Lev livet med bärsärkaranda!

Nordmannamakt ska erövras så att svenskarnas intressen kan hävdas och främjas. Detta förutsätter emellertid att vi anammar våra förfäders attityd och ser livskampen som ett äventyr. Livet ska levas med bärsärkaranda – en livsstil som välkomnar utmaningar som ett sätt att pröva sig själv, utvecklas och bli bättre.

Lev livet med bärsärkaranda! Sträva alltid efter att bli bäst!

Inspireras av kampsportaren Alexander Gustafsson – lev livet med bärsärkaranda! Sträva alltid efter att bli bäst!

Vårt folks inre kraft kan endast väckas om vi gör upp med de romantiska föreställningar många nationalister har om folkhemmet. Dagens samhälle är en produkt av att svensken förslappats av folkhemmets välfärd. Ett återkommande problem för framgångsrika civilisationer är just de konsekvenser som framgång för med sig. Överflöd och rikedom leder till en överdrivet skyddad tillvaro som inte ger folket möjlighet att utvecklas. Som en naturlig följd blir de konflikträdda och vågar aldrig ta för sig. In i politikens värld tar de med sig denna bristande självrespekt, bristande stolthet, konflikträdsla och mjukhet i form av politisk korrekthet.

Vad vi behöver är en kultur som tvingar oss att utvecklas. Vi vill se en kultur som stärker och utmanar individen så att dess obegränsade potential frigörs. Där varje svensk lever ut sin unika potential och strävar efter att bli bäst på vad de än brinner för. Det gäller att hålla sig aktiv och undvika passiv underhållning och andra tidsfördriv som leder till förslappning. Istället ska vi utmana oss själva och göra sådant som kräver både tanke- och kroppskraft. Det är nämligen upp till oss själva att förverkliga denna kultur och det gör vi när vi lever livet med bärsärkaranda.

Lev livet med bärsärkaranda!

Utmana dig! Testa dina gränser!

För att utvecklas och inte stagnera måste vi ständigt expandera våra gränser. När du tränar så välj övningar som du är ovan vid. Börja leva ut dina passioner. Om din dröm är att driva ett eget företag, skapa det och satsa på det helhjärtat! Om du är intresserad av att testa något nytt men tvekar inför det på grund av att det tvingar dig bortom dina bekvämlighetsgränser, se det som en utmaning och inte som ett hinder! När du ser människor som agerar orätt, börja konfrontera dem och lär dig att ta striden. Rädslor är till för att övervinnas! Det handlar om att välja utveckling och förädling framför vekhet och konformitet. Kom ihåg att det är vår uppgift att se till att framtidens svenskar står starka, härdade och stolta!

Följ oss på sociala medier:
Nyskapande på Facebook
Nyskapande på Twitter

Svensk, individualist, nationalist – javisst!

En ständig utmaning för medarbetare i alla slags organisationer är att hålla lågan brinnande. Om de inte är aktiva eller engagerade med sådant som de trivs med är sannolikheten stor att motivationen kommer att sina på sikt. En lösning till det är att medarbetarna engagerar sig i uppgifter som ligger i linje med deras personliga intressen.

Eldsjälar är grunden till alla framgångsrika organisationer.

Eldsjälar är grunden till alla framgångsrika organisationer.

Ens personliga utveckling hänger samman med gruppens utveckling. Från studier och yrkesliv kan nämligen värdefulla erfarenheter och kunskaper fås. Om någon studerar nationalekonomi gynnar det nationalister i den ekonomiska diskussionen. Utbildning inom juridik kan hjälpa oss att fälla svenskfientliga krafter i rätten samt att försvara de svenskvänliga. Psykologistudier kan underlätta konfliktlösning i organisationer. Kunskaper om marknadsföring och organisationsteori hjälper organisationer att utvecklas avsevärt.

Yrkesverksamma projektledare kan bidra med värdefull projektledning för nationalistiska ändamål. Musiker kan skapa inspirerande svenskvänlig musik. Om någon arbetar som snickare kan det vara användbart vid byggande och renovering av lokaler samt scenbyggande vid evenemang. Vid evenemang behövs dessutom ljudtekniker, organisatörer, fotografer med mera. Att ha en bilmekaniker tillgänglig i organisationen är till stor fördel då denne kan hjälpa andra medarbetare vid eventuella problem på området. Webbutvecklare behövs för att sköta informationstekniken. Som vi skrivit tidigare kan statistiker hjälpa till att förmedla komplicerade företeelser i lättförståelig form.

