Socialdemokraterna satsar på konservativ politik!

Konservatism är ett begrepp som används regelbundet i politiska diskussioner. En fråga som många glömmer att ställa sig är vad är konservatism. Konservatismen betyder att man vill bevara eller konservera samhället som det är. Konservativa är en bromskloss som tycker att det var bättre för och vill motsätta sig utvecklingen. En civilisation går igenom många olika eror med olika politiska inriktningar. Sverige har de senaste årtiondena gått ifrån socialdemokrati till nyliberalism.  Eftersom att vara konservativ innebär att man är emot förändring och att man tyckte att saker var bättre innan förändringar skedde, så betyder det att dem som idag betraktas som konservativa är dem som motsätter sig att Sverige har gått från socialdemokrati till nyliberalism.

Stefan Löfven, en bakåtsträvande reaktionär

Konservatismen är inte verklighetsförankrad. Livet på jorden har aldrig någonsin stått still, man kan inte korsa samma flod två gånger. Vi måste satsa på att konstant förbättras. Eftersom nyliberalismen har varit en återvändsgränd så är det många äldre som säger att vi ska gå tillbaka till Sverige som det var under socialdemokratin när städer jämnades i marken för att bygga betongghetton, folk sattes i fängelse för att ha startat egen media och statsministern umgicks med kommunister som begick folkmord. Vänstern är idag den konservativa kraften. Löfven pratar om att ta bort det som borgarna har gjort. De pratar om att vi ska ta bort borgarnas skattesänkningar och försöka återskapa ett dött samhälle. De kommer inte med nya visioner, de pratar om att vi ska stoppa förändringen och försöka återuppväcka ett samhälle som inte finns.

Förr representerade vänstern något nytt, idag är vänstern något gammalt som man läser om i historieböcker.

Vänstern var en gång i tiden revolutionärer och progressiva. Men när revolutionen var färdig och de hade makten så blev de etablissemanget, de blev de konservativa och de som ville bevara status quo. Deras gamla samhälle har tagits över av borgarna som idag är etablissemanget. Nu är vänstern de gamla reaktionärerna som vill återskapa det döda, borgarna är de styrande och nationalisterna är den nya progressiva kraften som vill skapa nästa epok för Sverige. Vi är dem framåtsträvande som vill förändra och skapa nytt.

Samtidigt måste vi inse att i nästa epok kommer det vara vi som styr och generationen efter oss kommer vara förändringen. De kommer ha nya idéer, ideologier och visioner om nationalism som skiljer sig ifrån dem vi har idag. Då slutar vi vara progressiva och blir reaktionärer. Den dagen måste vi överge tronen och ge nästa generation sin chans att förverkliga sin vision.