Ära förfäderna och vinn framgång!

Den 6 november är en dag tillägnad Gustav II Adolf. På Nyskapande har vi tidigare skrivit om denne mästerlige kung, som revolutionerade krigskonsten och väckte Napoleons beundran, byggde vidare på den svenska staten och universitetsväsendet och erövrade stora domäner åt vårt rike.

Ära förfäderna och bli framgångsrik!

Minns Gustav II Adolfs stordåd denna dag! Målningen heter Gustav II Adolfs död i slaget vid Lützen och är skapad av Carl Wahlbom.

Det finns en enkel anledning till varför vi ska hylla och minnas personer som honom. Genom berättelser och historier lever våra förfäder vidare och influerar oss med deras dåd. Men vi influeras även av karaktärer i böcker, filmer och TV-serier. Då vi alltid styrs av influenser är det viktigt att medvetet välja rätt personer att influeras av. Det är lätt att dagligen låta sig influeras av amerikanska TV-serier och filmer men flyter man med denna ström av färdigpaketerad, passiv underhållning är det amerikanska manusförfattare som styr våra känslor och slutligen våra ideal.

Rätt förebilder skapar storhet! För den som ser upp Karl XII ser även upp till hans ideal om storhet, mod, rättrådighet och bärsärkaranda. Att läsa om hur han okuvligt och modigt stormade ut mot turkarna under kalabaliken i Bender inspirerar till modigt agerande i dessa dagar. På samma sätt inspireras man av jomsvikingarnas orubbliga lugn inför extrema situationer. Eller så kan man inspireras av Gustav II Adolfs snillrika ledarskap och Gustav Vasas resoluta och imponerande styre. Det är svårt att inte låta sig inspireras av deras anda.

    Precis som Jomsvikingarna behöver dagens nordbor inga helgon!

Precis som jomsvikingarna behöver dagens nordbor inga helgon!


Det betyder däremot inte att vi slaviskt ska efterhärma dessa förebilder, eller dyrka dem som helgon. Precis som vi hade även de sina brister och var barn av sin tid. Men i de många avseenden där de visade sin storhet inspirerar de oss till stordåd.

Vi tar alltid omedvetet efter idealen från dem vi läser om. Vi blir vad vi väljer att idealisera. Valet är ditt! Kommer du att välja att bli styrd av främmande, utländska manusförfattare, regissörer och mediemagnater? Eller kommer du att följa förfädernas storhet, vandra i deras spår och väcka eftervärldens beundran?

Rekommenderad läsning:

Gustav II Adolf – den nyskapande krigarkungen
http://nyskapande.com/gustav-ii-adolf-den-nyskapande-krigarkungen/

Nationalistisk kulturkamp ska vara normsättande
http://nyskapande.com/nationalistisk-kulturkamp-ska-vara-normsattande/

Hitta oss på sociala medier:
Nyskapande på Facebook
Nyskapande på Twitter

Munins underrättelser april

April månad har givit oss flera artiklar och nyheter. I början av månaden lanserade vi Munins underrättelser för att underlätta för dig som läsare att följa vad som händer på Nyskapande. Den redogörelsen handlade om årets första kvartal. Eftersom vi strävar efter att erbjuda dig som läsare en smidig läsupplevelse så kommer Munins underrättelser hädanefter att uppdateras månadsvis.
- Munin skildrar en framgångsrik inledning av året

Common Raven in flight

En trevlig nyhet var att vi blev erbjudna att sprida vidare en talversion av skriften Förfädernas stämmor, vilket vi gjorde med glädje. Lyssna och låt er inspireras av den.
- Väck gudomligheten inom dig – lyssna på Förfädernas stämmor

Vi hann även med att lansera twitterkontot Nordmannamakt. Syftet är att sprida inspiration och bildning i kortfattat format.
- @Nordmannamakt 

Nyskapande har som vanligt uppdaterats med en ny artikel varje onsdag under hela månaden, totalt fyra stycken artiklar har skrivits. April blev också en riktig rekordmånad med nästan dubbelt så många sidvisningar som föregående månad. Vi började månaden med att berätta om hur mångkulturen inte är ett hot så länge som det finns etniskt medvetna svenskar. Det viktiga är att vi stärker våra positioner genom att bilda en autonom folkgemenskap – ett eget samhälle i samhället.
- Mångkulturen stärker svensken 

Provocera med nordisk skönhet

Vi skrev också om hur viktig kulturkampen är för att väcka en känsla av etnisk stolthet hos folket. När vi har vunnit deras hjärtan kommer de bli mer logiskt klarsynta och först då kommer de vara mottagliga för logiska argument. En metod för att bedriva kulturkamp är att sprida vår nordiska kultur i bildformat. Vår artikel om att provocera med nordisk skönhet blev snabbt en av våra mest populära någonsin samtidigt som den väckte starka reaktioner hos våra motståndare. På Facebook spreds en bild relaterad till artikeln, sågs av femtusen personer och gillades av över hundra personer.
- Kulturkamp stoppar massinvandringen
- Provocera med nordisk skönhet!

