Munins underrättelser april

April månad har givit oss flera artiklar och nyheter. I början av månaden lanserade vi Munins underrättelser för att underlätta för dig som läsare att följa vad som händer på Nyskapande. Den redogörelsen handlade om årets första kvartal. Eftersom vi strävar efter att erbjuda dig som läsare en smidig läsupplevelse så kommer Munins underrättelser hädanefter att uppdateras månadsvis.
- Munin skildrar en framgångsrik inledning av året

Common Raven in flight

En trevlig nyhet var att vi blev erbjudna att sprida vidare en talversion av skriften Förfädernas stämmor, vilket vi gjorde med glädje. Lyssna och låt er inspireras av den.
- Väck gudomligheten inom dig – lyssna på Förfädernas stämmor

Vi hann även med att lansera twitterkontot Nordmannamakt. Syftet är att sprida inspiration och bildning i kortfattat format.
- @Nordmannamakt 

Nyskapande har som vanligt uppdaterats med en ny artikel varje onsdag under hela månaden, totalt fyra stycken artiklar har skrivits. April blev också en riktig rekordmånad med nästan dubbelt så många sidvisningar som föregående månad. Vi började månaden med att berätta om hur mångkulturen inte är ett hot så länge som det finns etniskt medvetna svenskar. Det viktiga är att vi stärker våra positioner genom att bilda en autonom folkgemenskap – ett eget samhälle i samhället.
- Mångkulturen stärker svensken 

Provocera med nordisk skönhet

Vi skrev också om hur viktig kulturkampen är för att väcka en känsla av etnisk stolthet hos folket. När vi har vunnit deras hjärtan kommer de bli mer logiskt klarsynta och först då kommer de vara mottagliga för logiska argument. En metod för att bedriva kulturkamp är att sprida vår nordiska kultur i bildformat. Vår artikel om att provocera med nordisk skönhet blev snabbt en av våra mest populära någonsin samtidigt som den väckte starka reaktioner hos våra motståndare. På Facebook spreds en bild relaterad till artikeln, sågs av femtusen personer och gillades av över hundra personer.
- Kulturkamp stoppar massinvandringen
- Provocera med nordisk skönhet!

Slutligen så har vi även talat om vikten av att vara flexibel och innovativ, likt en av våra största kungar genom historien: Gustav II Adolf. Tack vare sin innovationsförmåga blev han en förebild för Napoleon Bonaparte:
- Gustav II Adolf – Den nyskapande krigarkungen

Hitta oss på sociala medier:
Nyskapande på Facebook
Nyskapande på Twitter

Svenska nybyggare skapar fler arbetstillfällen

Förstamajdemonstrationer har länge varit ett sätt att protestera mot dåliga arbetsvillkor för arbetstagare. Protester är såklart en bra metod för att uppmärksamma viktiga frågor. Emellertid så bör man inte begränsa sig till protester – om man vill förbättra situationen för svenskar bör man sträva efter utökat inflytande i politik, näringsliv och massmedia. Rättvisa är ingenting man ber om, det är någonting man tar. Ju mer makt vi sunda svenskar har desto större möjlighet har vi att styra vår framtid i rätt kurs.

Civilisationer skapas genom att män och kvinnor tar för sig. Målningen heter ”Ingolf Arnarson tar Island i besittning” och är skapad av Johan Peter Raadsig.

Nordmannamakt. Målningen heter ”Ingolf Arnarson tar Island i besittning” och är skapad av Johan Peter Raadsig.

I ett alltmer otryggt samhälle kan vi endast förlita oss på vår egen förmåga. Istället för att beklaga oss över utvecklingen kan vi kavla upp ärmarna och ta tag i problemet. Världsmarknaden är ombytlig, vilket kräver god anpassningsförmåga. Det är enkelt att moralisera över förlorade arbetstillfällen i samband med nedläggningar, men i sådant fall missar man den stora bilden – helt enkelt att inte finns tillräckligt med kunder som vill köpa det som produceras.

Här kommer svensk initiativkraft och intelligens in i bilden. Med våra kunskaper och talanger kan vi producera överlägsna produkter som världen vill ha. Det handlar enbart om att vi ska identifiera dessa produkter, utveckla, producera och marknadsföra dem. Därför behövs svensk entreprenörsanda. Skapar man arbetstillfällen kan man ge dessa till personer i ens närhet, till svenskar med sunda åsikter.