Framgång i yrkeslivet kan leda till större monetära bidrag till organisationer. Högre inkomst medför större möjligheter att vara generös. Genom större ekonomiskt stöd kan organisationerna förverkliga fler och mer avancerade projekt. Ytterligare en fördel med stark förankring i yrkeslivet är att kunskaperna och erfarenheterna kan bidra till skapandet av lönsamma strategier och taktiker. Genom att gruppmedlemmarna har varierande bakgrund ökar den relevanta kritiken, vilket endast stärker projekten.

Magnus Samuelsson har visat att genom att maximera sin potential kan man nå stor ära och framgång.

Magnus Samuelsson har visat att genom att maximera sin potential kan man nå stor ära och framgång.

Det viktiga är att vi förstår att det inte finns någon konflikt mellan individens och gruppens bästa. Självständiga och starka individer skapar självständiga och starka grupper. I dessa grupper stärks individerna vilket i sin tur stärker gruppen. När nordbor går in i en grupp så underkastar vi oss inte. Vi är fria män och kvinnor som samarbetar med varandra av fri vilja – vi följer inte våra ledare för att vi måste utan därför att vi vill det.

Genom att bedriva våra intressen inom ramen för det nationalistiska engagemanget kan vi gynna oss själva samtidigt som gruppen gynnas. Med hjälp av större erfarenheter, kunskaper och rikedomar så har vi större möjligheter att skapa våra egna samhällen i samhället. Den autonoma folkgemenskapen låter sig på så sätt formas precis som vi vill se den. Maximera din potential så kan vi tillsammans skapa den framtid vi vill ha!

 

Läs mer om nordmannamakt:
- Nordmannamakt – janteslakt

- Vägen till nordmannamakt

Hitta oss på sociala medier:
Nyskapande på Facebook
Nyskapande på Twitter

Sverigedemokraternas framgångar räcker inte

Pippin: Lavskägge har kanske rätt. Vi hör inte hemma här, Merry. Det är för stort för oss. Vad kan väl vi åstadkomma? Vi har Fylke. Vi kanske ska bege oss hem.

Merry: Isengårds eldar kommer sprida sig och Tookköpings och Bockrikes skogar kommer brinna. Och allt som var grönt och gott kommer försvinna. Det kommer inte finnas något Fylke, Pippin.

Ovanstående dialog från Sagan om de två tornen illustrerar faran med verklighetsflykt. Vi svenskar befinner oss idag i en situation där vi inte kan kosta på oss någon förnekelse av verkligheten. Etniska svenskar minskar medan etniska främlingar ökar. Fler borde reagera allvarligt på det. Även de som har insett detta faktum rationellt har oftast inte insett det emotionellt. De har vaknat upp och insett vad det är som är fel, och hanteringen av problemet har kanske bemötts genom politiskt engagemang men även genom eskapism, att fly undan verkligheten. De har ej till fullo insett att vi befinner oss i Ragnarök och att vi inte kan fly från undergången. I boken Krigskonsten finns det tydliga direktiv för hur sådana situationer ska hanteras:

That ground where delay means disaster, is called death ground. … Quickly depart form difficult ground. On enclosed ground use stratagem. On death ground, fight… In desperate places soldiers lose their sense of fear. If there will be no place of refuge, there will be no wavering. If deeply involved in the enemy´s country, there is unity. If it be unavoidable, the soldiers will fight their hardest.[1]

Akuta situationer måste åtgärdas. Om det bemöts med annat än ren stridsglöd nås ingen framgång. Vi måste förstå att vi inte har något att förlora eftersom att vi kommer att förlora allt om vi inte överlever.

