Gustav II Adolf – den nyskapande krigarkungen

Av alla svenska kungar genom historien är det få som kan mäta sig med Gustav II Adolf. Denne krigarkung erövrade land från ryssarna och polackerna i öst, revolutionerade krigföringen, besegrade det tysk-romerska riket i två fältslag, grundade och finansierade universitet och utvecklade rikets administration. Han inledde den svenska stormaktstiden och även kampen mot världens då mäktigaste imperium – det Habsburgska imperiet – som föll för svensk hand. Vid det trettioåriga krigets slut var det vi som stod som segrare. Det är just den innovativa stridskonsten som har gjort Gustav II Adolf vida berömd i militära kretsar. En av de som inspirerats av kungen var Napoleon Bonaparte som beundrade honom och såg honom som en förebild.[1]

Gustav II Adolf

I slaget vid Breitenfeld 1631 visade Lejonet från Norden, som vår svenske kung kallades, upp sina taktiker. Medan de kejserliga trupperna var positionerade i stora trögrörliga grupper bestod svenskarnas revolutionerade stridssätt av eldkraft och rörlighet. Alla svenska soldater kunde med hjälp av uppställningen avlossa sina vapen, till skillnad från de kejserliga trupperna där endast soldaterna längst fram kunde avlossa sina skjutvapen. De svenska musketerarna hade även lärt sig skjuta tre gånger så fort som sina fiender. Artilleriet var placerat i rörliga små enheter för att understödja infanteriet. Kavalleriet hade stor hjälp av små grupper av musketerare i sina led. [2]

När de sachsiska bundsförvanterna flydde fältet och lämnade svenskarna numerärt underlägsna kunde svenskarna genom sina rörliga, avlånga formeringar fylla ut fronten. Svenskarna introducerade även en ny stridsteknik – plutonseld. Det bestod av att truppen avlossade sina vapen i en gemensam rytande salva vilket gav skräck och död åt de kejserligas bepansrade kavalleri. I röken och dammet, med dess stridsrop och dunder från kanoner och musköter, visade svenskarna sina fiender vägen till graven. Resultatet var en storartad seger för Sverige och ett förkrossande nederlag för de kejserliga styrkorna som ansetts vara oövervinnerliga. Kriget hade vänt. [3]

Lejonet var den kraftfulla och ståtliga symbol som Gustav II Adolf associerades med.

Lejonet var den kraftfulla och ståtliga symbol som Gustav II Adolf associerades med.

Med god flexibilitet kan man likt Lejonet från Norden besegra numerärt överlägsna styrkor. Alternativet är att vara lika stel, fantasilös och fast i gamla vanor likt de förlorande kejserliga styrkorna. Den rollen kan vi lämna åt våra fiender. Istället ska vi se verkligheten för vad den är och anpassa oss efter den. Vi ska använda oss av nya metoder, alltid ligga i framkant. Det är vi som ska vara innovatörerna.

Det går inte att förlita sig på äldre taktiker för opinionsbildning och kulturkamp. Flygblad, massmöten och musik-CD’s fungerade utmärkt förr i tiden. Den tiden är förbi, landskapet har förändrats. Nu gäller nya metoder: musiktjänster, livsstilsportaler, nationalistiska e-böcker som finns lättillgängliga till surfplattor, radioprogram och högkvalitativa dokumentärer som avslöjar makthavare för deras korruption. Vi behöver ett stort nätverk av medieaktörer och kulturkämpar: radiopratare, artikelskribenter, dokumentärfilmare, författare, musiker, illustratörer som tillsammans för ut våra budskap till en bredare publik.

Stärk din nordiska identitet med smycken, kläder och accessoarer.

Stärk din nordiska identitet med smycken, kläder och accessoarer.

Att finna nya idéer är enklare än vad man kan tro. Det finns ett antal skickliga trendanalytiker som ger värdefulla nyheter om opinionsbildning och kulturkamp. I ett alltmer mångkulturellt samhälle kommer den etniska identitetens betydelse att växa, vilket gör att alltfler svenskar blir mer intresserade av sitt nordiska ursprung. Detta kan underlättas genom att tillhandahålla identitetsfrämjande varor i form av till exempel smycken, kläder och accessoarer.

Vad som är morgondagens metoder återstår att se. Ju mer vi studerar trender, desto bättre blir vi på att upptäcka dem. Genom att känna till vilka trender som håller på att utvecklas, så kan vi även lära oss hur vi startar nya trender. Det handlar om att ta befäl över utvecklingen och styra den till sin egen fördel. Likt våra förfäder ska vi vara nyskapande och sätta agendan för framtiden!

 

Läs även vår artikel om Karl XII:

Karl XII – född att härska!

