Till seger eller Valhall!

Människor i alla tider har undrat hur de ska hantera svåra utmaningar. Med en felaktig attityd kan man utveckla en negativitet som leder till att man inte njuter av livet. Detta åtgärdas enklast genom att ta sig an den nordiska livsfilosofin som genomsyrar våra sägner. För ser man till sägnerna förstår man varför de hade en så positiv syn till livet. När vikingarna mötte livshotande strider fanns det två utfall, antingen seger som leder till rikedomar och ära eller till Valhall, de stupade krigarnas hall där de varje dag stred och festade. I båda dessa utfall ledde modet och stridandet till stor ära. Eftermälet var av stor vikt för dem. I och med att vikingar än idag fascinerar och inspirerar folk över hela världen så står det klart att de lyckades skapa sig ett gediget eftermäle.

Alternativet till att segra stort var att nå Valhall där strid och fest erbjöds varje dag.

Alternativet till att segra stort var att nå Valhall där strid och fest erbjöds varje dag.

Inte undra på att de mådde så bra. De skapade sin lycka genom att välja rätt livsfilosofi, stor ära och mening med livet. Detta gjorde dem orädda inför stora utmaningar. Lärdomarna från den nordiska livsfilosofin är emellertid evigt aktuella oavsett epok i historien. Problem uppstår först när vi ser det som ett problem. Om vi väljer att se det som en värdefull lärdom som kan hjälpa oss i framtiden blir vi avsevärt mer handlingskraftiga och ärorika. Antingen segrar vi första gången eller så lär vi oss viktiga lärdomar som hjälper oss att segra överlägset nästa gång. Följ fädernas visdom: Till seger eller Valhall!

Följ oss på sociala medier:

Nyskapande på Facebook
Nyskapande på Twitter

Därför ska vi förakta de veka

Språket förändrar människan. Inget nytt och inget kontroversiellt med det påståendet. Men språkets makt påverkar till en grad som få anar. Henrik Fexéus skriver i Konsten att läsa tankar om hur suggestioner fungerar. Suggestioner innebär att plantera åsikter, bilder och tankar i huvudet på folk utan att de är medvetna om det. Den påverkade tror att denne själv har kommit på idén.

Detta är inte något som några få sysslar med – vi alla gör det dagligen, utan att tänka på det. Om vi säger till en vän att ”du ska inte oroa dig”, måste ens vän först förstå konceptet att oroa sig, innan denne förstår att inte oroa sig. Och då är det för sent. Upprepas budskapet stärks oron. Samma sak med fotbollsspelaren som tänker ”missa inte” när han ska sätta straffen. Han kommer att ha hört och visualiserat begreppet ”missa” innan han tänkt negationen ”missa inte”, att han omedvetet kommer att missa straffen. Förvånansvärt ofta stämmer detta.

Pressbild av Henrik Fexéus. Fotograf: Marc Femenia

Tankar kan även planteras genom påståenden utan sanningsenlig grund. Skulle en tidning på löpsedeln skriva ”Prinsessan Madeleine förnekar kärleksaffär med Per Gessle” kommer läsaren att föreställa sig scenariot av en kärleksaffär mellan dem även om läsaren betvivlar det. Trots skepticismen har ett tankefrö såtts genom den ogrundade suggestionen; en tanke som aldrig funnits där tidigare har planterats.

På samma vis influeras vi när vi läser vad andra skriver. Svenskvänliga krafter har länge fokuserat på svårigheter, tragedier i form av brottsfall, korruption, dekadens, motgångar och annat negativt. Problemet är att budbäraren kommer att associeras med dessa negativa suggestioner, trots att avsikten var att förhindra allt det negativa. Det skapar en negativ anda av uppgivenhet, ilska och dysterhet. Inte konstigt, ingen kan leva med tanken på allt det negativa och må bra.

Just därför bör vi satsa på att vara positiva. Hitta lösningar istället för problem. Varje problem har en lösning, därför ska fokus ligga på lösningen. I Italien har organisationen Casa Pound en attityd där negativism inte tillåts. Det är förbjudet att ta upp negativa händelser, om inte en lösning finns att diskutera. Detta skapar en mer positiv och konstruktiv arbetsmiljö. Att acceptera gnäll, negativism och defaitism hjälper ingen, utöver ens motståndare.

Vi behöver emellertid inte vända våra blickar söderut. Våra förfäder hade en våghalsig, äventyrlig och uppbygglig attityd. De såg inte negativism och gnäll som värdigt eller konstruktivt. Män och kvinnor skulle ta sig an utmaningarna och besegra dem. Likt dem ska vi skapa en miljö där vi föraktar vekhet i form av gnäll, negativism och defaitism!