Framtidens nationalism segrar stegvis

Vår generation är en lyckligt lottad generation på så vis att vi till skillnad från våra föräldrars generation har en tydlig motståndare att kämpa mot och ett tydligt historiskt uppdrag att utföra. Medan våra föräldrar hade två dåliga politiska förebilder att välja mellan, USA och Sovjetunionen, har vi i vår generation ett betydligt sundare val att göra: Globalism eller nationell suveränitet. Trots dessa goda förutsättningar som givits just till vår generation kan en del ändå känna sig modstulna när de inser vidden av det bedrägeri som vårt folk utsatts för och därmed storleken på vårt historiska uppdrag – att säkra existensen för vårt folk – och tyngden av vad som därmed ligger i vågskålen.

Hade äldre tiders svenskar vetat om det förräderi som vi kom att genomlida hade revolution brutit ut.

Hade äldre tiders svenskar vetat om det förräderi som vi kom att genomlida hade revolution brutit ut.

Då kan det hjälpa att minnas att vårt folk blev inte satt i detta svåra läge genom att politiker i samtliga riksdagspartier på 40-talet eller 50-talet deklarerade att nu skulle Sverige vara mångkulturellt och svenskar fanns inte och skulle betala välfärden för alla som inte var svenskar (men ändå precis lika svenska som svenskarna). Då skulle ingen röstat på dessa politiker, utan de skulle ha avfärdats som galningar. Detta enorma mål uppnåddes istället genom att dela upp det osannolika målet i många mindre delmål, och motivera delmålen var för sig utan att blanda in den slutliga visionen som en del av saken.

Professor John Kotter ger förslag på hur en förändring kan ske.

Förändringar sker i flera steg som Kotter visar – storslagna förändringar sker i sin tur även genom flera delmål.[1]

På samma sätt kommer inte lösningen på vårt folks nuvarande problematiska situation att vara att presentera den slutliga visionen för väljarna, utan istället att presentera en rad delmål vilka i sig inte kopplas direkt till den slutliga visionen. Likt som genom en osynlighetsväv av delmål döljer dessa delmål den slutliga visionen fram tills dess att denna inte längre ter sig fullt så osannolik och fantastisk, utan tvärtom som fullt naturlig och allmänt kan ses på som en logisk fortsättning på ”utvecklingen”. En stor och viktig utmaning för dagens nationalister är därför att skapa sig förmågan att visualisera en lösning i flera steg. Endast genom att se styrkan i fler delmål kan vi i slutändan uppnå något storslaget!


Referenser:
[1] http://www.kotterinternational.com/our-principles/changesteps Hämtad 18 november 2013.

Läs även våra andra artiklar om stegvis förändring:

Segregera, söndra och härska!
http://nyskapande.com/segregera-sondra-harska/

Sluta stycka sönder SD, Åkesson!
http://nyskapande.com/sluta-stycka-sonder-sd-akesson/

Följ oss på sociala medier:

Nyskapande på Facebook
Nyskapande på Twitter

Socialdemokraterna satsar på konservativ politik!

Konservatism är ett begrepp som används regelbundet i politiska diskussioner. En fråga som många glömmer att ställa sig är vad är konservatism. Konservatismen betyder att man vill bevara eller konservera samhället som det är. Konservativa är en bromskloss som tycker att det var bättre för och vill motsätta sig utvecklingen. En civilisation går igenom många olika eror med olika politiska inriktningar. Sverige har de senaste årtiondena gått ifrån socialdemokrati till nyliberalism.  Eftersom att vara konservativ innebär att man är emot förändring och att man tyckte att saker var bättre innan förändringar skedde, så betyder det att dem som idag betraktas som konservativa är dem som motsätter sig att Sverige har gått från socialdemokrati till nyliberalism.