Slutligen så har vi även talat om vikten av att vara flexibel och innovativ, likt en av våra största kungar genom historien: Gustav II Adolf. Tack vare sin innovationsförmåga blev han en förebild för Napoleon Bonaparte:
- Gustav II Adolf – Den nyskapande krigarkungen

Hitta oss på sociala medier:
Nyskapande på Facebook
Nyskapande på Twitter

Gustav II Adolf – den nyskapande krigarkungen

Av alla svenska kungar genom historien är det få som kan mäta sig med Gustav II Adolf. Denne krigarkung erövrade land från ryssarna och polackerna i öst, revolutionerade krigföringen, besegrade det tysk-romerska riket i två fältslag, grundade och finansierade universitet och utvecklade rikets administration. Han inledde den svenska stormaktstiden och även kampen mot världens då mäktigaste imperium – det Habsburgska imperiet – som föll för svensk hand. Vid det trettioåriga krigets slut var det vi som stod som segrare. Det är just den innovativa stridskonsten som har gjort Gustav II Adolf vida berömd i militära kretsar. En av de som inspirerats av kungen var Napoleon Bonaparte som beundrade honom och såg honom som en förebild.[1]

Gustav II Adolf

I slaget vid Breitenfeld 1631 visade Lejonet från Norden, som vår svenske kung kallades, upp sina taktiker. Medan de kejserliga trupperna var positionerade i stora trögrörliga grupper bestod svenskarnas revolutionerade stridssätt av eldkraft och rörlighet. Alla svenska soldater kunde med hjälp av uppställningen avlossa sina vapen, till skillnad från de kejserliga trupperna där endast soldaterna längst fram kunde avlossa sina skjutvapen. De svenska musketerarna hade även lärt sig skjuta tre gånger så fort som sina fiender. Artilleriet var placerat i rörliga små enheter för att understödja infanteriet. Kavalleriet hade stor hjälp av små grupper av musketerare i sina led. [2]

När de sachsiska bundsförvanterna flydde fältet och lämnade svenskarna numerärt underlägsna kunde svenskarna genom sina rörliga, avlånga formeringar fylla ut fronten. Svenskarna introducerade även en ny stridsteknik – plutonseld. Det bestod av att truppen avlossade sina vapen i en gemensam rytande salva vilket gav skräck och död åt de kejserligas bepansrade kavalleri. I röken och dammet, med dess stridsrop och dunder från kanoner och musköter, visade svenskarna sina fiender vägen till graven. Resultatet var en storartad seger för Sverige och ett förkrossande nederlag för de kejserliga styrkorna som ansetts vara oövervinnerliga. Kriget hade vänt. [3]

Lejonet var den kraftfulla och ståtliga symbol som Gustav II Adolf associerades med.

Lejonet var den kraftfulla och ståtliga symbol som Gustav II Adolf associerades med.

Med god flexibilitet kan man likt Lejonet från Norden besegra numerärt överlägsna styrkor. Alternativet är att vara lika stel, fantasilös och fast i gamla vanor likt de förlorande kejserliga styrkorna. Den rollen kan vi lämna åt våra fiender. Istället ska vi se verkligheten för vad den är och anpassa oss efter den. Vi ska använda oss av nya metoder, alltid ligga i framkant. Det är vi som ska vara innovatörerna.

Det går inte att förlita sig på äldre taktiker för opinionsbildning och kulturkamp. Flygblad, massmöten och musik-CD’s fungerade utmärkt förr i tiden. Den tiden är förbi, landskapet har förändrats. Nu gäller nya metoder: musiktjänster, livsstilsportaler, nationalistiska e-böcker som finns lättillgängliga till surfplattor, radioprogram och högkvalitativa dokumentärer som avslöjar makthavare för deras korruption. Vi behöver ett stort nätverk av medieaktörer och kulturkämpar: radiopratare, artikelskribenter, dokumentärfilmare, författare, musiker, illustratörer som tillsammans för ut våra budskap till en bredare publik.

Stärk din nordiska identitet med smycken, kläder och accessoarer.

Stärk din nordiska identitet med smycken, kläder och accessoarer.

Att finna nya idéer är enklare än vad man kan tro. Det finns ett antal skickliga trendanalytiker som ger värdefulla nyheter om opinionsbildning och kulturkamp. I ett alltmer mångkulturellt samhälle kommer den etniska identitetens betydelse att växa, vilket gör att alltfler svenskar blir mer intresserade av sitt nordiska ursprung. Detta kan underlättas genom att tillhandahålla identitetsfrämjande varor i form av till exempel smycken, kläder och accessoarer.

Vad som är morgondagens metoder återstår att se. Ju mer vi studerar trender, desto bättre blir vi på att upptäcka dem. Genom att känna till vilka trender som håller på att utvecklas, så kan vi även lära oss hur vi startar nya trender. Det handlar om att ta befäl över utvecklingen och styra den till sin egen fördel. Likt våra förfäder ska vi vara nyskapande och sätta agendan för framtiden!

 

Läs även vår artikel om Karl XII:

Karl XII – född att härska!

 

Hitta oss på sociala medier:
Nyskapande på Facebook
Nyskapande på Twitter

———————————————————————————————————-

Referenser
[1] Brzezinski, Richard (1993). The army of Gustavus Adolphus. 2, Cavalry. London: Osprey, s. 35
[2] Englund, Peter (1997). Ofredsår: om den svenska stormaktstiden och en man i dess mitt. 3. uppl. Stockholm: Atlantis, s. 108-113
[3] Englund, Peter (1997). Ofredsår: om den svenska stormaktstiden och en man i dess mitt. 3. uppl. Stockholm: Atlantis, s. 108-113