Det är lätt att söva ned sitt sinne med aktiviteter som TV-tittande och datorspel, att fly undan verkligheten och intala sig själv att det går bättre än vad det gör. I arbetslivet kan det ta sig uttryck genom ett arbete med en fin titel som stärker ens självbild, samtidigt som man innerst inne är missnöjd med sin plats i livet. Även på organisationsnivå är det lätt att bedra sig själv genom att ogrundat berömma varandra, överskatta kvaliteten hos medarbetarna, hylla aktioner som inte leder någonvart och att påstå att man har en strategi när en sådan saknas. Vi ska inte heller överskatta valframgångar. SD:s senaste siffra på 11,2 procent är ett steg i rätt riktning, men vi ska inte lura oss att det räcker med SD:s avancemang – vi är fortfarande i stort behov av bland annat mediala, finansiella och akademiska framgångar.

Räcker det med Sverigedemokraternas framgångar?

Att granska sin position i livet med kall, nykter realism kan vara obehagligt. Det är även svårt att se sig själv objektivt, från en annan persons synvinkel. Med stor sannolikhet når man slutsatsen att man inte är där man vill vara. Dock nås aldrig mål genom en inkorrekt verklighetsbild. Först när en korrekt bild finnes kan problemen åtgärdas. Vi måste acceptera verkligheten för vad den är för att kunna förändra den till vad vi vill att den ska vara.

Man ska aldrig lura sig själv att man är nöjd eller nöja sig med mindre. Vi måste inse det bistra läget att vi befinner oss i Ragnarök. Vår kamp handlar om överlevnad, om att vinna eller försvinna, om att utplånas för alltid eller erövra framtiden och bygga en ny civilisation. Så länge du fruktar döden så räds du även livet, det är först när du övervunnit rädslan för döden som du verkligen är fri att leva livet!

Theoden: Så mycket död. Vad kan människor göra mot ett sådant måttlöst hat?

Aragorn: Rid ut med mig. Rid ut och möt dem.

Theoden: För död och ära.

Aragorn: För Rohan. För ditt folk.

Theoden: Helm Hammernävens horn skall ljuda i klyftan en sista gång!

 

Kom ihåg att gilla Nyskapande på Facebook

Länk

Du kan även följa oss på Twitter

Länk

——————————————————————————————————————–

Referenser:

[1] Tzu, Sun, The art of war, Capstone Publishing, 2010, s. 77-80.

Styrka förintar feminism

Styrka i karaktären är essentiellt för all utveckling. Grupper som har svaga ledare kan aldrig avancera. Oavsett hur stora resurser en grupp får kommer den att misslyckas med ett svagt ledarskap.

En god ledare som får förbättringsförslag blir aldrig förnärmad, snarare tacksam över att gruppmedlemmarna engagerar sig för gruppens bästa. Inte heller tar ledaren illa vid sig av att få kritik för sin person, eftersom det möjliggör att denne kan förbättra sig. Starka människor vill bli ifrågasatta så att de kan utvecklas. Starka ledare känner heller aldrig sig hotade över andras prestationer; istället lyfts andra högpresterande fram i rampljuset och får beröm för sin insats. Ytterligare en egenskap som kännetecknar starka människor är deras förmåga att kunna ta konflikter.

Endast de som tror på sin egen styrka har förmågan att motstå dem som vill att de förslavas.

Inom politiken får svaghet i karaktären utlopp i politiska åsikter. Svaga män står för kvinnoförakt och svaga kvinnor står för mansförakt. En vanlig reaktion till mansförakt från feminister är tyvärr att det bemöts med kvinnoförakt från män. Mansförakt kan aldrig bekämpas av kvinnoförakt, de göder endast varandra. De är varandras spegelbilder och de kanaliserar sin destruktiva energi till politiska ideologier. Svaga kvinnor blir manshatande feminister och svaga män blir kvinnohatande konservativa.

Det bästa sättet att få dessa svaga människor att stärkas, dvs. att bli mer stabila, trevliga, lugna och självsäkra är genom att agera förebilder, att själva leva upp till dessa egenskaper. Påverkan sker oftare genom observation än genom diskussion. Att demonstrera dessa egenskaper är avgörande. Dessutom är människor flockdjur. Om du är populär i gruppen blir dina åsikter mer legitima, andra kommer att ta efter dina åsikter omedvetet. Se därför till att de andra vet vad du tycker.

