Europas nationalister ska krossa hotet mot demokratin

Att vara nationalist innebär att vilja se sin nation fri från främmande intressen. En av våra största utmaningar är att hindra framväxten av överstaten EU. Därför bör nationalister protestera mot detta projekt. En grupp som gör det är SDU, som även har en demonstration i Linköping den 25 maj.[1] Anhängarna till EU har bland annat använt sig av parollen ”Ja till Europa”, men det budskapet stämmer inte. EU är inte Europa, Europa är så mycket mer än det främmande bank- och politikervälde som kallas EU.

SDU vågar öppet visa sitt motstånd mot EU.

Europa står för nationer och kulturer vars rötter går djupt. Således finns det ingen anledning till att vara med i EU. Om svenskar exempelvis skulle vilja ha frihandel med andra europeiska länder skulle det kunna förverkligas genom mellanstatliga avtal, utan att vi skulle behöva underkasta oss EU:s byråkrater. Sådana samarbeten innebär att vi slipper bli dominerade av politikerna i Bryssel.

EU bryr sig inte om vad som är bäst för svenska intressen – deras politiker och byråkrater kommer alltid att försöka underordna våra intressen. I Sverige har våra korrupta politiker gått med på att få EU inskrivet i vår grundlag utan att någon debatt värd namnet väcktes i massmedierna.[2] Europa ska vara de fria nationernas Europa, där samtliga folkslag och länder stolt kan blomstra och manifestera sin särart. De europeiska folken ska vara herrar i eget hus, så att de äger rätten att själva forma sin egen framtid.

Samarbete bör inte enbart ske mellan europeiska länder, utan även mellan europeiska nationalister. Genom nätverkande kan aktivister från olika länder utbyta kunskap och erfarenhet, inte minst kan de lära av varandras framgångar. Man kan lyfta fram positiva nyheter om hur nationalismen går framåt i olika länder och därmed inspirera andra nationalister.

Likt Gustav Vasa kommer nationalister att befria Sverige från främmande inflytande. Målningen heter "Gustaf Vasa anklagar biskop Peder Sunnanväder i Västerås" och är skapad av Ernst Josephson.

Likt Gustav Vasa kommer nationalister att befria Sverige från främmande inflytande. Målningen heter ”Gustaf Vasa anklagar biskop Peder Sunnanväder i Västerås” och är skapad av Ernst Josephson.

Ytterligare en sak man kan göra är att koordinera protester och uppmärksamma frågor i flera länder samtidigt. Sådana koordinerade protester skulle skapa större effekt än om det endast gjordes i ett land. Sedan kan man även hjälpa varandra att uppleva resmål i de respektive länderna, vilket leder till en mer genuin upplevelse av kulturerna.

I framtidens historieböcker kommer EU endast vara ett kort kapitel. EU är inget som gynnar Europas nationer. I slutändan kommer Europas fria folk att krossa och slita av sig bojorna. Detta odemokratiska styre av bankirer, byråkrater och politiker som vi kallar EU kommer att gå under. Europas nationalister kommer tillsammans att krossa hotet mot demokratin!

Hitta oss på sociala medier:
Nyskapande på Facebook
Nyskapande på Twitter

———————————————————————————————————–

Referenser
[1] SDU demonstrerar i Linköping. Hämtad 2013-05-18 från http://sdu.nu/2013/04/02/sdu-demonstrerar-i-linkoping/
[2] Orrenius, Anders. EU nu inskrivet i svensk grundlag. Hämtad 2013-05-18 från http://rod.se/grundlagen/eu-nu-inskrivet-i-svensk-grundlag

Svenska nybyggare skapar fler arbetstillfällen

Förstamajdemonstrationer har länge varit ett sätt att protestera mot dåliga arbetsvillkor för arbetstagare. Protester är såklart en bra metod för att uppmärksamma viktiga frågor. Emellertid så bör man inte begränsa sig till protester – om man vill förbättra situationen för svenskar bör man sträva efter utökat inflytande i politik, näringsliv och massmedia. Rättvisa är ingenting man ber om, det är någonting man tar. Ju mer makt vi sunda svenskar har desto större möjlighet har vi att styra vår framtid i rätt kurs.

Civilisationer skapas genom att män och kvinnor tar för sig. Målningen heter ”Ingolf Arnarson tar Island i besittning” och är skapad av Johan Peter Raadsig.

Nordmannamakt. Målningen heter ”Ingolf Arnarson tar Island i besittning” och är skapad av Johan Peter Raadsig.

I ett alltmer otryggt samhälle kan vi endast förlita oss på vår egen förmåga. Istället för att beklaga oss över utvecklingen kan vi kavla upp ärmarna och ta tag i problemet. Världsmarknaden är ombytlig, vilket kräver god anpassningsförmåga. Det är enkelt att moralisera över förlorade arbetstillfällen i samband med nedläggningar, men i sådant fall missar man den stora bilden – helt enkelt att inte finns tillräckligt med kunder som vill köpa det som produceras.

Här kommer svensk initiativkraft och intelligens in i bilden. Med våra kunskaper och talanger kan vi producera överlägsna produkter som världen vill ha. Det handlar enbart om att vi ska identifiera dessa produkter, utveckla, producera och marknadsföra dem. Därför behövs svensk entreprenörsanda. Skapar man arbetstillfällen kan man ge dessa till personer i ens närhet, till svenskar med sunda åsikter.

Svensk entreprenörsanda kan således hjälpa svenska nationalister. Om vi är våra egna herrar kan vi bedriva opinionsbildning och kulturkamp samtidigt som vi slipper riskera att vara beroende av arbetsgivare med tveksamma politiska åsikter.

De som arbetar med marknadsföring kan använda kunskaperna därifrån till opinionsbildning. De som arbetar med musikrelaterad verksamhet eller förlagsverksamhet kan föra över sina kunskaper till kulturkampen. Ytterligare en fördel är att vi enkelt kan understödja varandra med kunskaper inom våra respektive områden genom att skapa våra egna företagsnätverk.

Med svensk ingenjörskonst kan överlägsen teknologi skapas och exporteras. På bilden syns artilleripjäsen Archer, utvecklad av Bofors.

Med svensk ingenjörskonst kan överlägsen teknologi skapas och exporteras. På bilden syns artilleripjäsen Archer, utvecklad av Bofors.

Det är hög tid att vi inser att framtiden tillhör dem som erövrar den. Centerpartisten Annie Lööf har tidigare försökt släta över massinvandringens misslyckanden genom att kalla främlingar för ”nybyggare”, men det är uppenbart för envar att det endast är en svenskfientlig floskel. Det är vi svenskar som är de nybyggare och kulturskapare som framtiden är beroende av. Nu är det upp till oss att skapa den framtid vi vill se och vi ska skapa den precis så ljus och vacker som vi vill se den!

Läs även om hur svenskar ska bli mer inflytelserika:
Nordmannamakt – janteslakt!

 

Hitta oss på sociala medier:
Nyskapande på Facebook
Nyskapande på Twitter