Hemligheten bakom alla valsegrar

Vi står inför ett spännande valår med ännu mer framgångar för den Sverigevänliga folkrörelsen. I september står valet som lär ge högst intressanta resultat. För partier, organisationer och medier är detta startskottet på en tålmodig kamp. För tålamod är precis vad som behövs. All framgång grundas på ihärdigt, regelbundet och outtröttligt arbete. I det långa loppet kommer vi längre genom målmedvetet och taktfast arbete än korta, intensiva spurter.

Svensk seger

När idrottare ställer sig på prispallen och tar emot sin medalj är det inte alla som tänker på den oerhörda mängd arbete som ledde fram till deras seger. Endast slutresultatet är synligt. Mycket sällan som vi ser all tid och ansträngning som ledde fram till medaljerna. Samma situation råder inom opinionsbildning och kulturkamp. För att bli framgångsrik krävs tid och ansträngning under en lång period.

Vi är en summa av alla små handlingar vi genomför varje dag. Vi tänker oftast inte på dessa små handlingar, eftersom de inte medför en direkt effekt. Det är först efter en längre tid som resultat syns. Samma princip gäller för politiska rörelser som söker framgång. Detta är precis vad den Sverigevänliga folkrörelsen behöver göra för att stå segrandes högst upp på prispallen.

Följ oss på sociala medier:

Nyskapande på Facebook
Nyskapande på Twitter

Vägen till nordmannamakt!

Tidigare har vi bakom Nyskapande skrivit om nordmannamakt som handlar om att vi svenskar ska skaffa oss mer inflytande, anseende och resurser för att kunna skapa en ljus, nordisk framtid. Det är en strategi som gynnar både folket och individen på samma gång. Valet av metod står fritt att välja; politisk aktivism, kulturarbete, nätverkande, idrottsprestationer, vetenskapliga bedrifter, utökad rikedom eller kunskap inom viktiga områden – alternativen är många.

Nordmannamakt

Följ med oss på den långa vandringen. Den nordiska våren väntar längre fram.

Det dagliga arbetet är grundläggande för all framgång, det spelar ingen roll vilket ämne det rör sig om. Om alla nationalister skulle arbeta systematiskt och disciplinerat bara en kvart eller halvtimme om dagen skulle stora förändringar ske på sikt. Det går inte att förlita sig på enstaka individers intensiva insatser.

Det finns eldsjälar som lägger ned ansenliga timmar varje dag på sitt engagemang vilket sannerligen är beundransvärt. Det är detta som utmärker dem och gör dem till förebilder, dock kan vi inte förvänta oss totala uppoffringar av alla människor. Förpliktelser på andra håll omöjliggör ofta ett gränslöst engagemang, vilket får respekteras. Tvingar man människor att välja så blir valet enkelt för de allra flesta. En stor majoritet kommer följaktligen strunta i att engagera sig då kraven känns orimliga. Det vi istället ska göra är att dra nytta av det faktum att alla kan bidra med något.

Att engagera sig dagligen för att vinna mer nordmannamakt är en vanesak. Ju oftare man gör det, desto mer effektiv blir man och desto mindre ansträngande känns det. Det blir en naturlig del av vardagen. På längre sikt blir det rentav svårt att bryta mönstret att inte utföra denna vardagliga rutin. Ta exempelvis morgonrutiner – det finns ingen som beklagar sig över att klä på sig, äta frukost, duscha och borsta tänderna, eftersom det är en vanlig rutin. Rutiner är inte ansträngande, att skapa nya kan vara det i en inledande fas. Efter det går allt smidigt.

Utan dagligt engagemang hade Dolph Lundgren aldrig fått högsta betyg i alla ämnen i gymnasiet, blivit civilingenjör, Europamästare i fullkontaktskarate och berömd skådespelare.

Utan dagligt engagemang hade Dolph Lundgren aldrig fått högsta betyg i alla ämnen i gymnasiet, blivit civilingenjör, Europamästare i fullkontaktskarate och berömd skådespelare.

Om man vill utöka sitt engagemang kan man göra det gradvis. Ökningen ska inte vara ansträngande. Exempelvis kan ökningen vara fem minuter mer varje vecka, i den takt som är möjlig och till en rimlig gräns. Det är mer effektfullt att öka långsamt och regelbundet än att göra dramatiska ökningar som kan leda till att personen avbryter sitt engagemang. Regelbundenhet och disciplin är viktigt i sammanhanget.

Med ett långsiktigt perspektiv inser man att vi inte behöver dra förhastade slutsatser. Den felaktiga föreställningen om att endast totala uppoffringar är värdefulla grundar sig på en bristande förståelse för hur förändringar sker, och hur tidskrävande dessa är. Vi behöver många som kämpar lite varje dag för en lång tid framöver.

Den långa vandringen för nordmannamakt har inletts. Se till att arbeta regelbundet och disciplinerat. Skaffa en fin familj och ge den det bästa som du kan erbjuda, ordna ett yrke som du trivs med, förverkliga dina ambitioner i livet och arbeta varje dag för den nordiska befrielsekampen!

Läs mer om nordmannamakt:
- Nordmannamakt – janteslakt
-
Svensk, individualist, nationalist – javisst!

Hitta oss på sociala medier:
Nyskapande på Facebook
Nyskapande på Twitter