Nordisk frihet – naturlig sexualitet!

Konservativt och reaktionärt tänkande går ut på att motverka förändring eller försöka återställa en förändring som redan ägt rum. Den taktiken är ingen riktig lösning. Det finns anledningar till varför kulturmarxismen lyckats bryta ner det gamla samhället och dess normer. Det är för att det led av inbyggda systemfel som kulturmarxisterna kunde lyfta fram och exploatera för att senare implementera sitt destruktiva tänkande.

Nordisk naturlig sexualitetEtt exempel på det är synen på sexualitet, där det är extra tydligt hur den ena sidans extremism drivit folket i armarna på den extrema motpolen. Sex och forskning därom skuldbelades och sågs som något fult, istället för att se på det som något naturligt. Fältet lämnades då öppet för kulturmarxister att diktera forskningen och de kunde på så vis vinna enkla poänger när de invände mot skuldbeläggningen av sex. Detta ledde till att de fick en legitimitet som de inte borde ha fått från första början. Om samhället hade haft en mer naturlig syn på sex så hade inte kulturmarxisterna kunnat vinna mark i detta avseende. Pendeln slog över från den ena onaturliga extremen till den andra.

Nordisk frihet - naturlig sexualitetVägen bort från den kulturmarxistiska sexualsynen till en naturlig sexualitet är inte att försöka ställa tillbaka klockan till det som varit som de konservativa vill. Något som förkastas för dess ofullkomlighet kommer att förkastas igen. Vi ska istället hitta vägen som är i harmoni med vår biologiska natur. Meningen med normer är att de ska verka främjande för folkets fysiska och psykiska välmående i ett långvarigt perspektiv som sträcker sig in i framtiden. Vi behöver rättesnören och ideal anpassade efter vår folksjäl och vår biologiska särart – ideal som kan leda vårt folk mot en ljusare framtid!

Rekommenderad artikel:

Med dagens teknik kan bilder skapas och spridas enkelt. Använd dig av din kreativitet för att skapa bilder som både stärker oss svenskar och som provocerar de svenskfientliga! Läs mer om detta i artikeln: Provocera med nordisk skönhet!

Följ oss på sociala medier:
Nyskapande på Facebook
Nyskapande på Twitter

Kulturkamp stoppar massinvandringen

Invandringspolitik är ett ständigt debatterat ämne. När det förs på tal blir det naturliga för en förnuftig person att visa på det absurda med en politisk linje som medför att nordbornas intressen hotas genom undanträngning och assimilering. Det blir ännu värre av att denna förändring för med sig kriminalitet, otrygghet, kostnader och andra försämringar av levnadsvillkor.

När man hör någon försvara denna destruktiva utveckling är den naturliga reaktionen att med hjälp av logiska argument försöka styra personen i rätt riktning. Vissa personer kan tänka sig att omvärdera sina politiska åsikter efter en diskussion, men de tillhör en minoritet. De allra flesta motiveras av andra faktorer såsom personlig identitet och influenser från närstående och medier angående vad som förväntas av dem. Dessutom har många politiskt korrekta betingats till en sedvanlig reaktion så fort någon yttrar sig kritiskt mot invandringen och tillhörande frågor. För vissa är det rentav en hederssak, vilket gör det lönlöst att få över dessa människor genom att förkunna faktum. Av den anledningen är det mer fruktsamt att tilltala deras känslor – att vinna deras hjärtan.[1][2]

Väx som person genom att knyta an till vårt arv. Målningen heter "Hjalmars avsked av Orvar Odd efter striden på Samsö" och är skapad av Mårten Eskil Winge.

Väx som person genom att knyta an till vårt arv. Målningen heter ”Hjalmars avsked av Orvar Odd efter striden på Samsö” och är skapad av Mårten Eskil Winge.

Det är just det som kulturkampen handlar om. Innan vi kan få dem att ställa sig kritiska till den destruktiva utvecklingen som mångkulturen för med sig, ska vi beröra dem emotionellt och hjälpa dem att utveckla sin nordiska identitet. Med detta inte sagt att vi ska undvika att tala om problemen med invandringen; självfallet ska vi ständigt lyfta upp detta i den politiska arenan. Kulturkampen och opinionsbildningen kompletterar varandra.[3]

Att hjälpa till att skapa någons identitet innebär att man hjälper denne att få ett mer meningsfullt och rotfast liv. Detta kan genomföras med hjälp av att tala om svensk historia och nordisk mytologi. Eftersom dessa ämnen vanligtvis har förmedlats ur en negativ synvinkel är det enkelt att väcka intresse genom att berätta om det på ett levande och positivt sätt. Intresset växer ytterligare när man knyter an dessa ämnen till frågor som de har ett personligt intresse i. Om personen är intresserad av kvinnofrågor kan man tala om hur kvinnosynen var i Norden för tusen år sedan, och sedan jämföra det med den kristna kvinnosynen som kom senare. Om det är någon som är kritisk mot kristendomen kan man kontrastera de kristnas försök att styra människors liv med den mer pragmatiskt och individualistiskt betonade norröna livsåskådningen.[4][5]

Kulturkampen stoppar massinvandringen!

Även för svenskar som inte är etniskt medvetna så tänds en gnista av stolthet i deras hjärtan när de lär sig om sitt ursprung och därmed sitt nordiska sinnelag. Denna gnista ska vi se till att nära så att en riktig eld tänds. När vi knyter oss an till dem på ett emotionellt plan så kommer de att bli mer logiskt klarsynta. När bindeln tas från deras ögon kommer de att ifrågasätta mångkulturen som en naturlig följd. Genom framgångsrik kulturkamp så kommer opinionsbildningen underlättas avsevärt!

 

Läs även artikeln om svensk överlägsenhet
Sanningen om svensk överlägsenhet

 

Hitta oss på sociala medier:
Nyskapande på Facebook
Nyskapande på Twitter

———————————————————————————————————–

Referenser
[1] Laurelli, Rolf (2010). Affärsmannaskap: för ingenjörer, jurister och alla andra specialister : en bok om hur du lockar fram dina affärsinstinkter. 1. uppl. Malmö: Liber, s. 76
[2] Ekedahl (2013). ”Social identitet viktigare än sanningen vid bedömning av rätt och fel”. Hämtad 21 mars 2013 från https://www.realisten.se/2013/02/08/social-identitet-viktigare-an-sanningen-vid-bedomning-av-ratt-och-fel/
[3] Ellul, Jacques (1973). Propaganda: the formation of men’s attitudes. Vintage Books ed. New York: Vintage Books, s. 15
[4] Kjellman, Sten (2011). Den Forna Seden Vol 1. Arktos Media Ltd
[5] Kjellman, Sten (2011). Den Forna Seden Vol 2. Arktos Media Ltd