Svensk entreprenörsanda kan således hjälpa svenska nationalister. Om vi är våra egna herrar kan vi bedriva opinionsbildning och kulturkamp samtidigt som vi slipper riskera att vara beroende av arbetsgivare med tveksamma politiska åsikter.

De som arbetar med marknadsföring kan använda kunskaperna därifrån till opinionsbildning. De som arbetar med musikrelaterad verksamhet eller förlagsverksamhet kan föra över sina kunskaper till kulturkampen. Ytterligare en fördel är att vi enkelt kan understödja varandra med kunskaper inom våra respektive områden genom att skapa våra egna företagsnätverk.

Med svensk ingenjörskonst kan överlägsen teknologi skapas och exporteras. På bilden syns artilleripjäsen Archer, utvecklad av Bofors.

Med svensk ingenjörskonst kan överlägsen teknologi skapas och exporteras. På bilden syns artilleripjäsen Archer, utvecklad av Bofors.

Det är hög tid att vi inser att framtiden tillhör dem som erövrar den. Centerpartisten Annie Lööf har tidigare försökt släta över massinvandringens misslyckanden genom att kalla främlingar för ”nybyggare”, men det är uppenbart för envar att det endast är en svenskfientlig floskel. Det är vi svenskar som är de nybyggare och kulturskapare som framtiden är beroende av. Nu är det upp till oss att skapa den framtid vi vill se och vi ska skapa den precis så ljus och vacker som vi vill se den!

Läs även om hur svenskar ska bli mer inflytelserika:
Nordmannamakt – janteslakt!

 

Hitta oss på sociala medier:
Nyskapande på Facebook
Nyskapande på Twitter

Munin skildrar en framgångsrik inledning av året

I den norröna mytologin symboliseras tanken och minnet av de två korparna Hugin och Munin. Det är Munin som påminner oss om det förflutna, i detta fall tiden sedan årsskiftet. Vi kan meddela er att följande har hänt under årets tre första månader. Nyskapande har uppdaterats med en ny artikel varje onsdag. Den 7 mars firade bloggen ett år. Under tiden har vi haft en trevlig och spännande utveckling.

Jasper Fall Wildlife Workshop with John Marriott

Ett begrepp som vi har nämnt i ett flertal artiklar är nordmannamakt. Termen innebär att vi svenskar ska skaffa oss mer inflytande, anseende och resurser för att kunna skapa en ljus, nordisk framtid. Det är en strategi som gynnar både folket och individen på samma gång. Endast genom att bli starka och mäktiga som individer kan vi bli starka och mäktiga som en grupp.

Nordmannamakt – janteslakt!
Svensk, individualist, nationalist – javisst!
Vägen till nordmannamakt!

Vi har även visat på myten om kulturmarxistisk infiltration, som har hindrat oss från att se och åtgärda det verkliga problemet. Om det svenska folket och dess företrädare verkligen värnat om svenska intressen hade kulturmarxisterna aldrig haft något inflytande idag. Det handlar om att vi måste avancera av egen kraft – ingen kommer att självmant lämna ifrån sig makt till oss. Makt erhålls inte – det erövras!

Myten om kulturmarxistisk infiltration

En viktig insikt är att avväpna de politiskt korrekta från rasiststämpeln som de ständigt använder sig av. Den har endast den makt över oss som vi tillåter den att ha. Det är hög tid att förstöra det begreppet. Vi ska vara isbrytare som krossar stigmat kring ordet rasism.

Rasister är vinnare

Vandringen

Vi har även berättat om varför det är så viktigt att vi nationalister talar klarspråk och hur det ger oss ett övertag. Om vi inte talar klarspråk kommer vi aldrig kunna kommunicera framgångsrikt. Budskapet måste alltid vara lättförståeligt.

Nationalister måste tala klarspråk
Nationalister måste tala klarspråk – del 2

För att skapa en fungerande organisationskultur är det essentiellt att ha en kultur där kritik och förbättringsförslag uppmuntras. Annars kan konsekvenserna bli ödesdigra. Detta förklaras med hjälp av den psykologiska termen grupptänkande. I exemplet vi använde oss av visade vi hur världen vara nära att gå under genom kärnvapenkrig just på grund av grupptänkande.

