Europas nationalister ska krossa hotet mot demokratin

Att vara nationalist innebär att vilja se sin nation fri från främmande intressen. En av våra största utmaningar är att hindra framväxten av överstaten EU. Därför bör nationalister protestera mot detta projekt. En grupp som gör det är SDU, som även har en demonstration i Linköping den 25 maj.[1] Anhängarna till EU har bland annat använt sig av parollen ”Ja till Europa”, men det budskapet stämmer inte. EU är inte Europa, Europa är så mycket mer än det främmande bank- och politikervälde som kallas EU.

SDU vågar öppet visa sitt motstånd mot EU.

Europa står för nationer och kulturer vars rötter går djupt. Således finns det ingen anledning till att vara med i EU. Om svenskar exempelvis skulle vilja ha frihandel med andra europeiska länder skulle det kunna förverkligas genom mellanstatliga avtal, utan att vi skulle behöva underkasta oss EU:s byråkrater. Sådana samarbeten innebär att vi slipper bli dominerade av politikerna i Bryssel.

EU bryr sig inte om vad som är bäst för svenska intressen – deras politiker och byråkrater kommer alltid att försöka underordna våra intressen. I Sverige har våra korrupta politiker gått med på att få EU inskrivet i vår grundlag utan att någon debatt värd namnet väcktes i massmedierna.[2] Europa ska vara de fria nationernas Europa, där samtliga folkslag och länder stolt kan blomstra och manifestera sin särart. De europeiska folken ska vara herrar i eget hus, så att de äger rätten att själva forma sin egen framtid.

Samarbete bör inte enbart ske mellan europeiska länder, utan även mellan europeiska nationalister. Genom nätverkande kan aktivister från olika länder utbyta kunskap och erfarenhet, inte minst kan de lära av varandras framgångar. Man kan lyfta fram positiva nyheter om hur nationalismen går framåt i olika länder och därmed inspirera andra nationalister.

Likt Gustav Vasa kommer nationalister att befria Sverige från främmande inflytande. Målningen heter "Gustaf Vasa anklagar biskop Peder Sunnanväder i Västerås" och är skapad av Ernst Josephson.

Likt Gustav Vasa kommer nationalister att befria Sverige från främmande inflytande. Målningen heter ”Gustaf Vasa anklagar biskop Peder Sunnanväder i Västerås” och är skapad av Ernst Josephson.

Ytterligare en sak man kan göra är att koordinera protester och uppmärksamma frågor i flera länder samtidigt. Sådana koordinerade protester skulle skapa större effekt än om det endast gjordes i ett land. Sedan kan man även hjälpa varandra att uppleva resmål i de respektive länderna, vilket leder till en mer genuin upplevelse av kulturerna.

I framtidens historieböcker kommer EU endast vara ett kort kapitel. EU är inget som gynnar Europas nationer. I slutändan kommer Europas fria folk att krossa och slita av sig bojorna. Detta odemokratiska styre av bankirer, byråkrater och politiker som vi kallar EU kommer att gå under. Europas nationalister kommer tillsammans att krossa hotet mot demokratin!

Hitta oss på sociala medier:
Nyskapande på Facebook
Nyskapande på Twitter

———————————————————————————————————–

Referenser
[1] SDU demonstrerar i Linköping. Hämtad 2013-05-18 från http://sdu.nu/2013/04/02/sdu-demonstrerar-i-linkoping/
[2] Orrenius, Anders. EU nu inskrivet i svensk grundlag. Hämtad 2013-05-18 från http://rod.se/grundlagen/eu-nu-inskrivet-i-svensk-grundlag

Statistik hotar mångkulturen

En svensk som utsågs av Time Magazine till en av världens hundra mest inflytelserika personer under 2012 är statistikern och professorn Hans Rosling.[1] Han har blivit känd genom konferenshemsidan TED Talks och genom sin stiftelse Gapminder vars syfte är att göra svårbegriplig statistik enkel att förstå för gemene man. Det är inte svårt att förstå hur detta enkla koncept har lyckats nå en sådan framgång. I dagens informationssamhälle är problemet inte att skapa information, utan att tolka informationen och därmed skapa kunskap om världen.

Professor Hans Rosling.

Statistik som inte presenteras på rätt vis bidrar inte till förståelse. Hur det paketeras är av stor vikt. Roslings nämnda stiftelse Gapminder har tagit fram statistik om viktiga trender och förpackat det genom rörliga grafer, där tittaren kan följa varje lands utveckling i frågor som inkomstnivåer, barnadödlighet, livslängd, koldioxidutsläpp och hälsofrågor.[2] Rosling har även gjort sig känd genom sina berättartekniker. I sina underhållande föredrag som finns på Gapminders hemsida har han använt sig av IKEA-lådor och legobitar för att illustrera populationsfördelningen och inkomstfördelningen.

En annan statistiker som bidrog till opinionsbildning genom att visualisera den abstrakta informationen var sjuksystern Florence Nightingale som var verksam under Krimkriget i mitten av 1800-talet. Eftersom hennes mål var att upplysa om hur många som dog av sjukdomar som kunde ha förhindrats så förde hon noggrann statistik och skapade lättöverskådliga diagram. I nedanstående diagram representerar den blåfärgade delen dödsfall som kunde ha förhindrats, den rödfärgade delen representerar dödsfall av skador och den svarta delen dödsfall av andra orsaker. Genom sådan framställning lyckades hon vända opinionen och därmed reformerades sjukvården i grunden.[3]

Statistik av Florence Nightingale.

Detta är viktigt att lära och inspireras av när svenskvänliga krafter ska utforma sin kommunikation. Siffror är svåra att övertyga med. Diagram och grafer visualiserar det så mycket enklare. Områden som skulle kunna beröras är inkomstnivåer, arbetslöshet och brottslighet för invandrare samt hur politiker och journalister är geografiskt centrerade i högavlönade områden. Statistik är ett hot mot de styrande. De räds att statistiken kommer fram. Därför vore det ytterst välkommet med ett sådant statistiskt center.

För att möjliggöra sådana initiativ borde fler nationalister bli statistiker och lära sig de program som behövs för att skapa visuellt tilltalande statistik. De skulle kunna arbeta som statistiker och under fritiden involvera sig i sådana projekt. Ännu en fördel är att vi lär attrahera fler seriösa, kunniga medarbetare om vi kommunicerar på ett professionellt sätt. De allra flesta siffror finns redan tillgängliga. Hämta hem dem, paketera om dem snyggt och kommunicera ut det!

[1]http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2111975_2111976_2112170,00.html
[2]http://www.gapminder.org/world
[3]http://www.sciencenews.org/view/generic/id/38937/title/Florence_Nightingale_The_passionate_statistician