Munins underrättelser maj

Maj månad har givit oss ett flertal artiklar. Först ut var artikeln om första maj. Detta datum brukar associeras med protester för förbättrade arbetsförhållanden. För att svenskar ska få bättre villkor och förbättrad levnadsstandard är det viktigt att vi själva tar ansvar för utvecklingen genom att bli aktörer på den ekonomiska och politiska arenan.
- Svenska nybyggare skapar fler arbetstillfällen

Munins underrättelser

Det moraliska övertaget är viktigt för nationalismens framgång. Ett exempel på när nationalister har använt sig av det är SDU:s Gustav Kasselstrand som visade hur inhuman svensk flyktingpolitik är.
- Kasselstrands moraliska övertag

EU är ett överstatligt projekt som hotar demokratin i Europas många nationer. Det är ett projekt som ska stoppas. Tillsammans kan Europas nationalister krossa detta bank- och byråkratvälde.
- Europas nationalister ska krossa hotet mot demokratin

De raskravaller som inleddes i Husby spreds över stora delar av landet. Många svenskar slöt upp för att sätta stopp för de främlingsgäng som vandaliserat, bränt ner och hotat svenskens tillvaro, vilket vi skrev om. Vi lade även upp låten ”Frågor till far” som kan sägas beskriva bakgrunden till kravallerna:
- Gå bärsärk mot främlingsgängen
- Låten om Husby – bakgrunden till kravallerna

Frågor till far.jpg

Att ha ett kompromisslöst budskap är essentiellt för nationalismens utveckling. Om vi väljer att låta fientliga krafter styra vår agenda har vi redan förlorat. Därför bör nationalister ständigt stå orubbliga gentemot fienden.
- Sluta stycka sönder SD, Åkesson!

Ytterligare en nyhet är att Nyskapande nämndes i en krönika på Sveriges Radio. De har insett vilken potential nationalismen har om nationalister väljer att ignorera rasistanklagelserna. Indirekt instämmer de med ovanstående artikel om att nationalister blir framgångsrika när vi står orubbliga.
- Jack Werner: Rasistens ärliga svar

Hitta oss på sociala medier:
Nyskapande på Facebook
Nyskapande på Twitter

Svenska nybyggare skapar fler arbetstillfällen

Förstamajdemonstrationer har länge varit ett sätt att protestera mot dåliga arbetsvillkor för arbetstagare. Protester är såklart en bra metod för att uppmärksamma viktiga frågor. Emellertid så bör man inte begränsa sig till protester – om man vill förbättra situationen för svenskar bör man sträva efter utökat inflytande i politik, näringsliv och massmedia. Rättvisa är ingenting man ber om, det är någonting man tar. Ju mer makt vi sunda svenskar har desto större möjlighet har vi att styra vår framtid i rätt kurs.

Civilisationer skapas genom att män och kvinnor tar för sig. Målningen heter ”Ingolf Arnarson tar Island i besittning” och är skapad av Johan Peter Raadsig.

Nordmannamakt. Målningen heter ”Ingolf Arnarson tar Island i besittning” och är skapad av Johan Peter Raadsig.

I ett alltmer otryggt samhälle kan vi endast förlita oss på vår egen förmåga. Istället för att beklaga oss över utvecklingen kan vi kavla upp ärmarna och ta tag i problemet. Världsmarknaden är ombytlig, vilket kräver god anpassningsförmåga. Det är enkelt att moralisera över förlorade arbetstillfällen i samband med nedläggningar, men i sådant fall missar man den stora bilden – helt enkelt att inte finns tillräckligt med kunder som vill köpa det som produceras.

Här kommer svensk initiativkraft och intelligens in i bilden. Med våra kunskaper och talanger kan vi producera överlägsna produkter som världen vill ha. Det handlar enbart om att vi ska identifiera dessa produkter, utveckla, producera och marknadsföra dem. Därför behövs svensk entreprenörsanda. Skapar man arbetstillfällen kan man ge dessa till personer i ens närhet, till svenskar med sunda åsikter.

Svensk entreprenörsanda kan således hjälpa svenska nationalister. Om vi är våra egna herrar kan vi bedriva opinionsbildning och kulturkamp samtidigt som vi slipper riskera att vara beroende av arbetsgivare med tveksamma politiska åsikter.