Ett annat grepp är att synliggöra deras oattraktiva egenskaper på ett diplomatiskt sätt. Eftersom de är rädda för kritik, så bör utdelandet av kritik ske genomtänkt, lugnt och sansat. I likhet med psykologer får man undvika att komma med anklagelser, istället ska man uttrycka hur man känner sig behandlad och hur man mår över det. Exempelvis i en diskussion med en mansföraktande feminist kan man säga: ”När du uttalar dig så om män, så upplever jag som att du är starkt misstänksam mot män i överlag. Dina omotiverade misstankar skapar en tråkig stämning för oss alla. Jag önskar att du kunde vara mer glad, lugn och trevlig.”

”God Speed” av Edmund Blair Leighton

Män med en kvinnofientlig konservativ inställning som trycker ned kvinnorna som om de vore trälar, gör kvinnorna bara till ett lovligt byte för den feministiska propagandan, vilket gör att de vänds mot folket. Istället ska vi se till att även kvinnornas energi kan kanaliseras till någonting utvecklande och positivt som både de och folket gynnas av så att feminismen inte längre fyller någon funktion.

Om vi lyckas få med oss rätt personer som uppskattar kritik och utveckling finns det inga hinder för våra framgångar. Vi kommer kunna förutse problem och undvika dem långt innan de dyker upp. Vi kan upptäcka våra brister och lägga energi på att åtgärda dem istället för att oroa sig över dem. Dessutom kommer vi ha en trivsam, utvecklande arbetsmiljö som attraherar rätt slags individer – vi attraherar vinnarna istället för förlorarna!

Kan Annie Lööfs nybyggare bygga Sverige?

Sverige har alltid utvecklats. Vi har alltid strävat framåt. För 6000 år sedan kom ett fåtal personer hit. Sen dess har vår befolkning ökat explosionsartat. Vi har byggt städer, våra universitet har gjort stora vetenskapliga upptäckter och vi har blivit ett världsledande land. De första som kom hit skulle aldrig kunna föreställa sig vad de lade grunden till. Utveckling har inte stannat, om femhundra år kommer folk se på 2012 som vi idag ser på 1512.

Utvecklingen är knappast ett hot mot svenskheten. Vi har alltid haft samma folksjäl och samma grund i vår kultur oavsett om vi varit stenåldersmänniskor, bönder, fabriksarbetare eller moderna kontorsarbetare. Dock ska man komma ihåg att det senaste århundradets förfall inte är en del av vår utveckling. Vi har firat midsommar i tusentals år trots att vi har levt helt olika liv under den tidsperioden. Vi har gått bakåt det senaste århundradet. Det förfall som vi har sett det senaste århundradet ska inte blandas ihop med 6000 års utveckling.

Utvecklingsmässigt handikappad?

Anledningen till detta är att vi har en dynamisk kultur. Vi inser att vi, precis som alla andra djur, alltid måste utvecklas. Evolutionen är vår vän. Vi ska inte ersätta Sverige med något annat som vänstern och högern vill, vi ska göra Sverige bättre. Det är den inställningen som gjort att vi har gått ifrån grottmänniskor till att bygga rymdskepp.

Alla folkgrupper har dock inte den inställningen. Muslimer håller stenhårt fast vid en flera tusen år gammal lära som de vägrar utveckla. Mycket av islam var vettigt när det skapades. Att äta griskött var farligt på grund av parasiter för 1500 år sedan, idag finns kylskåp och det är helt ofarligt. Man måste kunna utveckla och anpassa sina regler och sin kultur efter det som händer i omvärlden.

Jas 39 Gripen är utveckling

Hur ska Annie Lööfs nybyggare utveckla Sverige om de sätter en gammal ökenlära före vetenskap? Hur ska de bli fysiker om de tror att Allah skapade världen och inte big bang? Hur ska de bli läkare och biologer om de inte tror på evolutionen? Att vi inte haft bromsklossar och okompromissbara regler är en av hemligheterna bakom vår framgång. Vi har inte matregler som är 1500 år gamla, vi har matregler som är anpassade till dagens verklighet. När vi tar in folkgrupper med en helt annan inställning till utveckling riskerar vi att ta in en bromskloss av regler och traditioner som bara var vettiga för tusentals år sedan i en öken. Istället ska vi värna och utveckla vår förmåga att utvecklas. Vi förlorade inte vår svenskhet när vi gick från järnålder till stormaktstid och vi kommer inte förlora den när vi går in i nästa tidsepok.