarnas väl!

Följ oss på sociala medier:

Nyskapande på Facebook
Nyskapande på Twitter

Så ska nationalister angripa Pride

Sedan homorörelsens uppkomst har deras anhängare försökt legitimera sina familjefientliga ideal och försökt skapa ett samhälle utan normer och värderingar. Konservativa har då svarat med att sexuella avvikelser är omoraliska och okristligt, vilket resulterat i att det moraliska förfallet kunnat fortgå.

Homorörelsen har aldrig presenterat några hållbara alternativ till familjen. De försöker endast beröva människor den gemenskap som alltid varit deras yttersta trygghet. De har bit för bit ändrat den etiska grunden i samhället samtidigt som de konservativas kritik hela tiden avtagit i styrka. Vad som är moraliskt rätt och inte avgörs nämligen av hur väl något lever upp till dess etiska värdegrund. Svenska nationalister måste därför angripa problemet ifrån nya anfallsvinklar. Vi måste sluta vara en reaktion på dekadensen och börja lyfta fram varför vi förespråkar starka svenska familjer.

Äktenskapet är norm därför att det är praktiskt. Av samma anledning så lever vi även i större grupper av människor där vi hålls samman genom att kämpa för en gemensam framtid. Vi förenas genom ceremonier som knyter samman blodsbanden, som binder människors livsöden till varandra. Giftermålet är ett högtidligt firande av att man har bestämt sig för detta. Andra högtider som jul, midsommar, födelsedagar och så vidare är till för att stärka gemenskapen. De håller samman familjen och folket genom att skapa en gemensam identitet.

Familjen är värdefull eftersom det är ett effektivt sätt att organisera människor på. Beviset för detta är att alla andra sätt förr eller senare har dött ut. Utan en man och en kvinna så blir det inte barn. Och om familjen inte har något värde så finns det ingenting som håller människor samman. Över hela världen är det norm med heterosexuella familjer. Vi behöver starka familjer för att skapa de starka svenskar som ska säkerställa folkets suveränitet. Det är just detta vi måste belysa istället för att fastna i debatter om vad som är tradition eller moraliskt rätt.

Läs också:
- Du har bara en familj
- Vi måste bryta PK-normen

Midsommar och den nordiska livskraften

Ingen högtid är så svensk som midsommar, denna urnordiska fruktbarhetshögtid. I tusen år har man försökt bekämpa och ersätta midsommar med någon av makthavarnas ritualer, dessa vars syfte är att påminna folket om vilka som bestämmer. Men de har inte lyckats.

Förtryckarna använder sig av list för att omvända folkets ledare för att öka och centrera makten samt underlätta handel. Då som nu försöker de förslava massorna genom tal om allas lika värde, att det i praktiken enbart handlar om att ingen undersåte är mer värd än någon annan är förstås en detalj man utelämnar.

Men de har inte stoppat oss från att fira midsommar på tusen år, för inom oss finns en enorm styrka som bottnar i nordbons karaktär, som kännetecknas av vårt behov av självständighet. Det anstår inte en nordbo att underkasta sig någon annan. Flera årtionden av vansinnespolitik kommer inte att stoppa oss heller, tvärtom. Alla dessa år av förtryck har bara gjort oss starkare. Snart är det bara de bästa av vårt folk kvar, och vi kommer att vara resistenta.

Midsommar är en fruktbarhetshögtid som skänker livskraft åt allt det goda här i livet, familj och vänner förenas och gamla gemenskapsband stärks och nya knyts. Det är vi nordbor som förenas idag som sår den nordiska renässansens frön så att våra ättlingar kan skörda kulturen som växt fram på nytt.

Glad midsommar!