Stefan Löfven, en bakåtsträvande reaktionär

Konservatismen är inte verklighetsförankrad. Livet på jorden har aldrig någonsin stått still, man kan inte korsa samma flod två gånger. Vi måste satsa på att konstant förbättras. Eftersom nyliberalismen har varit en återvändsgränd så är det många äldre som säger att vi ska gå tillbaka till Sverige som det var under socialdemokratin när städer jämnades i marken för att bygga betongghetton, folk sattes i fängelse för att ha startat egen media och statsministern umgicks med kommunister som begick folkmord. Vänstern är idag den konservativa kraften. Löfven pratar om att ta bort det som borgarna har gjort. De pratar om att vi ska ta bort borgarnas skattesänkningar och försöka återskapa ett dött samhälle. De kommer inte med nya visioner, de pratar om att vi ska stoppa förändringen och försöka återuppväcka ett samhälle som inte finns.

Förr representerade vänstern något nytt, idag är vänstern något gammalt som man läser om i historieböcker.

Vänstern var en gång i tiden revolutionärer och progressiva. Men när revolutionen var färdig och de hade makten så blev de etablissemanget, de blev de konservativa och de som ville bevara status quo. Deras gamla samhälle har tagits över av borgarna som idag är etablissemanget. Nu är vänstern de gamla reaktionärerna som vill återskapa det döda, borgarna är de styrande och nationalisterna är den nya progressiva kraften som vill skapa nästa epok för Sverige. Vi är dem framåtsträvande som vill förändra och skapa nytt.

Samtidigt måste vi inse att i nästa epok kommer det vara vi som styr och generationen efter oss kommer vara förändringen. De kommer ha nya idéer, ideologier och visioner om nationalism som skiljer sig ifrån dem vi har idag. Då slutar vi vara progressiva och blir reaktionärer. Den dagen måste vi överge tronen och ge nästa generation sin chans att förverkliga sin vision.

Kan Annie Lööfs nybyggare bygga Sverige?

Sverige har alltid utvecklats. Vi har alltid strävat framåt. För 6000 år sedan kom ett fåtal personer hit. Sen dess har vår befolkning ökat explosionsartat. Vi har byggt städer, våra universitet har gjort stora vetenskapliga upptäckter och vi har blivit ett världsledande land. De första som kom hit skulle aldrig kunna föreställa sig vad de lade grunden till. Utveckling har inte stannat, om femhundra år kommer folk se på 2012 som vi idag ser på 1512.

Utvecklingen är knappast ett hot mot svenskheten. Vi har alltid haft samma folksjäl och samma grund i vår kultur oavsett om vi varit stenåldersmänniskor, bönder, fabriksarbetare eller moderna kontorsarbetare. Dock ska man komma ihåg att det senaste århundradets förfall inte är en del av vår utveckling. Vi har firat midsommar i tusentals år trots att vi har levt helt olika liv under den tidsperioden. Vi har gått bakåt det senaste århundradet. Det förfall som vi har sett det senaste århundradet ska inte blandas ihop med 6000 års utveckling.

Utvecklingsmässigt handikappad?

Anledningen till detta är att vi har en dynamisk kultur. Vi inser att vi, precis som alla andra djur, alltid måste utvecklas. Evolutionen är vår vän. Vi ska inte ersätta Sverige med något annat som vänstern och högern vill, vi ska göra Sverige bättre. Det är den inställningen som gjort att vi har gått ifrån grottmänniskor till att bygga rymdskepp.

Alla folkgrupper har dock inte den inställningen. Muslimer håller stenhårt fast vid en flera tusen år gammal lära som de vägrar utveckla. Mycket av islam var vettigt när det skapades. Att äta griskött var farligt på grund av parasiter för 1500 år sedan, idag finns kylskåp och det är helt ofarligt. Man måste kunna utveckla och anpassa sina regler och sin kultur efter det som händer i omvärlden.