 

Hitta oss på sociala medier:
Nyskapande på Facebook
Nyskapande på Twitter

———————————————————————————————————-

Referenser
[1] Brzezinski, Richard (1993). The army of Gustavus Adolphus. 2, Cavalry. London: Osprey, s. 35
[2] Englund, Peter (1997). Ofredsår: om den svenska stormaktstiden och en man i dess mitt. 3. uppl. Stockholm: Atlantis, s. 108-113
[3] Englund, Peter (1997). Ofredsår: om den svenska stormaktstiden och en man i dess mitt. 3. uppl. Stockholm: Atlantis, s. 108-113

Sanningen om svensk överlägsenhet

Opinionsbildning kan vara en spännande utmaning. Kunskap om hur påverkan sker underlättar arbetet. Hur människor påverkas har haft många namn genom historien. Ämnen som retorik, kommunikation, psykologi, marknadsföring och sociologi ger olika infallsvinklar av hur människor påverkas. Det är vår uppgift som nationalister att bilda oss i dessa ämnen så att vi kan röna större framgångar.

Jacques Ellul Propaganda - the formation of men´s attitudes

En författare som ger en övergripande bild om hur människor påverkas är Jacques Ellul i boken ”Propaganda – the formation of men´s attitudes”. Verket innehåller många teoretiska modeller. En sådan modell handlar om begreppen ”pre-propaganda” och ”direct propaganda”, vilket kan förklaras med orden kulturkamp och opinionsbildning. Kulturkamp går ut på att ändra om föreställningar, sprida inspiration, stärka identiteter samt skapa en kultur som ifrågasätter och kritiserar vissa företeelser. Som en kontrast är opinionsbildning försök att omforma attityder och åsikter. Som en liknelse jämför han kulturkamp med att plöja marken och opinionsbildning med att så frön. Marken måste plöjas innan frön kan bli sådda.

De svenskar som sedan barnsben är influerade av en svenskfientlig miljö kommer ha svårt att ta till sig att svenskars intressen ska tillvaratas. Ellul tar faktiskt upp ett exempel på hur etnisk stolthet ska stärkas. Som fransman tar han ett exempel om hur en genomsnittlig fransman kan bli övertygad om Frankrikes storhet. Han menar att denne tar till sig budskapet i högre grad efter att ha sett ett dussin filmer om fransk olja, franska järnvägar och franska jetflygplan. Först efter att kulturen har påverkats kan opinionsbildning vara effektiv.[1]

När mänskligheten tog sina första steg på månen dokumenterades allt med en svensktillverkad kamera av märket Hasselblad. NASA har förlitat sig på svensktillverkat sedan 1962. [5]

När mänskligheten tog sina första steg på månen dokumenterades allt med en svensktillverkad kamera av märket Hasselblad. NASA har förlitat sig på svensktillverkat sedan 1962. [2]

Därför är det viktigt att vi bedriver kulturkamp och lyfter fram nordisk storhet. De politiskt korrekta har länge tystat ned svenska bedrifter och sökt förvränga vår historieskildring. Omvärlden har svenskar att tacka för uppfinningar som propellern, pacemakern, blixtlåset, dynamiten, rörtänger, skiftnycklar, säkerhetständstickan, datormusen för att nämna några exempel.[3] Inom vetenskapen har vi upptäckt syret genom Carl Wilhelm Scheele, upptäckt kolsyran och förklarat fysisk geografi genom Torbern Bergman, upptäckt och förklarat lymfsystemet genom Olof Rudbeck, skapat temperatursystemet genom Anders Celsius samt kategoriserat och namngivit världens flora och fauna genom Carl von Linné.[4] [5] För omvärlden är det naturligt att vallfärda till Sverige när världens mest prestigefyllda pris – Nobelpriset – ska delas ut inom ämnen som fysik, kemi, medicin, ekonomi och litteratur.

Svenska bedrifter hör emellertid inte endast till historien. På senare år har omvärlden Sverige att tacka för kommunikationstjänster som Skype och musiktjänster som Spotify. Den svenska musikindustrin är världens mest framgångsrika relaterat till BNP. [6] Övriga exportindustrier inom områden som verkstad, skog, mineral, energi och kemi levererar högkvalitativa varor som omvärlden gärna köper av. [7] Vi har även ett flertal internationellt framgångsrika företag. Inom idrotter som ishockey, bandy, handboll, bordstennis, golf, innebandy och skidsporter kommer vi förvånansvärt högt upp i rankningen trots vår lilla folkmängd.

Nobelpriset

Detta är endast några exempel på vad vi svenskar kan prestera. Många fler exempel går att finna. Vi ska bli medvetna om vårt värde. Återigen ska vi bli ett stolt folk som omvärlden ser upp till. När insikten om nordisk storhet har förankrat sig djupt i folklagren kommer protesterna sprida sig som löpeldar. Släpp elden lös!

 

Hitta oss på sociala medier:
Nyskapande på Facebook
Nyskapande på Twitter

 

———————————————————————————————————–

Referenser
[1] Ellul, Jacques (1973). Propaganda: the formation of men’s attitudes. Vintage Books ed. New York: Vintage Books, s. 15

[2] http://www.hasselblad.com/about-hasselblad/hasselblad-in-space/in-the-beginning.aspx

[3] http://www.uppfinnare.se/?id_item=509

[4] http://www.tekniskamuseet.se/1/1889.html

[5] http://www.lakartidningen.se/store/articlepdf/1/14216/LKT1016s1095_1097.pdf

[6] http://www.musikindustrin.se/2010/08/20/musikexport_sverige_varldens_mest_framgangsrika_musikland___relaterat_till_bnp/

[7] http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Utrikeshandel/Sveriges-export–och-importprodukter/