De som arbetar med marknadsföring kan använda kunskaperna därifrån till opinionsbildning. De som arbetar med musikrelaterad verksamhet eller förlagsverksamhet kan föra över sina kunskaper till kulturkampen. Ytterligare en fördel är att vi enkelt kan understödja varandra med kunskaper inom våra respektive områden genom att skapa våra egna företagsnätverk.

Med svensk ingenjörskonst kan överlägsen teknologi skapas och exporteras. På bilden syns artilleripjäsen Archer, utvecklad av Bofors.

Med svensk ingenjörskonst kan överlägsen teknologi skapas och exporteras. På bilden syns artilleripjäsen Archer, utvecklad av Bofors.

Det är hög tid att vi inser att framtiden tillhör dem som erövrar den. Centerpartisten Annie Lööf har tidigare försökt släta över massinvandringens misslyckanden genom att kalla främlingar för ”nybyggare”, men det är uppenbart för envar att det endast är en svenskfientlig floskel. Det är vi svenskar som är de nybyggare och kulturskapare som framtiden är beroende av. Nu är det upp till oss att skapa den framtid vi vill se och vi ska skapa den precis så ljus och vacker som vi vill se den!

Läs även om hur svenskar ska bli mer inflytelserika:
Nordmannamakt – janteslakt!

 

Hitta oss på sociala medier:
Nyskapande på Facebook
Nyskapande på Twitter

Kan Annie Lööfs nybyggare bygga Sverige?

Sverige har alltid utvecklats. Vi har alltid strävat framåt. För 6000 år sedan kom ett fåtal personer hit. Sen dess har vår befolkning ökat explosionsartat. Vi har byggt städer, våra universitet har gjort stora vetenskapliga upptäckter och vi har blivit ett världsledande land. De första som kom hit skulle aldrig kunna föreställa sig vad de lade grunden till. Utveckling har inte stannat, om femhundra år kommer folk se på 2012 som vi idag ser på 1512.

Utvecklingen är knappast ett hot mot svenskheten. Vi har alltid haft samma folksjäl och samma grund i vår kultur oavsett om vi varit stenåldersmänniskor, bönder, fabriksarbetare eller moderna kontorsarbetare. Dock ska man komma ihåg att det senaste århundradets förfall inte är en del av vår utveckling. Vi har firat midsommar i tusentals år trots att vi har levt helt olika liv under den tidsperioden. Vi har gått bakåt det senaste århundradet. Det förfall som vi har sett det senaste århundradet ska inte blandas ihop med 6000 års utveckling.

Utvecklingsmässigt handikappad?

Anledningen till detta är att vi har en dynamisk kultur. Vi inser att vi, precis som alla andra djur, alltid måste utvecklas. Evolutionen är vår vän. Vi ska inte ersätta Sverige med något annat som vänstern och högern vill, vi ska göra Sverige bättre. Det är den inställningen som gjort att vi har gått ifrån grottmänniskor till att bygga rymdskepp.

Alla folkgrupper har dock inte den inställningen. Muslimer håller stenhårt fast vid en flera tusen år gammal lära som de vägrar utveckla. Mycket av islam var vettigt när det skapades. Att äta griskött var farligt på grund av parasiter för 1500 år sedan, idag finns kylskåp och det är helt ofarligt. Man måste kunna utveckla och anpassa sina regler och sin kultur efter det som händer i omvärlden.

Jas 39 Gripen är utveckling

Hur ska Annie Lööfs nybyggare utveckla Sverige om de sätter en gammal ökenlära före vetenskap? Hur ska de bli fysiker om de tror att Allah skapade världen och inte big bang? Hur ska de bli läkare och biologer om de inte tror på evolutionen? Att vi inte haft bromsklossar och okompromissbara regler är en av hemligheterna bakom vår framgång. Vi har inte matregler som är 1500 år gamla, vi har matregler som är anpassade till dagens verklighet. När vi tar in folkgrupper med en helt annan inställning till utveckling riskerar vi att ta in en bromskloss av regler och traditioner som bara var vettiga för tusentals år sedan i en öken. Istället ska vi värna och utveckla vår förmåga att utvecklas. Vi förlorade inte vår svenskhet när vi gick från järnålder till stormaktstid och vi kommer inte förlora den när vi går in i nästa tidsepok.