Nationalism är ett roligt äventyr

Alla framgångsrika politiska rörelser har åtminstone en sak gemensamt – deltagarna upplever att det är roligt att engagera sig. De motiveras av engagemanget i sig, inte genom påtryckningar utifrån att de måste utföra uppgiften. Skuldbeläggande påtryckningar och ett gnälligt internklimat dödar motivation. För att nationalismen ska kunna växa till en massrörelse krävs att vi lyckas motivera aktivisterna till att bidra.

Vill man locka fler personer till en demonstration eller annan slags tillställning ska man väcka känslan av att folk missat något när de inte deltagit. Aktiviteter drar många på grund av att de är sociala händelser. Att träffa människor man känner och träffa nya likasinnade människor motiverar en. Därför är det viktigt att aktivister talar med varandra om att åka och delta på aktiviteter. Om många ska dit kommer ännu fler vilja åka dit.

Att träffa andra nationalister skapar alltid god stämning.

Att träffa andra nationalister skapar alltid god stämning.

Det ska inte endast vara roligt, det ska även vara spännande, utvecklande och tillfredsställande. Detta ska nationalister trycka på ännu mer. Det finns många exempel på detta, exempelvis är det spännande att läsa avslöjanden om hur etablissemanget och massmedia ljuger, att läsa om historiska hemligheter, om hur överlägsna vi nordbor är, att studera vårt historiska arv.

När något nytt sjukt dyker upp i samhället är det betydligt mer motiverande och spännande att läsa om hur några gjort en aktion mot det än att läsa om hur någon beklagar sig över det. Det är roligt att provocera politiskt korrekta samt träffa likasinnade svenskar som delar ens ideologi. Det är utvecklande att öva upp sina färdigheter inom retorik, organisationsförmåga och ledarskap.

Kom ihåg att det viktigaste oftast är det roligaste. Vi kan endast vinna om vi säkrar vår framtid, vilket vi gör genom våra barn.

Självfallet så har pliktkänslan en roll att spela i sammanhanget. En rörelse bestående av människor som endast söker omedelbar behovstillfredsställelse i form av att ha roligt röner inga större framgångar. Mindre roliga moment förekommer alltid i alla verksamheter, vilket gör att man måste utföra dessa moment motiverad av pliktkänsla. Däremot så ska den roliga delen överväga den tråkiga delen. Och pliktkänslan ska inte motiveras genom skuldbeläggning, den ska komma inifrån, från ens personliga samvete.

När man möter problem kan man antingen beklaga sig eller ägna sig åt konstruktiva lösningar, det vill säga gå till motangrepp. En gnällig internkultur fungerar som en glädje- och motivationsdödare och skapar i det långa loppet inaktivitet, medan en internkultur av handling inspirerar, motiverar och hjälper oss att avancera. Det mesta som regimen kommer med kan användas till vår fördel. Vi ska konstant hålla ögonen öppna och utnyttja varje tillfälle att flytta fram våra positioner och det ska ske genom inspirerande handlingskraft och inte desillusionerade gnäll. Ett exempel på det är när vi tar fiendens introducerade ord, som kulturberikare och ensamkommande flyktingbarn, och sedan förlöjligar dem. Efter att nationalister började beskriva gruppvåldtäkter och annan främlingskriminalitet som kulturberikning spreds den betydelsen av ordet till allmänheten, varefter de politiskt korrekta var tvungna att sluta använda det ordet.

Följ med på äventyret!

Följ med på äventyret!

På ett liknande sätt har begreppet ensamkommande flyktingbarn förlöjligats, i synnerhet när vi talat om skäggiga flyktingbarn och skäggbarn. Alltfler svenskar hånar asylpolitiken genom att skämta om skäggiga flyktingbarn. När vi arbetar på det viset blir det våra fiender som reagerar på det vi gör. Vi ska alltid inneha initiativkraften. Det är vi som ska styra och sätta agendan. Och vi ska se till att njuta av hela processen, vi ska utvecklas och växa som personer. Det nationalistiska engagemanget ska vara ett roligt äventyr!

Läs även artiklarna:
- Provocera, kämpa och ha roligt
- Sanningen om svensk överlägsenhet

Följ oss på sociala medier:
Nyskapande på Facebook

Nyskapande på Twitter

Hellre pepparkakor än flyktingbarn!

Vi ska inte acceptera att spela med de kort som fienden delar ut, utan vi ska se till att tvinga fienden att anpassa sig efter oss. På så vis så väljer vi deras kort. Nationalister bör ta initiativet i debatter och styra dem till sin egen fördel.