Jas 39 Gripen är utveckling

Hur ska Annie Lööfs nybyggare utveckla Sverige om de sätter en gammal ökenlära före vetenskap? Hur ska de bli fysiker om de tror att Allah skapade världen och inte big bang? Hur ska de bli läkare och biologer om de inte tror på evolutionen? Att vi inte haft bromsklossar och okompromissbara regler är en av hemligheterna bakom vår framgång. Vi har inte matregler som är 1500 år gamla, vi har matregler som är anpassade till dagens verklighet. När vi tar in folkgrupper med en helt annan inställning till utveckling riskerar vi att ta in en bromskloss av regler och traditioner som bara var vettiga för tusentals år sedan i en öken. Istället ska vi värna och utveckla vår förmåga att utvecklas. Vi förlorade inte vår svenskhet när vi gick från järnålder till stormaktstid och vi kommer inte förlora den när vi går in i nästa tidsepok.

Vi behöver en ny nationaldag

Sverige behöver en ny nationaldag, en svenska folkets självständighetsdag. Inte därför att det egentligen är något fel på den vi har idag, Gustav Vasas dag, utan därför att det var ett halvt millenium sedan som Widukind manifesterade sig genom Gustav Vasa, som enade vårt folk och befriade oss ifrån Roms bojor.

Gustav Vasa

Frihetsskämpen Gustav Vasa är en förebild för alla svenska ungdomar idag, för vi behöver inte bara en ny ledare, utan vi behöver en hel generation nya ledare som bär det demokratiska samhällsansvaret på sina axlar. Gustav Vasa var en man av folket, en hjälte, men långt ifrån felfri. Det är dock inte misstagen vi minns idag, utan idag på Sveriges nationaldag så minns vi hjältedåden.

”Vi ha ingen herre, ty vi ha lika makt” uttalas den nordiska demokratiska statsuppfattningen i motsats till den ”härskare och undersåte”-mentalitet vi finner hos andra folk. För de nordiska ledarna är män och kvinnor av folket, de är djärva, ansvarsfulla och ambitiösa förebilder som visar vägen.

Vi behöver nya hjältar. Vi kan inte leva på gamla meriter när vårt folk återigen lever i träldom under en grupp kosmopolitiska tyranner nere på kontinenten.

Vi behöver nya hjältar som kräver vår frihet åter, som inte knäböjer inför någon och ber om att bli räddad – frihet tar man. Vår nya nationaldag får vi först den dag som vi vunnit vår självständighet åter.

Tillsammans skapar vi vår framtid!

Läs även:
-
Gustav Vasa – den skoningslöse frihetskämpen
- Europas nationalister ska krossa hotet mot demokratin

Hitta oss på sociala medier:
- Nyskapande på Facebook
- Nyskapande på Twitter

Välkommen till Nyskapande!

Välkommen till Nyskapande!

Vi är en grupp svenskar som vill dela med oss av våra idéer om en bättre värld. Vi författar alltid våra texter tillsammans och därför är alltid våra artiklar resultatet av ett flertal skribenters bidrag med både litet som stort. Vi värdesätter helt enkelt det gemensamma resultatet framför personlig prestige.

Nationalismen i Sverige har länge präglats av defaitism och konservativa idéer. Vi måste vidare ifrån det. Vi måste tänka framåt, vi är framtiden. Vi är inte en del av det gamla och det utdöende, vi tillhör framtiden. Vi är inte reaktionära, vi är progressiva. Vi arbetar för en mer positiv och konstruktiv attityd bland nationalister. Istället för att se problem ska vi lära nationalister att se lösningar. Vi vill bilda och inspirera främst aktiva nationalister som i sin tur sprider detta positiva och konstruktiva vinnartänkande till andra i sin omgivning, såväl nationalister som gemene man.

Tiden får utvisa vår framgång.

 

*

Du hittar oss även på följande platser:

Facebook
http://www.facebook.com/Nyskapande

Twitter
http://twitter.com/nyskapande

Tumblr
http://www.nyskapande.tumblr.com

Diskussionstråd på Flashback
http://www.flashback.org/t1951857