Hur grupptänkande kan leda till kärnvapenkrig

Ännu ett viktigt tema är hur den nordiska självkritiken och objektiviteten har karaktäriserat oss nordbor. Detta kan jämföras med den ogrundade självkärlek som många invandrare hyser – en företeelse som vi kallar blattenarcissism. Vår objektivitet har emellertid gått överstyr och blivit en strategisk nackdel för oss. Vi ska sluta se fördelar hos främlingar och istället fokusera på det enda viktiga – vår överlevnad. Vi svenskar måste även inse vår överlägsenhet – vår storhet ska lyftas fram i kulturkampen.

Zlatan och blattenarcissismen
Svenskar måste lära sig att hata
Sanningen om svensk överlägsenhet

Väck gudomligheten inom dig – lyssna på Förfädernas stämmor

Nyskapande kan varmt rekommendera talversionen av Förfädernas stämmor. Ursprungligen publicerades 1933 av pseudonymen Wulf Sörensen på Nordland Verlag under namnet Die Stimme der Ahnen. Radio Folkbildaren gjorde en kulturgärning under år 2009 genom att spela in skriften i ett av deras radioprogram. Vi har blivit erbjudna att sprida inspelningen vidare, vilket vi gör med glädje.

Nordisk kvinna

Skriften Förfädernas stämmor är ett väckelserop till en av rotlöshet svårt plågad folksjäl. Den är också en kampskrift för ett nytt, varmt och familjärt och folkligt tänkande – grundat på förfädernas starka ättegemenskap och djupa vördnad inför tidigare generationer. Detta gör denna skrift minst lika aktuell idag, som när den författades. Tusentals generationers visdom finns slumrande inom dig. Lyssna och låt er inspireras.

Den finns att lyssna till på vår Youtubekanal här:

Ni kan även ladda ned den här:

Förfädernas stämmor | Mp3

Förfädernas stämmor
Hitta oss på sociala medier:
Nyskapande på Facebook
Nyskapande på Twitter

Vägen till nordmannamakt!

Tidigare har vi bakom Nyskapande skrivit om nordmannamakt som handlar om att vi svenskar ska skaffa oss mer inflytande, anseende och resurser för att kunna skapa en ljus, nordisk framtid. Det är en strategi som gynnar både folket och individen på samma gång. Valet av metod står fritt att välja; politisk aktivism, kulturarbete, nätverkande, idrottsprestationer, vetenskapliga bedrifter, utökad rikedom eller kunskap inom viktiga områden – alternativen är många.

Nordmannamakt

Följ med oss på den långa vandringen. Den nordiska våren väntar längre fram.

Det dagliga arbetet är grundläggande för all framgång, det spelar ingen roll vilket ämne det rör sig om. Om alla nationalister skulle arbeta systematiskt och disciplinerat bara en kvart eller halvtimme om dagen skulle stora förändringar ske på sikt. Det går inte att förlita sig på enstaka individers intensiva insatser.

Det finns eldsjälar som lägger ned ansenliga timmar varje dag på sitt engagemang vilket sannerligen är beundransvärt. Det är detta som utmärker dem och gör dem till förebilder, dock kan vi inte förvänta oss totala uppoffringar av alla människor. Förpliktelser på andra håll omöjliggör ofta ett gränslöst engagemang, vilket får respekteras. Tvingar man människor att välja så blir valet enkelt för de allra flesta. En stor majoritet kommer följaktligen strunta i att engagera sig då kraven känns orimliga. Det vi istället ska göra är att dra nytta av det faktum att alla kan bidra med något.

Att engagera sig dagligen för att vinna mer nordmannamakt är en vanesak. Ju oftare man gör det, desto mer effektiv blir man och desto mindre ansträngande känns det. Det blir en naturlig del av vardagen. På längre sikt blir det rentav svårt att bryta mönstret att inte utföra denna vardagliga rutin. Ta exempelvis morgonrutiner – det finns ingen som beklagar sig över att klä på sig, äta frukost, duscha och borsta tänderna, eftersom det är en vanlig rutin. Rutiner är inte ansträngande, att skapa nya kan vara det i en inledande fas. Efter det går allt smidigt.

Utan dagligt engagemang hade Dolph Lundgren aldrig fått högsta betyg i alla ämnen i gymnasiet, blivit civilingenjör, Europamästare i fullkontaktskarate och berömd skådespelare.

Utan dagligt engagemang hade Dolph Lundgren aldrig fått högsta betyg i alla ämnen i gymnasiet, blivit civilingenjör, Europamästare i fullkontaktskarate och berömd skådespelare.