En debatt som uppstått på senare tid handlar om något så löjligt som hur pepparkakor kan upplevas som rasistiska. Detta grundar sig i att en politiskt korrekt lärare förbjöd barn att klä ut sig till pepparkaksgubbar i luciatåget.[1] Det folkliga gensvaret ledde till att skolan backade i frågan och försökte släta över det med tal om missförstånd.[2] Debatten som uppstod grundade sig i en instinktiv vilja att försvara våra traditioner. Även om reaktionerna må vara godhjärtade så gynnar inte alla slags reaktioner svenska intressen. Alla ställningstaganden bör genomgå en strategisk granskning.

Ett exempel på hur ställningstaganden inte gynnat svenska intressen är att koppla svenska traditioner till en debatt om ”rasism”. Läraren som förbjöd barnen att klä ut sig till pepparkaksgubbar i luciatåget fick följande svar av barnets mamma: ”Jag sa att då kommer min son inte vara med. Han ska inte stödja något Ku Klux Klan-tåg – för det är vad det är när de kommer in med vita strutar på huvudet och vita klänningar.”

Genom den protesten har hon således givit debatten helt fel fokus. Debatten om rasism är ett verktyg för att underminera svenska intressen – för att legitimera en massinvandring som leder till undanträngning och utplåning av det svenska folket. Kulturmarxister försöker alltid dra upp detta falska scenario där västerländska män är skurkar och resten av världen är offer. Denna ständiga debatt om rasism är en icke-fråga som bör ignoreras. Endast vi ska definiera vilka problem som finns på agendan. Just därför ska vi inte reagera nämnvärt på debatter om ”rasism”. När ett ämne är hett ska det kommenteras, och då gäller det att det sker genomtänkt.

Genom att ta befäl över debatten så låter vi oss inte bli styrda av deras favoritämnen. Vi ska istället styra om skutan i önskad riktning och få dem att reagera emotionellt på de uttalanden som vi gör. Hävda bestämt: ”Hellre pepparkakor än flyktingbarn!” De politiskt korrekta kommer uppröras och hänga med i debatten om flyktingbarn, vilket svenska intressen har större chanser att gynnas av. En annan metod är att sätta det i perspektiv. Säg något i stil med ”Medan ni har upprörts över pepparkakor så har ett antal svenska kvinnor våldtagits. Det säger något om era prioriteringar.” Synliggör deras omoraliska val. Få dem att skämmas över sina ställningstaganden.

Det finns ett flertal lyckade exempel på hur nationalister lyckats styra debatten. Realisten avslöjade att Fredrik Reinfeldts namn återfanns i kundregistret hos en prostituerad.[3] SDU visade på slöseriet med invandringen genom att bo på en herrgårdsliknande flyktingförläggning.[4] Avpixlat inledde sin kampanj som uppmanar alla att granska och dokumentera pk-elitens förehavanden.[5] Fria tider uppmanade sina läsare att kritisera de etablerade mediernas annonsörer.[6] Nordisk Ungdom lyckades stoppa strippdans för barn som företaget Dancing Queen anordnade.[7] Svenska motståndsrörelsen influerade allmänheten och utmanade massmedierna genom en genomtänkt och lyckad kampanj i Bollnäs.[8]

För att avancera måste vi inneha initiativet på slagfältet.[9] Vi måste styra dynamiken. Debatter styrs alltid av någon part. Det är vår uppgift att säkerställa att den lotten tillfaller oss. Endast vi har den moraliska rätten att styra agendan. Det här är vårt land. Vårt ord gäller!

Hitta oss på sociala medier:
Nyskapande på Facebook
Nyskapande på Twitter

Söndagen 16 december publicerar vi årets sista artikel. Därefter återkommer vi den 16 januari efter juluppehållet.

——————————————————————————————————————–

Referens

[1] http://na.se/nyheter/laxa/1.1909703-pepparkaksgubbar-forbjuds-i-luciataget

[2] http://na.se/nyheter/laxa/1.1910199–min-son-sager-att-de-ljuger-

[3] http://www.realisten.se/2012/12/03/fredrik-reinfeldt-i-prostituerads-kundregister/

[4] http://sdu.nu/2012/11/01/sdu-bor-pa-flyktingforlaggning/

[5] http://avpixlat.info/2012/12/10/ny-kampanj-granska-pk-eliten/

[6] http://www.friatider.se/ett-litet-tips-till-avpixlat

[7] http://nordiskungdom.se/dancing-queen-backar-om-strippdans-for-barn/

[8] http://www.nordfront.se/propagandakriget.smr

[9] Försvarsmakten (2011), Militärstrategisk Doktrin M7739-354023, Stockholm