Provocera med nordisk skönhet!

Det är effektivt att kommunicera med hjälp av bilder. De är enkla att överskåda, kan innehålla mycket information, tilltalar många människor och kommunicerar snabbt informationen. Att sprida bilder är emellertid ett tveeggat svärd. En bild är aldrig helt neutral. Den kan stärka eller urholka motivationen. Tolkningen avgörs självfallet alltid av personen som för fram bilden. Det finns alltså risk att föra fram fientlig propaganda under föreställningen att man endast för fram en korrekt och neutral bild.

Provocera med Nordisk skönhet

Vi ska inte lyfta fram fiendens propaganda i form av deras bilder. Detta har tyvärr skett vid bevakning av exempelvis Pride-paraden. Anstötliga, motbjudande bilder har lagts ut i syfte att skapa protester mot dessa. Det som sker är endast att läsarna av reportaget blir upprörda, skriver på sin höjd några kommentarer och vänjer sig vid den typen av skadliga bilder, som om det vore en naturlig del av vardagen. I dessa fall har motståndare till hbt-rörelsen fört fram sina fienders budskap.

Vi ska använda oss av nordiska bilder som stärker och motiverar oss. Samtidigt ska dessa bilder provocera fientliga medier till den grad att de lyfter fram vårt material. På så vis blir det de som utför vår marknadsföring på deras bekostnad. De ska vänja sig vid vår symbolik och se den som ett naturligt inslag i vardagen. Vi ska dominera. Att vinna terräng på det symboliska slagfältet är en del av kulturkampen.

Torshammare

För att kunna skapa det samhälle vi vill se måste vi först visualisera det. Det är enklare att vilja kämpa för ett samhälle om visionerna finns i andra medier än enbart textform. Bilderna som skildrar oss och våra visioner kan enkelt produceras av oss själva. Intrycken som dessa förmedlar ska vara positiva och stärkande. Med dagens teknik kan bilder skapas och spridas enkelt. Använd dig av din kreativitet för att skapa bilder som både stärker oss nordbor och som provocerar våra fiender!

 

Hitta oss på sociala medier:
Nyskapande på Facebook
Nyskapande på Twitter