Om man vill utöka sitt engagemang kan man göra det gradvis. Ökningen ska inte vara ansträngande. Exempelvis kan ökningen vara fem minuter mer varje vecka, i den takt som är möjlig och till en rimlig gräns. Det är mer effektfullt att öka långsamt och regelbundet än att göra dramatiska ökningar som kan leda till att personen avbryter sitt engagemang. Regelbundenhet och disciplin är viktigt i sammanhanget.

Med ett långsiktigt perspektiv inser man att vi inte behöver dra förhastade slutsatser. Den felaktiga föreställningen om att endast totala uppoffringar är värdefulla grundar sig på en bristande förståelse för hur förändringar sker, och hur tidskrävande dessa är. Vi behöver många som kämpar lite varje dag för en lång tid framöver.

Den långa vandringen för nordmannamakt har inletts. Se till att arbeta regelbundet och disciplinerat. Skaffa en fin familj och ge den det bästa som du kan erbjuda, ordna ett yrke som du trivs med, förverkliga dina ambitioner i livet och arbeta varje dag för den nordiska befrielsekampen!

Läs mer om nordmannamakt:
- Nordmannamakt – janteslakt
-
Svensk, individualist, nationalist – javisst!

Hitta oss på sociala medier:
Nyskapande på Facebook
Nyskapande på Twitter

Myten om kulturmarxistisk infiltration

Vid de tillfällen 68-vänstern omnämns är det vanligt att deras utbredning inom kulturlivet och universitetsvärlden beskrivs som en infiltration. Vi bör fråga oss om det verkligen stämmer. Om det svenska folket och dess företrädare verkligen värnat om svenska intressen hade kulturmarxisterna aldrig haft något inflytande idag. Det är inte infiltration att engagera sig och skaffa sig inflytande över samhällets utveckling – snarare är det ansvarslöst att inte göra det. Det är dags att inse att vår apati är det som ger dem makt.

Som realister accepterar vi verkligheten och lär oss av våra misstag. I vår strävan efter ökad nordmannamakt är det viktigt att vi gör en korrekt analys av nuläget. Genom att först reda ut var vi befinner oss och varför vi är där vi är så kan vi staka ut rätt kurs mot vår önskade destination. Alternativet, att skylla ifrån sig, är meningslöst. Det är rent av främmande för oss nordbor att träda in i offerrollen och leta efter syndabockar.

Citat från Förfädernas stämmor: "Och inte ens då visste de hur man bad; de var för starka - för stolta och för sunda - för ödmjuka böner. Välsignelser man bönat om är inga sanna välsignelser! De önskade inga gåvor, antingen hade de allt de önskade, eller, om de saknade det; så såg de till att skaffa sig vad de ville ha på egen hand."

Citat från ”Förfädernas stämmor”: ”Och inte ens då visste de hur man bad; de var för starka – för stolta och för sunda – för ödmjuka böner. Välsignelser man bönat om är inga sanna välsignelser! De önskade inga gåvor, antingen hade de allt de önskade, eller, om de saknade det; så såg de till att skaffa sig vad de ville ha på egen hand.”

Demokrati handlar inte om att alla har rätt att sitta hemma i soffan och titta på TV i tron om att man kan styra Sverige med fjärrkontrollen eller att bekvämt gå och rösta vart fjärde år i villfarelsen att man påverkar. Demokrati handlar om så mycket mer än att rösta på valdagen. Demokrati handlar om att ta ansvar och engagera sig. Om inte vi engagerar oss kommer andra aktörer att göra det oavsett vad vi tycker om det. Samhällets utveckling styrs under alla andra dagar om året genom det dagliga engagemanget. Politikerna är dessutom benägna att lova guld och gröna skogar inför valet för att senare ägna sig åt annat. Exempelvis att signera färdigskrivna motioner som de fått av någon lobbyist.

Nationalister ska börja ta sitt demokratiska samhällsansvar. Alla som värnar vårt folks intressen bör engagera sig inom områden som intresserar dem. Är man utåtriktad kan man skaffa sig ett stort socialt nätverk, är man en ärorik och rekorderlig person kommer ens politiska uppfattning färga av sig på ens omgivning på naturlig väg. Vill man bli mer aktiv kan man göra det inom politikens ramar, i föreningslivet eller i andra grupperingar som intresserar en. Det är också möjligt att delta på öppna föreläsningar, kulturaktiviteter och andra arrangemang som nationalistiska grupper arrangerar utan att vara aktiv i någon av dessa. De som redan är aktiva bör hela tiden utveckla sin kompetens inom de specialområden som intresserar dem samt inom viktiga områden såsom kommunikation och ledarskap.

