Mätbara resultat för effektivare näthat

Mätbara resultat är en förutsättning för framgång. Detta gäller såväl inom sport, yrkesliv och politik. Därför bör vi se till att kampen blir mätbar och därmed framgångsrik. Om vi tillämpar sådana metoder kan vi se till att den sunda opinionsbildande systemkritiken som etablissemanget kallar för näthat växer sig ännu starkare.

Kampen för att befria Sverige från främmande inflytande kommer vi att vinna. En av våra utmaningar är att engagera fler aktivister. Ett problem är att begreppet aktivism är abstrakt – det finns inget tydligt definierat sätt att bedriva aktivism på. Detta skapar förvirring och brist på handling, vilket kan undvikas med mätbara resultat.

Våra förfäder kunde bekämpa fienden med stridsyxan. Idag får vi strida genom kulturkamp och opinionsbildning. Bilden är från serien Vikings och föreställer karaktären Floki som spelas av den svenska skådespelaren Gustaf Skarsgård.

Våra förfäder kunde bekämpa fienden med stridsyxan. Idag får vi strida genom kulturkamp och opinionsbildning. Bilden är från serien Vikings och föreställer karaktären Floki som spelas av den svenska skådespelaren Gustaf Skarsgård.

En idrottare som inte vet hur snabbt denne springer har svårt att känna av framsteg, vilket minskar motivationen. Inte heller vet idrottaren hur mycket som förväntas för att framsteg ska ske. Mätbara resultat skapar alltså bättre förutsättningar för prestation och förtydligar vad man förväntas prestera. Det blir enklare att utvärdera resultaten likväl som att belöna goda resultat. Dessutom blir det enklare att följa utvecklingen och se så att man är på rätt väg, vilket höjer motivationen.

En metod som ofta har kritiserats är flygbladskampanjer. Kritiken har baserat sig på det har varit dyrt och tidsödande jämfört med kommunikation över nätet. Dock så finns det en anledning varför de har varit så pass populära. De har varit enkla att mäta. Det har funnits ett tydligt mål i form av ett visst antal delade blad. Eftersom målet har varit konkret och möjligt att nå har aktivisterna blivit motiverade till att realisera dessa målsättningar. Alla har kunnat utföra arbetet, vilket har mobiliserat många. På samma sätt har insamlingar oftast visat sig vara framgångsrika. Alla har kunnat delta och ett tydligt mål har funnits.

Mätbara resultat. Din insats gör skillnad!

Ett annat exempel är nätkampanjer, till exempel att en grupp uppnår ett visst antal gilla-markeringar på Facebook. Det är enkelt, realistiskt och genomförbart. Det blir ett projekt som fler kan sympatisera med och stödja. Fler personer involveras och identifierar sig med projektet. Samma sak sker om man försöker sälja ett visst antal av en viktig bok eller skrift och är öppen med antal sålda exemplar. Annars finns risken att gruppen isoleras från den stora massan som vill hjälpa den att växa och nå framgång.

Till skillnad från forna dagar finns det idag inget slagfält dit man kan bege sig med stridsyxan. Den kamplust man känner övergår till frustration och uppgivenhet såvida den inte går att kanalisera på något vis. Nutidens kämpar som beger sig till det politiska slagfältet behöver därför tydliga metoder att arbeta efter. Alltså bör aktivism definieras tydligare och bli mätbar. Ju mer mätbar kampen blir desto mer framgångsrik blir den!

Läs även artiklarna:
- Näthatare är vardagshjältar
- Nationalismens inre hot

Följ oss på sociala medier:
Nyskapande på Facebook

Nyskapande på Twitter

Nationalister måste vara först på bollen

Nationalister måste sluta låta sig manipuleras utav makthavarna och majoritetens provokationer som väller in på alla fronter. Om vi på allvar ska kunna utmana makthavarna så måste vi agera offensivt. Vi ska lyfta fram vår egna agenda och ifrågasätta makthavarnas politik. Det är de som skall tvingas att agera i försvarsläge. De som styr idag är långsamma och det tar många år för dem att reagera på utveckling, medan vår beslutsprocess är snabbare vilket ger oss ett taktiskt överläge. Det ska vara de som försvarar sig och vi som erövrar nya positioner. Det är först då, när vi gör det som vi kan vinna, vi måste vända på steken och pressa systemet. Vi måste vara en folkrörelse som tar initiativ och visar framåtanda.

De flesta flyter med strömmen, de röstar på Moderaterna eller Miljöpartiet för att alla andra gör det. Vi måste skapa en ny ström i en ny riktning. Vi måste göra det enkelt att byta riktning och flyta med i vår ström. Att spy galla över sossar, moderater och kontrajihadister är fel taktik. Då skapar vi motsättningar mellan oss och deras anhängare, vi ska istället närma oss dem och vara vänliga så att de ser vilka det är som har rätt och vilka det är som har fel.

På Nyskapande tror vi att alla vår idéer måste omsättas i konkret handling. Det har teoretiserats alldeles för mycket och agerats för lite. De reaktionära och konservativa kampanjerna måste upphöra. Förändring är oundvikligt. Vi ska inte motsätta oss förändring och motsätta oss det som redan har hänt. Som opposition får vi aldrig bli en reaktion på den sittande maktens politik. Det vore att kämpa förgäves. Istället ska vi styra dynamiken och skapa den förändring vi önskar se i världen. Vi måste vända på tidvattnet och förvandla den svenskfientliga regimen till en opposition mot den kommande nordiska renässansen.

Vi ska lyfta frågor där makten inte har en lösning. Detta har CasaPound gjort i Italien. De de väntade inte på att makten skulle agera, de tog bostadsfrågan. En fråga som de idag driver hårt. De ockuperar hus och ger dem till fattiga, de arbetar för förändring med en fråga där systemet är bakbundet av lojalitet till banker och en vilja att massimportera människor. CasaPound har vunnit den striden innan de förklarat krig, eftersom de löser ett problem som den italienska staten inte kan lösa.