Likt den mytiske vikingen Holger Danske som sover i berget i väntan på strid är det hög tid för fler nordbor att vakna och börja kämpa.

Likt den mytiske vikingen Holger Danske som sover i berget i väntan på strid är det hög tid för fler nordbor att vakna och börja kämpa.

Svenskarna är fortfarande en majoritet i Sverige. Det är dags att fler börjar ta sitt ansvar för vår framtid. Passivitet kan endast tolkas som att man är nöjd med att utnyttjas som arbetskraft åt dagens korrupta och politiskt korrekta makthavare. Det är inte meningen att kulturmarxister, högljudda minoriteter och utländska kapitalister ska styra Sverige. Det är vårt land, det är meningen att vi ska styra det. Sverige tillhör oss!

 

Hitta oss på sociala medier:

Nyskapande på Facebook
Nyskapande på Twitter

Svensk, individualist, nationalist – javisst!

En ständig utmaning för medarbetare i alla slags organisationer är att hålla lågan brinnande. Om de inte är aktiva eller engagerade med sådant som de trivs med är sannolikheten stor att motivationen kommer att sina på sikt. En lösning till det är att medarbetarna engagerar sig i uppgifter som ligger i linje med deras personliga intressen.

Eldsjälar är grunden till alla framgångsrika organisationer.

Eldsjälar är grunden till alla framgångsrika organisationer.

Ens personliga utveckling hänger samman med gruppens utveckling. Från studier och yrkesliv kan nämligen värdefulla erfarenheter och kunskaper fås. Om någon studerar nationalekonomi gynnar det nationalister i den ekonomiska diskussionen. Utbildning inom juridik kan hjälpa oss att fälla svenskfientliga krafter i rätten samt att försvara de svenskvänliga. Psykologistudier kan underlätta konfliktlösning i organisationer. Kunskaper om marknadsföring och organisationsteori hjälper organisationer att utvecklas avsevärt.

Yrkesverksamma projektledare kan bidra med värdefull projektledning för nationalistiska ändamål. Musiker kan skapa inspirerande svenskvänlig musik. Om någon arbetar som snickare kan det vara användbart vid byggande och renovering av lokaler samt scenbyggande vid evenemang. Vid evenemang behövs dessutom ljudtekniker, organisatörer, fotografer med mera. Att ha en bilmekaniker tillgänglig i organisationen är till stor fördel då denne kan hjälpa andra medarbetare vid eventuella problem på området. Webbutvecklare behövs för att sköta informationstekniken. Som vi skrivit tidigare kan statistiker hjälpa till att förmedla komplicerade företeelser i lättförståelig form.

Framgång i yrkeslivet kan leda till större monetära bidrag till organisationer. Högre inkomst medför större möjligheter att vara generös. Genom större ekonomiskt stöd kan organisationerna förverkliga fler och mer avancerade projekt. Ytterligare en fördel med stark förankring i yrkeslivet är att kunskaperna och erfarenheterna kan bidra till skapandet av lönsamma strategier och taktiker. Genom att gruppmedlemmarna har varierande bakgrund ökar den relevanta kritiken, vilket endast stärker projekten.

Magnus Samuelsson har visat att genom att maximera sin potential kan man nå stor ära och framgång.

Magnus Samuelsson har visat att genom att maximera sin potential kan man nå stor ära och framgång.

Det viktiga är att vi förstår att det inte finns någon konflikt mellan individens och gruppens bästa. Självständiga och starka individer skapar självständiga och starka grupper. I dessa grupper stärks individerna vilket i sin tur stärker gruppen. När nordbor går in i en grupp så underkastar vi oss inte. Vi är fria män och kvinnor som samarbetar med varandra av fri vilja – vi följer inte våra ledare för att vi måste utan därför att vi vill det.

Genom att bedriva våra intressen inom ramen för det nationalistiska engagemanget kan vi gynna oss själva samtidigt som gruppen gynnas. Med hjälp av större erfarenheter, kunskaper och rikedomar så har vi större möjligheter att skapa våra egna samhällen i samhället. Den autonoma folkgemenskapen låter sig på så sätt formas precis som vi vill se den. Maximera din potential så kan vi tillsammans skapa den framtid vi vill ha!

 

Läs mer om nordmannamakt:
- Nordmannamakt – janteslakt

- Vägen till nordmannamakt

Hitta oss på sociala medier:
Nyskapande på Facebook
Nyskapande på Twitter